Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hickmann-kateter, sygepleje

Formål2

Definition af begreber2

Hickmann kateter2

Anlæggelse2

Henvisning2

Forberedelse2

Blodprøver2

Præmedicin2

Postoperativt3

Komplikationer3

Sepsis3

Luft i/lækage ved kateteret3

Infektion omkring kateteret3

Tilstopning af kateter3

Forbindskift3

Forbinding3

Procedure4

Dropstart4

Procedure5

Dropafslutning5

Procedure5

Heparinprop5

Lokal antibiotisk behandling i kateter5

Reparation6

Fjernelse af Hickmann6

Henvisning6

Forberedelse6

Postoperativt6

Reference6

Formål

Patienten skal have kateteret i en lang periode op til livstid og bliver oplært til at plejen skal forgå på en bestemt måde for at undgå komplikationer og hermed indlæggelse. Plejepersonalet skal behandle kateteret på samme måde således, at patienten oplever professionalisme.

Definition af begreber

Et tunneleret centralt venekateter med en cuff, som vokser fast i underhuden i løbet af 3 uger og som holder kateteret på plads. Kateteret bruges primært til parenteral ernæring og tynde væsker.

Picture 3

 

 

 

 

Hickmann kateter

Anlæggelse

TV-anæstesi-læge i lokal anæstesi. I enkelte tilfælde i generel anæstesi (GA), skal fremgå af henvisningen.

Henvisning

Sendes til TV-OP Afdelingssygeplejerske.

Ved afvigelser eller hasteindikation kontaktes vagthavende anæstesi-læge.

Sengeafdelingen skal dagen før anlæggelse bestille kontrol rtg. af thorax.

Forberedelse

Patienten informeres, skal kun faste hvis GA.

Patienten må være gående eller i kørestol.

Hospitalsskjorte og egne bukser, strømper og sko.

Må bære smykker, fraset halskæde.

Blodprøver

Hæmatologi (hgb≥ 6,0mmol/l, Lck≥2,0 mmol/l, Trc≥ 50X109/l), Væsketal, INR(1,5),

Præmedicin

Findes det nødvendigt, da ordineres det af læge fx Apozepam 5-10 mg/tabl. Temestra 1-2 mg.

Postoperativt

Kateteret kan bruges umiddelbart efter patienten kommer fra OP, når det efterfølgende røntgen af Thorax er set af en af lægerne i afdelingen.

Observeres i 1 time for blødning, smerter og dyspnø. Sårsmerter behandles med T Paracetamol eller lign. Må gå i bad efter 1 døgn uden specielle hensyn. Holdesutur kan fjernes efter 3 uger. Sutur ved clavicula fjernes efter 10 dage.

Komplikationer

Sepsis

Symptomer: Kulderystelser, høj feber, influenzalignende symptomer

Behandling: IV-antibiotika og evt. lokal antibiotisk behandling i kateteret efter ordination

Luft i/lækage ved kateteret

Symptomer: Trykken for brystet, åndenød, hoste

Behandling luft i slangen: Afklem straks kateteret. Patienten lejres på venstre side med hoved nedad. Symptomerne forsvinder af selv igen ellers kontakt læge.

Behandling af lækage ved kateter: Luk kateteret tættere mod kroppen end lækagen er. Brug lukkeklemmen og en pean. Tilkald læge.

Infektion omkring kateteret

Symptomer: Rødme, hævelse, varme, pus.

Behandling: Hyppig rensning. Ved pus: podning. Læge afgør om kateteret må bruges eller ej.

Tilstopning af kateter

Der sprøjtes med let tryk max. 2 x kateterets volumen (2-5 ml) Heparin 100ie/ml ind i kateteret. Er der fortsat ikke frit indløb kontakt til læge.

Forbindskift

Mininum hver 7. dag og herefter mindst 1 x ugentligt eller efter behov.

Forbinding

 • • Steril gaze eller steril transparent, semipermeabel tætsluttende forbinding anvendes til fiksation af katetret

 • • Forbindingen skiftes, hvis den er fugtig, løs, forurenet eller ved feber af ukendt årsag

 • • Der bør vælges en gazeforbinding, hvis der er blødning eller sekretion fra indstiksstedet. Forbinding af steril gaze skiftes hver 2. dag

 • • Steril transparent, semipermeabel forbinding skiftes minimum hver 7. dag

 • • Hos børn skal skift af forbinding veje højere end rutinemæssigt skift af forbinding, dog bør producentens anvisning for maksimal liggetid følges

 • • Ved skift af forbinding anvendes steril teknik med sterile éngangshandsker (2.1) eller non-touch teknik. Indstiksstedet må ikke berøres, når forbindingen skiftes

 • • Ved forbindsskift desinficeres huden én gang med klorhexidinsprit 0,5% eller swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin i et område svarende til minimum plastrets størrelse og hudområdet skal være tørt, før ny steril forbinding sættes over indstiksstedet

 • • Patienter med centralt anlagte venekatetre (CVK) må ikke gå i karbad eller svømmehal. Ved brusebad skal indstiksstedet med forbinding og adgangsport dækkes af et vandtæt plaster.

Rekvisitter:

 • • Klorhexidinsprit

 • • Sterilt afdækningsstykke

 • • Handsker, sterile og usterile

 • • Hospitalsservietter 0,5%

 • • 2 engangspincetter

 • • Forbinding, IV3000 (Opsite) eller Tegaderm Advanced

 • • Evt. klorhexidin sårsalve

 • • Affaldsposer

Procedure

 • • Hænderne vaskes og usterile handsker tages på.

 • • Bordplade afsprittes og rekvisitterne gøres klar på sterilt afdækningsstykke. Forbindingen løsnes fra alle hjørne mod indstiksstedet og fjernes.

 • • Proceduren udføres med sterile handsker/non-touch teknik.

 • • Hold kateteret løftet med steril pincet og afvask huden og kateteret med hospitalsspritserviet x 1-2.

 • • Begynd ved indstiksstedet og vask udad i cirkelbevægelser.

 • • Afvask kun en gang med hver serviet.

 • • Lad huden tørre før og efter 2. afvaskning. Evt. smøre sårsalve på indstiksstedet.

 • • Påsæt forbinding og sørg for, at det slutter tæt hele vejen rundt om kateteret.

 • • Bortskaf affald.

 • • Forbindingen er uigennemtrængelig for vand og det er ikke nødvendigt at beskytte det yderligere ved brusebad.

Dropstart

Rekvisitter:

 • • Ernæringsvæske

 • • Infusionssæt

 • • Inj-swabs, 8 stk.

 • • 10 ml sprøjte

 • • 1 kanyle

 • • NaCl isotonisk

 • • Handsker

 • • Klorhexidinsprit

Procedure

Hænderne vaskes og usterile handsker tages på. Eventuel medicin/drop m.m. klargøres. Hætteglas med Nacl desinficeres x 1-2 med injektionsswabs. Sprøjte og kanyle samles og der trækkes 10 ml Nacl op. Desinficer yderste ende af kateter og prop med injektionsswabs x 1-2. Proppen fjernes (obs. kateteret er lukket). Kateteråbningen desinficeres med injektionsswabs x 1-2. Kateteret skylles igennem med 10 ml NaCl.

Drop og kateter forbindes og der åbnes for kateter og dropsæt. Dråbehastighed indstilles (1 ml = 20 dråber)

Dropafslutning

Rekvisitter:

 • • Klorhexidinsprit

 • • 5ml sprøjte

 • • 10 ml sprøjte

 • • 2 kanyler

 • • Injektionsswabs 8 stk.

 • • Prop

 • • Nacl. isotonisk

 • • Heparin 100ie/ml

 • • Handsker

Procedure

Hænderne vaskes og usterile handsker tages på. Hætteglas med Heparin desinficeres med injektionsswabs x 1-2. Sprøjte og kanyle samles og der trækkes 2-5 ml Heparin op. Hætteglas med Nacl desinficeres x 1-2 med injektionsswabs. Sprøjte og kanyle samles og der trækkes 10 ml Nacl op. Der lukkes for kateter og dropslange. Desinficer yderste ende af kateter og dropslange med injektionsswabs x 1-2. Dropslangen fjernes. Kateteråbning desinficeres med injektionsswabs x 1-2

10 ml Nacl sprøjtes i kateteret efter det igen er åbnet. Luk for kateteret, skift til sprøjten med 5 ml Heparin som sprøjtes ind i kateteret efter det igen er blevet åbnet. Luk for kateteret. Sprøjten fjernes og kateterprop sættes på

Heparinprop

(forebygger tilstoppelse af kateter)

For at forebygge tilstoppelse af kateteret, skylles der med Heparin 100 ie/ml med en volumen svarende til den samme som kateteret og maksimalt 2 gange kateteret volumen.

I Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling skylles med 5 ml Heparin 100 ie/ml.

I Hæmatolgoisk Afdeling skylles med 3 ml Heparin 100 ie/ml.

Efter injektion af 5 ml heparin (100 ie/ml) er kateteret fyldt op og en sådan heparinprop kan holde i 1 uge.

Hvis infusionspauserne er af mere end 1 uges varighed, skal kateteret skylles igennem 1 x ugentligt med 10 ml Nacl iso. og lukkes igen med 5 ml Heparin(100 ie/ml).

Lokal antibiotisk behandling i kateter

Efter ordination ved infektion

Gentalock

5 ml Gentamycin (1 mg/ml) sprøjtes ind i kateteret efter gennemskylning med 10 ml Nacl iso. Blandingen efterlades i kateteret i stedet for Heparinprop. Gentalock skiftes dagligt.

Vancomycinlock

500 mg Vancomycin opløses i 10 ml Nacl isotonisk. 1 ml af denne opløsning blandes med 9 ml Nacl isotonisk. 4 ml af denne opløsning sprøjtes ind i kateteret efter gennemskylning med 10 ml Nacl iso. Blandingen efterlades i kateteret i stedet for Heparinprop. Vancolock skiftes dagligt.

Reparation

Hvis der er lækage på den yderste og synlige del af kateteret, kan denne del udskiftes i sengeafsnittet. Skiftning foretages af læge i afdelingen.

Fjernelse af Hickmann

Kateteret fjernes på TV-OP af anæstesilæge. Ved akut behov tages telefonisk kontakt.

Henvisning

Som ved anlæggelse af Hickmann

Forberedelse

Som ved anlæggelse af Hickmann

Postoperativt

Observeres i 1 time for smerter og blødning

Reference

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af central venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter.