Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktionsprogram for nyansatte radiografer/røntgensygeplejersker i BDA Sygehus Thy-Mors

 

Emne

Link / indhold

Ansvar-lig

Plan-lagt til dato

Udført dato af (initialer)

Mentorer

 

 

 

 

 

Personalehåndbog

Personalehåndbog

 

 

 

 

DDKM

 

 

 

 

 

PRI

Elektronisk dokumenthåndterings-system, hvor alle politikker, kliniske vejledninger, retningslinier og instrukser arkiveres

 

 

 

Handleplaner

 

 

 

 

 

PDSA’er

 

 

 

 

 

Rundvisning i huset

1. omgang

 • • BDA incl. vagtværelse

 • • Kantine

 • • Omklædning

 • • Akutmodtagelsen

 

2. omgang

 • • Fødegang

 • • Med. og Kir. Ambulatorium

 • • KBA

 • • OP (beklædning, grøn tavle, sekkers, m. lav lampe)

 • • Intensiv

 • • Sengeafsnit

 

 

 

 

Pauser

 • • Formiddag

 • • Middag

 

 

 

 

 

Kaffe

 • • Betales via løn

 

 

 

 

 

Kantinen + kiosk

 • • Åbningstider

Kantinens åbningstider:
Morgen: Kl. 07.00-08.30 - weekends og helligdage: kl. 08.00-08.30
Frokost: Kl. 11.45-13.15
Aften: Kl. 17.30-18.30

 

Kioskens åbningstider:
Mandag-torsdag: Kl. 08.00-16.30 og 18.00-20.00
Fredag: Kl. 08.00-16.30
Lørdag, søndag og helligdage: Kl. 13.30-16.30.

 

 

 

 

Køleskab i BDA

 

 

 

 

 

Oprydning i BDA

 

 

 

 

 

Gavekasse

 • • Kr. 250 årligt

 

 

 

 

 

Personalegode

 • • Personaleforening

 • • Trivselskonsulent

 

 

 

 

 

 

Personalenyt

 

 

 

 

 

Uniformer + garderobe

 

 

 

 

 

Foto-id + navneskilt

 

 

 

 

 

Nøgler

 

 

 

 

 

Telefoner i BDA

 

 

 

 

 

Kald / alarm i BDA

 

 

 

 

 

Opslagstavler i BDA

 

 

 

 

 

Depotvarer/ bestilling

 

 

 

 

 

Målefilm

 • • Aflevering

 • • Brugen af

 

Dosimetri

 

 

 

 

Hjertestop

 • • Action card

 • • Placering af udstyr

 • • Akutkasser

 • • Kurser

 

Hjertestop

 

 

 

Ilt sug

 • • Placering af modaliteter

 • • Procedure for tjek

 • • Iltbombe

 

Tjek af ilt og sug

 

 

 

Medicinskab

 • • Kode

 • • Temperaturmåling

 • • Bestilling

 • • Medicinaffald

 

Medicin generelt

 

 

Medicinaffald

 

 

 

 

Affaldshåndtering

Håndtering af affald på STM

 

 

 

 

Fremmødeprofil

Fremmødeprofil

 

 

 

 

Døgnrytme/ arbejdsgange

 

Morgenvagtsopgaver

 

Vagter

 

 

 

 

 

Arbejdsplaner

 • • Planer/afvigelser

 • • Mintid

 • • Udlever Quick guide

 

 

 

 

 

Syge og raskmelding

 • • Til hvem

 • • Hvornår

- Dagvagt

- Vagter på hverdage

- Weekend/helligdage

 

Syge- og raskmelding

 

 

 

Organisation

 • • Klinik diagnostik

 • • KBA/BDA

 • • BDA’s organisation

 

BDA’s

 • • Vision

 • • Mission

 

 

 

 

 

Kvalitetsmål ”I top”

 

 

 

 

 

Personalesammensætning

 • • Overlæger

 • • Afdelingslæger

 • • Sekretærer

 • • HK sekretærer

 • • Røntgensygeplejersker

 • • Radiografer

 • • Hus assistent

 

 

 

 

 

Åbningstider

Afsnit Thisted

 • • Dagperiode 08.00-15.30

 • • Åben røntgen 08.30-14.30

 • • Vagtperiode 15.30-08.00

 

 

 

 

 

Modaliteter

Rum 1 og 2

 • • Siemens Knoglerobot (Basis afsnit)

 

Rum 3 (+4)

 • • Philips Multi Diagnost Eleva

 • • Philips Digital Diagnost (Basis afsnit)

 

Rum 5

 • • Adora (Akut afsnit)

 

CT

 • • Philips (Basis afsnit)

 • • Siemens (akut)

 

Ultralyd

 • • GE (Basis afsnit)

 • • GE Mobil Ultralyds scanner (Akut)

 

MR

 • • Siemens Magneton Avento 1,5 T (Basis)

 

Udefoto apparat

 • • DuMed Revolusion

 

Link til dokument over undersøgelsestyper for diverse rum (er ikke lavet endnu)

 

 

 

Røntgenfysik

Røntgenfysik

 

 

 

 

BDA undersøger patienter der er henvist fra

 • • Akutmodtagelsen

 • • Akut sengeafsnit

 • • Sengeafsnit – indlagte

 • • Praksis læger

 • • Ambulatorier

 • • Speciallæger

 • • Andre sygehuse

 

 

 

 

 

Samarbejdspartnere

 • • Akut

 • • Medicin

 • • Kirurgi

 • • Fødegangen

 • • Portør

 • • Rengøring

 • • Depot
   

 

 

 

 

Booking og distributions-systemer

 • • EasyViz (RIS + PACS)

 • • PAS

 • • Bookplan

 • • Labka

 • • Epj (CSC – clinical suite)

 • • MIRSK

 • • Ascom

 

IT-systemer

 

 

 

 

Andre IT-systemer

 • • Webmail

 • • Outlook

 • • IT-selvbetjening

 • • IT-support

 • • Web Pas

 • • Personalenet

 • • MinTID

 • • Anywhere

 • • G:\ - F:\ - H:\

 

 

 

 

 

Møder – internt

 • • Kvalitetsudvalgsmøder

 • • Mini Med

 • • Arbejdsmiljø

 • • Personalemøder

 • • Plejepersonalemøder

 • • Sekretærmøder

 • • Lægemøder

 

Møder – eksternt

 • • Kapacitetsmøder

 • • Patientens team

 • • Sektor MED

 • • Klinikledelsesmøder

 • • Klinik Med

 

 

 

 

 

Konferencer

 • • Kirurgisk konf. (ort. + org. + indl.)

 

 

 

 

 

Plejepersonale – andre funktioner

 • • Amir

 • • TR

 • • Kvalitet

 • • Superbruger

 • • Klinisk vejleder

 • • IT ansvarlig

 • • Billedkvalitet

 • • Kursusudvalg

 

 

 

 

 

Radiograf studerende

 • • UCN

 

 

 

 

 

Sekretær elever

 

 

 

 

 

MUS

 • • Afholdes ca. 1 x årligt

 

Kurser/kursusudvalg

 • • Ansøgning

 

Kompetenceudvikling

 

Medarbejderudviklings- samtaler

 

 

 

 

Sikkerhed/arbejdsmiljø

 • • Arbejdsmiljø gruppe

 • • AMIR i BDA

 • • APV

 • • Trivselsundersøgelser

 

 

 

 

 

UTH

 • • Patientsikkerhedsperson

 • • UTH – Gennemgang/ behandling

 

 

 

 

 

Hygiejne

 • • Hygiejne kontaktperson

 • • Infektionshygiejne

 • • Håndhygiejne

 • • Håndhygiejne audit

 • • Smitsomme sygdomme

 • • Skyllerum

 

Hygiejne

 

 

 

 

Forflytning

 • • Instruktør

 • • Principper

 

 

 

 

 

Traume

 • • Traumerum indretning

 • • Booker

 • • Skadelejer

 • • Hvem bliver kaldt

 

Traume

 

 

 

 

Beredskabsplan

 • • Ikon skrivebord

 • • Brandøvelse elektronisk

 • • Placering af brandslukningsudstyr

 • • Beredskabsplan findes i afsnittet

 

 

 

 

 

Oplæring i diverse rum

Oplæring i CT 1

Oplæring i CT 2

Oplæring i rum 1+2

Oplæring i rum 3

Oplæring i rum 4

Oplæring i rum 5

Oplæring i mobilt rtg.app.

Opsamling ved respektive superbruger + mentor. Dato aftales

 

 

 

Opsamling efter 14 dage

Den nyansatte er medansvarlig for at alle punkter gennemgåes