Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP behandling til børn

Formål

At sikre korrekt montering og anvendelse af CPAP-system til børn.

Definition af begreber

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure.

PEEP = Positive End-Expiratory Pressure.

FRC =  Functional Residual Capacity.

PaCO2 = partial pressure of arterial carbon dioxide.

kPa = kiloPascal, SI-enheden for tryk.

Beskrivelse

CPAP-behandling

CPAP-behandling gennemføres ved at tilføre et passende gas-flow til et respirationssystem, hvor en ventil genererer et positivt tryk i systemet. Det er kun muligt at regulere tryk i systemet, hvis det er ”lukket” og kun tillader luftspild via ventilen. Hvis man altså har et tætsluttende patientsystem (binasal airway, mononasal airway eller maske) vil det positive tryk forplantes til barnets luftveje og medvirke til at øge barnets effektive lungevolumen (FRC). Hvis denne effekt opnås ses

 • • Reduceret respirationsarbejde

 • • Nedsat shunt

Hvilket sekundært i særdeleshed medfører faldende PaCO2 og men også bedre oxygeneringsevne.

CPAP-behandling gives via respirator (<15kg), kun undtagelsesvist via Bubble-CPAP

Opsætning af Hamilton respirator til nCPAP

Se retningsgivende vejledning (børn under 15 kg: børne/neonatal-respiratorslanger, børn over 15 kg: voksenslanger).

Test at Hamilton respirator, se retningsgivende vejledning.

nCPAP

Hvad skal der bruges?

Hvordan ser det ud?

1 x respiratorslangesæt til børn

1 x flowsensor til børn

1 x ekspiratorisk ventil

1 x bakteriefilter

1 x sterilt vand

1 x CPAP-hue

1 x skum til fiksering

1 x CPAP maske/næse

1 x konnektor til CPAP generator

 

Billede 24

 

HUSK – nCPAP fungerer kun hvis du vælger patient ”neonatal”

 

OBS - når der køres nCPAP er det vigtigt, at man sætter flowsensoren ved den ekspiratoriske ventil. DETTE GÆLDER KUN VED nCPAP!

Billede 25

 

CPAP indstilles sædvanligvis til et niveau omkring 6-8 cmH2O. Lavere tryk end 6 cmH2O anvendes ikke.

Man skal være opmærksom på, at flow/tryk-sensor er placeret ved respiratorens ekspirationsventil. Den anvendes kun til at sikre, at respiratoren leverer det indstillede tryk. De udlæste tidalvolumina kan ikke anvendes som absolutte værdier.

Man kan uden problemer anvende nCPAP modus på nasal airway (klippet Ivory-tube).

Opsætning af Bubble CPAP

Se bilag.

Indstillinger

Hamilton respirator

Inden respirationssystemet kobles til barnet indstilles respiratoren efter ordination.

Modus:

 • • N-CPAP-PS

Indstillinger:

 • • PEEP/CPAP og iltprocent

 • • Hvis man ønsker supportfunktion indstilles PS til ønsket niveau, frekvensindstilling gælder kun ved backup (er default 30/min, og kan lades urørt)

 • • Alle andre indstillinger kan lades urørt. HUSK at volumen ikke monitoreres under nCPAP-PS

Fugter:

Indstil fugter til 31oC afhængig af brug af nasal maske, airway eller trakealtube. Der henvises til instruksen: Observation af børn i CPAP behandling.

Tilpasning og tilkobling

En tube klippes til i den ordinerede længde, alternativt anvendes en maske i passende størrelse – tubeconnecteren genplaceres på tuben/masken.

Den nasale airway fikseres som følger:

 • • Klip et 10- 15 cm langt stykke tape

 • • Placer et bredt stykke DuoDerm på barnets pande

 • • Placer, evt. i samarbejde med læge, den afklippede tube i barnets ene næsebor

 • • Kobl nu systemet til barnet og fikser systemet.

Dokumentation

På observationsskemaet dokumenteres:

 • • hvilken størrelse tube/maske der er anvendt

 • • i hvilket næsebor tuben er anlagt

 • • hvornår systemet er taget i brug

 • • hvilke indstillinger respirationssystemet er indstillet til, fx CPAP-tryk (=indstillet PEEP)

 • • ændringer i indstillinger

Observationer af barnet dokumenteres i Sygeplejestatus i EPJ.

Observation af barn i CPAP

Der henvises til instruksen: Observation af børn i CPAP behandling.

Rengøring og skift af slangesæt med tilbehør

Der henvises til Klinisk retningslinje Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10), Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Referencer

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Fisher & Paykel Healthcare, Bubble-CPAP-Catalogue