Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perikardiocentese

 

Perikardieprøver

Skema til perikardiocentese

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienten, der får foretaget perikardiocentese.

Foretages for at udtømme perikardievæske såfremt denne har hæmodynamisk betydning dvs. ved lavt blodtryk, høj puls samt trykpåvirkning af cor.

Patientgruppe

Patienter, hvor der ved EKKO er påvist hæmodynamisk perikardieeksudat.

Inden undersøgelsen

Der er 2 sygeplejersker med til undersøgelsen, hvor den ene har assistentfunktionen og er steril og den anden har kontakten med patienten.

 • • Cpr-nummer kontrolleres og der påsættes identifikationsarmbånd ved ambulante patienter

 • • Patientdata indtastes i ekkoapparat

 • • Patienten informeres om undersøgelsen

 • • Obs om patienten har fastet i 4 timer

 • • Obs INR < 2,5

 • • Ved indlagte patienter i ak-behandling skal der foreligge ny INR forud for undersøgelse og hvis dette ikke er muligt skal patienten medbringe orange AK-behandlingskort fra egen læge. Dette informeres afdelingerne omkring når tiden gives telefonisk

 • • Der anlægges venflon og måles BT

 • • Perikardiocenteseskema udfyldes før, under og efter

 • • Patienten lejres i sengen

 • • Monitorering påsættes

 • • De sterile utensilier udpakkes til den sterile sygeplejerske

 • • Stesolid og morfin i.v. kan gives ved behov efter lægens ordination og dikteres i journalen

 • • Lægen foretager risikovurdering af patienten i henhold til ASA klassifikation inden indgift

 • • Ved medicinindgift skal der dokumenteres BT, puls og saturation før og efter proceduren. Under proceduren observeres puls og saturation kontinuerligt og noteres på perikardiocenteseskema

 • • Ved stesolidindgift angives sederingsgraden under komplikationer

 • • Ved behov for anæstesiologisk assistance kontaktes TV anæstesi på tlf:61721

 

Assistentfunktionen

Inden undersøgelsen

 • • Blå pose der er pakket til perikardiocentese findes frem

 • • Sygeplejersken tager sterile handsker på

 • • Sterilt bord opdækkes med standard pakke fra den blå pose

 • • Der optrækkes Lidocain (10 mg/ml) i 20 ml sprøjte

 • • Der optrækkes ca. 10 ml saltvand i 20 ml sprøjte og pericardienål påsættes

 • • 60 ml sprøjte påmonteres pose

 • • Lægen desinficerer det afmærkede område x 2 med Klorhexidin farvet 0,5 %

 • • Patienten afdækkes med sterilt afdækningsstykke

Under undersøgelsen

Lægen assisteres:

 • • Der lægges lokalbedøvelse

 • • Der anlægges et lille snit med skalpel

 • • Sprøjte med saltvand anvendes til at lokalisere perikardievæsken

 • • Guidewiren føres ind gennem perikardienålen som efterfølgende fjernes

 • • Pigtailkateter føres ind over guidewiren

 • • Pigtailkateteret sættes sammen med posen og perikardievæsken udtømmes

 • • Hvis lægen ordinerer, at der skal sendes prøver af sted, tages disse fra

Efter undersøgelsen

 • • Patienten tørres af og afvaskes evt. med lidt saltvand

 • • Plaster påsættes

 • • Mængden af udtømt væske noteres

 • • Hvis lægen vurderer, at der skal sendes prøver af sted, udfylder lægen laboratoriesedler

 • • Prøveglassene afleveres af serviceassistent Helle Nyborg tlf. 24657 (prøveglas og rekvisitioner er i blåt ringbind på øverste hylde)

 • • Perikardiocenteseskema følger med patienten sammen med evt. journal

 • • Portør bestilles til returkørsel

 • • Stuen ryddes op

 • • Perikaridiocentesebakken fyldes op

 • • Rtg. af thorax foretages 2-4 timer efter udtømning (Risiko for pneumothorax)

 • • Patienten kan udskrives efter 4-6 timer, hvis velbefindende.

 

Opfyldning af Perikardiocenteseposer

Blå pose skal indeholde:

 • • 1 standard pakke til perikardiocentese

 • • 1 pigtailkateter 5,7 french

 • • 1 stk. 20 ml Lidocain 10 mg/ml

 • • 1 stk. subcutan kanyle

 • • 1 stk. intramuskulær kanyle

 • • 1 stk. rød indstikskanyle

 • • 2 x 20 ml NaCl

 

Perikardieprøver

Dyrkning + resistens

 

Glas

 • • Lab glas med rødt eller grønt låg (WR-glas)

 

Blanket

 • • Grå seddel som bruges til Klinisk Mikrobiologisk afd. ASS

 • • Udfyldes af lægen

 

Afleveres

 • • I køleskab i rummet på gangen ved skaderøntgen

 • • HUSK KODE TIL DØR: 8001#

Hemoglobin-Protein

 

Glas: Hemoglobin

 • • Lab glas med rødt eller grønt låg (WR-glas)

 

Glas: Protein

 • • Lab glas med rødt eller grønt låg (WR-glas)

 

Blanket

 • • Alm. Laboratorium-henvisning

 

Afleveres

 • • I køleskab i rummet på gangen ved skaderøntgen

 • • HUSK KODE TIL DØR: 8001#

 

Mængde

 • • Mest muligt

 

Tumorceller

 

Glas

 • • Beholder til ventrikel-skyllevæske (ved små mængder WR - glas eller præparatglas)

 

Blanket

 • • Hvid med grøn skrift

 • • Lægen udfylder blanketten

 

Mængde

 • • Mest muligt

 

OBS

 • • Væsken skal IKKE fikseres i sprit

 

Forsendelse

 • • Prøven anbringes i køleskab i rummet på gangen ved skaderøngten

 • • HUSK KODE TIL DØR: 8001#

 

Tuberkulose

 

Glas

 • • Lab. glas med rødt eller grønt låg

 

Blanket

 • • Hvid med orange kant mærket mykobakterier

 

Forsendelse

 • • Sendes som almindelig post til:

Statens Seruminstitut

2300 København S

 

Mængde

 • • Mest muligt

 

Kardiologisk Ambulatorium - Aalborg Universitetshospital

 

 

Perikardiocentese skema

 

Label:

 

Dato:

 

 

 

BT og puls hvert kvarter i 2 timer efter procedure:

 

 

 

Før us.

Kl:

Kl:

Kl:

 

Kl:

 

Kl:

 

Kl:

BT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puls:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicin under procedure:

Kl:

 

 

Kl:

 

Kl:

Kl:

 

 

Kl:

 

 

 

 

 

Stesolid (mg i.v.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfin (mg i.v.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udtømt: ____________ml

 

Prøver sendt til:

 

 

D+R

 

 

Tumor-

celler

 

Hgb

Protein

Andet

 

 

 

 

 

 

 

Komplikationer:

Angiv her sederingsgrad (let, moderat, svær) hvis der er givet Stesolid.

 

 

 

 

TL til kl: _____________

 

RTG bestilt: _______

 

Læge/Sygeplejersker:

 

 

Referencer:

http://pri.rn.dk/pri/Sider/bd395f51-79f2-46f9-a07b-aadc43b5df86.aspx?sf=194bd312-0898-45ad-ace8-86ecb88c3ae3