Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Røntgen - Projektioner - Columna lumbalis

 

COLUMNA LUMBALIS

 

Ved ikke-traumatiske indikationer tages billederne så vidt muligt stående.

 

Husk ved traume tages AP liggende og LAT tages horisontalt.

Ved forskydning af hvivler på lat bill.tages skotte/hundebilleder, efter læge ordination.

 

1.billede PA/AP

2. billede LAT

3.billede L5

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=20b7498537b8433e00257b86005a9e94&name=topic1_img0001.jpeg

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=20b7498537b8433e00257b86005a9e94&name=topic1_img0002.jpeg

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=20b7498537b8433e00257b86005a9e94&name=topic1_img0003.jpeg

4.billede LAT  L5 supplerende

 

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=20b7498537b8433e00257b86005a9e94&name=topic1_img0004.jpeg

 

 

 

 

1.

bill. PA/AP

VEJLEDENDE EKSPONERING

kV 75 

 

ANBEFALET POSITIONERING

PA/Stående: Pt. står med front mod detektor.

AP/Liggende: Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden.

 

CENTRERING

PA/AP: Midtsaggitalt, ca. 3 cm over crista iliaca.

 

BILLEDKRITERIER

AP/PA: Fra Th12 til og med sacroiliaca skal fremstilles. Processus spinosi skal ligge midt i hvirvelcorpora, og sacro-iliaca-leddene skal være symmetriske. Intervertebralrummene skal så vidt muligt være friprojicerede (det bliver de ikke i de nederste hvirvler grundet ryggens krumning).

 

2.bill. lat

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

80kv

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt. står med venstre side mod detektor. Armene holdes frem foran kroppen (f.eks. ved at støtte dem på dropstativ).

Liggende: Pt. ligger lige på siden, med begge ben let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være 90° ud fra kroppen og med albuerne flekterede.

 

CENTRERING

Ca. 3 cm over crista iliaca. Palpér processus spinosi og centrér 5-6 cm ventralt herfor.

 

BILLEDKRITERIER

Fra Th12 til og med proximale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projiceret lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og processus spinosi skal være med.

 

3.bill. L5

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

80kv

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt. står med front mod detektor.

Liggende: Pt. ligger lige på ryggen og med armene ned langs siden. 

 

CENTRERING

Stående: Midtsagittalt og i højde med spina iliaca anterior superior. Røret kippes 15° cranielt.

Liggende: Midtsagittalt og i højde med spina iliaca anterior superior. Røret kippes 15° caudalt.

 

BILLEDKRITERIER

L5 skal være centreret i billedet. Sacroiliaca-leddene skal være fremstillede. Processus spinosi skal være midt i hvirvelcorpora. Intervertebralrummet mellem L4-L5 samt L5-S1 skal være friprojicerede.

 

4.bill. lat L5

 

(denne projektion kan undlades, hvis L5-området er fremstillet tilfredsstillende på LAT-billede. L5 skal være diagnostisk brugbar, ikke ”bare” fotograferet med.)

 

VEJLEDENDE EKSPONERING

80kv

 

ANBEFALET POSITIONERING

Stående: Pt. står med venstre side mod detektor.

Liggende: Pt. ligger lige på siden, med begge ben let bøjede. Læg evt. en pude mellem knæene. Armene skal være 90° ud fra kroppen og med albuerne flekterede.

 

CENTRERING

Ca. 1 cm under crista iliaca. Palpér processus spinosi og centrér 6 cm ventralt herfor.

 

BILLEDKRITERIER

Fra L4 til og med proximale halvdel af os sacrum skal være fremstillet. Bagkanterne på hvirvelcorpora skal være projiceret lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede.