Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Flexi-Seal® SIGNAL™ fækalkateter-system ved akut diarré

Formål

At sikre en korrekt og begrundet anvendelse af fækalkatetersystemet Flexi-Seal® SIGNAL™

Forholdsregler

Inden anlæggelse af fækalkateteret:

 • • Vurdering af patientens sygdomsanamnese for at sikre, at systemet ikke tages i brug, hvor det er kontraindiceret.

 • • Skal ordineres af læge. Ved mistanke om, at det er kontraindiceret at anlægge systemet kan der eventuelt konfereres med abdominalkirurg

Bemærk: Vær obs. på om der skal foretages rektaleksploration inden anlæggelse af systemet.

Generelt

Flexi-Seal® SIGNAL™ er et lukket fækalkatetersystem, der anvendes til patienter med en behandlingskrævende diarré,og hvor konventionelle behandlingsmetoder med eksempelvis bleer eller fækalposer ikke fungerer optimalt.

Flexi-Seal® består af et blødt silikone-kateter, der er udstyret med en cuff (ballon), der placeres i patientens endetarm, og som holder kateteret på plads. Der kobles en opsamlingspose til katetersystemet.

Kateteret er udstyret med to studser, hvor den hvide studs mærket med ”45 ml” anvendes til fyldning af cuff’en, og hvor den lyseblå studs mærket med ”irrig” anvendes til at skylle kateteret og evt. give medicin i.

Desuden er der en klar prøvetagningsport i katetersystemet, hvorfra afføringsprøver kan tages - ved hjælp af en almindelig sprøjte uden kanyle.

 

Picture 3

 

Blå studs: irrigations- og medikationsport mærket ”IRRIG”

Hvid studs: port til fyldning af cuff’en – har signalindikator og er mærket ”≤45 ml”

 

Prøvetagningsport: port til udtagning af fækalprøver, der skal sendes til undersøgelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuff/ballon: til placering i rectum

Blå fingerlommer: til korrekt indføring af kateteret

 

Opsamlingspose med kulfilter

 

 

Indikationer

 • • til patienter med vedvarende kontinuerlig diarré, flydende eller vandtynde afføringer

 • • til patienter med smitsom tarminfektion – fx Clostridium Difficile

 • • til patienter med macereret hud, skader på huden eller sår i området omkring anus og mellem nates

 • • til patienter, hvor fækalposer ikke kan anvendes optimalt, enten på grund af ovenstående problematikker eller på grund af hyppige lækager

 • • til patienter med sår eller åbentstående cikatricer i området fra navle til knæ

 • • til patienter, der af respiratoriske, cirkulatoriske eller andre behandlingsmæssige årsager ikke tåler at blive vendt på siderne

 • • til svært overvægtige patienter

 

 

Kontraindikationer

 • • må ikke anvendes i mere end 29 sammenhængende dage. Skal behandlingen fortsættes, skal der lægges et nyt kateter.

 • • må ikke anvendes til børn under 18 år

 • • må ikke anvendes til patienter:

   • • der har gennemgået kirurgi i rectum eller distale colon indenfor det sidste år

   • • der har skader i rectum eller ved anus

   • • der har store hæmorider eller lignende symptomer

   • • der har strikturer eller stenose svarende til rectum eller anus

   • • der har påvist, eller hvor der er mistanke om, tumor i rectum eller ved anus

   • • der har påvist, eller hvor der er mistanke om, svækkede slimhinder i rectum (for eksempel alvorlig proctitis, iskæmisk proctitis eller ulcerøse slimhinder)

   • • der er overfølsomme eller allergiske overfor materialet (silikone)

   • • der har svære blødningsforstyrrelser

   • • der ikke falder indenfor rammerne for indikationerne

Patienter med henholdsvis inflammatoriske tarmlidelser (Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa) og patienter med anastomoser (≥ 1 år) efter rectumkirurgi skal vurderes nøje inden anlæggelse med henblik på graden af inflammation og anastomosens beskaffenhed.

Anlæggelse af systemet

Inden anlæggelse:

 • • Flexi-Seal® SIGNAL™ indeholder fra producentens side: Et fækalkateter, en 50 ml sprøjte med luer-lock-connector, 3 ikke-tømbare opsamlingsposer med kulfilter samt en kateterklemme og brugsanvisning

 • • Herudover anvendes: handsker, eksplorationscreme samt 45 ml sterilt vand eller NaCl

 • • Klargøring: Kateteret foldes ud, opsamlingsposen kobles på katetersystemet og er der luft i cuffen fjernes dette med den vedlagte sprøjte. Herefter fyldes sprøjten med 45 ml tempereret sterilt vand eller NaCl

Indføring af kateter

 • • Patienten informeres om, hvad der skal foregå og anbringes om muligt i venstre sideleje, men ellers så rectum er tilgængelig.

 • • Der føres en pegefinger ind i den blå fingerlomme ved cuffen. Denne finger skal styre kateteret på plads.

 

C:\Users\jpou\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_2933-Bearbeitet.jpg

 

 • • Cuffen foldes sammen og der smøres eksplorationscreme på cuff og finger.

 • • Kateteret føres med pegefinger forsigtigt ind i analkanalen, forbi eksterne sphincter og på plads i ampulla recti. Den sorte streg på kateteret må gerne føres indenfor anus.

 • • Fingeren fjenes forsigtigt uden at trække kateteret med ud.

 

Picture 18

 

 • • Cuffen fyldes nu langsomt med vandet fra sprøjten gennem den hvide påfyldningsstuds, og når den hvide signalindikator på påfyldningsstudsen ”popper op”, er cuffen optimalt fyldt. Dog maksimalt 45 ml.

 • • Signalindikatoren kan ”poppe op”, før der er fyldt 45 ml i cuffen. Fyldning af cuffen stoppes, når signalindikatoren er ”poppet op” og bliver oppe. Anatomiske og fysiologiske forhold gør, at der er forskel på, hvor meget væske den enkelte patient skal have i cuffen.

 • • Hvis signalindikatoren ”popper op”, inden der er fyldt 30 ml i cuffen, trækkes lidt væske ud, og der fyldes påny. Hvis signalindikatoren igen ”popper op”, inden der er 30 ml i cuffen, er det den nødvendige mængde for patienten.

 • • Er signalindikatoren derimod ikke ”poppet op” ved 45 ml, da stoppes fyldningen. Altid maksimalt 45 ml i cuffen.

 • • Ved enhver tvivl, anbefales det at fjerne væsken fra cuffen, trække kateteret ud og repositionere dette.

 

 

C:\Users\jpou\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Insert-syringe.jpg  Picture 10 Picture 9

 

 

 • • Når kateteret er placeret og cuffen fyldt trækkes forsigtigt i kateteret for at kontrollere, at det er placeret og ”faldet på plads” nederst i rectum

 • • Kontrollér at den sorte indikatorlinie på kateteret er umiddelbart udenfor anus og positionen af denne noteres

 • • Patienten soigneres, og der kan påføres barrierecreme eller anden hudbeskyttelse på huden omkring anus

 • • Kateteret placeres langs patientens ben, således at der er frit afløb, at kateteret ikke kinker, og at der ikke dannes ”vandlås”. Opsamlingsposen hænges på siden af sengen

 • • Når cuffen er fyldt, fjernes sprøjten, og antal ml væske i cuffen noteres i patientens sygeplejejournal.

 • • LOT-nummer (fremgår af emballagen) på produktet noteres, hvor dokumentation over diverse katetre, dræn etc. er placeret i afsnittet.

 

FMS_DFUP_9

Sygepleje og observationer

I forbindelse med hvert vagtskifte kontrolleres kateterets beliggenhed:

 • • den sorte indikatorlinie skal være beliggende samme sted som ved anlæggelse

 • • der skal være frit afløb fra kateteret

I forbindelse med personlig hygiejne vaskes der på vanlig vis omkring anus, og huden smøres med barrierecreme. Huden holdes ren og tør omkring kateteret for at undgå maceration af huden.

Opsamlingsposen skiftes efter behov og ellers hver morgen kl. 6.00 i forbindelse med opgørelse af væskebalance. Sidstnævnte gøres, på trods af at posen ikke er fuld, og sker primært af æstetiske hensyn. Opsamlingsposerne tømmes ikke, men kasseres som risikoaffald.

 

Der kan forekomme en smule sivning ved siden af kateteret, især lige efter anlæggelse.

Handlemuligheder:

 • • Sideleje lige efter anlæggelse

 • • Der kan være afførring, der obstrurerer kateteret. Skyl kateteret gennem studsen ”irrig” med 50-100 ml sterilt vand eller NaCl. Gerne 1-3 gange dagligt. Noteres da på væskeskemaet under indgift.

 • • Ved vedvarende lækageproblemer kan væsken i cuffen trækkes ud og fyldes påny.

 • • Kontrollér at kateteret er korrekt placeret.

 • • Kontrollér at der ikke er dannet vandlås eller er ”knæk” på slangen, men at der er frit afløb.

 • • Ved fortsat sivning kan kateteret fjernes og genplaceres

 • • Forsøgsvis kan der trækkes nogle få ml væske ud af cuffen. Evt. kan 5 ml mindre i cuffen hjælpe

 • • OBS! Ændringer i patientens tilstand (væskeoverskud, afvanding,ændringer i intraabdominale tryk) kan bevirke at optimale mængde væske i cuff’en ændres. Derfor kan daglig tjek af væskemængden tilrådes.

 

Ved eventuelle lugtgener fra systemet kan der med fordel også skylles på systemet via irrigationsstudsen. Der kan skylles med 50-100 ml, fx en gang i hver vagt.

 

Kateteret kan ikke anvendes sammen med øvrige foranstaltninger, der anvendes via anus – for eksempel rektaltermometre, stikpiller eller forskellige typer af lavementer.

 

Patienten kan det første døgns tid føle afføringstrang, hvilket dog oftest aftager og forsvinder.

 

Det kan forekomme, at patienten kvitterer kateteret. Da rengøres kateteret og genanlægges på samme måde som beskrevet ovenfor (hos samme patient).

 

Hård eller fast afføring kan ikke passere kateteret, hvilket betyder at kateteret må fjernes i det tilfælde, hvor patienten ikke længere har diarré eller tynd afføring. Mængden af laksantia øges ikke for at kunne bibeholde kateteret, med mindre det er behandlingsmæssigt indiceret. Dette kunne eks. være hos patienter med store sår/ decubitus, som skal holdes rene for at hele. Det kunne også være hos cirkulatoriske eller respiratoriske ustabile patienter som tåler vending dårligt.

 

Opstår der hos patienten pludselige smerter eller blødning fra rectum eller andre abdominale symptomer, som kan relateres til brugen af kateteret, konfereres straks med en læge.

 

Det skal kontinuerligt vurderes, om behandlingen med Flexi-Seal® skal fortsætte.

 

Når behandlingen med Flexi-Seal® afsluttes, fjernes vandet i cuffen med sprøjte med luer-lock, og kateteret trækkes forsigtigt ud. Systemet kasseres med almindeligt affald.

 

 

Ved spørgsmål til produktet kan ConvaTecs konsulenter kontaktes.

 

Link til producentens hjemmeside:

http://convatec.dk/continence-critical-care/faekal-inkontinens#

 

Referencer:

ConvaTec Danmark