Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantation af Aorta-stentklap transaortal (TAVI transaortal)

Formål

At patientens svære aortaklapstenose afhjælpes

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Patienter med svær aortaklapstenose

Fremgangsmåde

Et Sterilius TAVI-skab tages med på rum 9. TAVI-skabe tjekkes om de er fyldte i henhold til indholdsfortegnelse

Forlænger plade sættes på krympebord

Stålbord hentes i kælderdepotrum til opdækning til sygeplejerske i vaskefunktion.

Stuen (røntgenrum 9) klargøres af kardiologisk laboratoriums servicemedarbejder om morgenen inden 7.30 (afspritning af apparatur og operationslejet redes op.)

Ekko apparat (Vivid 7) hentes i Ekkoamb. 4 inklusiv, probe, gel og bideskinne samt elektroder.

Defribillator + pads fra depotet.

Eget røntgenforklæde medbringes.

Stuen tændes som vanligt, inkl. Røntgenudstyr, Siemens Icono, stilles i cardioprogram.

Patientdata lægges ind i røntgensystemet.

Stor usteril pose sættes over underrøret på C-buen, og steril pose på fodpedal.

Injektomat tændes, optræk ca. 150 ml konstrast.

Dropstativ sættes på i fodenden af lejet.

Efter ordination af Aortastentklap-størrelse hentes 2 kit (Præp-personale henter)

De steril-omklædte personer skal udføre kirurgisk håndvask og have blå barrieredragter på.

Hue og mundbind skal bæres af alle personer på stuen.

 

Døre holdes lukkede!

 

FORBEREDELSE AF PATIENTEN

T-OP lægger stiklagen under stiklagen før patienten er på lejet (til fixation af venstre arm)

Patienten lejres. Gelpuder i armstøtterne. Tæppe over patienten.

Strømper bukkes ud over foden, så hælen er fri og der ikke kommer ødemer af underben

T-OP ansvarlig for lejring, men kardiologisk laboratoriums sygeplejerske assisterer i samarbejde.

Pads påsættes lateral på thoraxhøjre side og venstre næsten omme på ryggen. Bliver fortrinsvis anlagt af T-anæstesi i forbindelse klargøring på T-OP

Brug Lifepak 20 defibrillator

Patienten bedøves og intuberes ved anæstesien. Vigtigt med ro på stuen!

Steril afvaskning af patienten (T-OP sygeplejersken)

Grøn registreringsskema klargøres

 

Inden proceduren startes og alle er klar holdes TIME OUT

OPSTILLING

ASSISTANCEBORD:

KAG-pakke

Alle servietter fra KAG-pakke afleveres til krympebordet.

Lampehåndtag

J-wire, 0,035” x 145

1 stk 7 F sheath

1 stk 6 F sheath

2 K6 kanyler

Pigtail 6F (diagnostisk kath.), evt. kort pigtailkath.

JR 4 6F (diagnostisk kath.)

AL1 6F (diagnostisk kath.)

2 OP-tape

100 ml kontrast (til ophængning)

250 ml Heparinvand (til ophængning)

1 pk store servietter med røntgentråd

6 F Femoseal/ Proglide 6F/ Angioseal 8F

1 stk Amplatzer extra stiff wire 0.035x180 med j-tip

2 stk. Namic forlængerslange til Injektomat sprøjte

1 Steril røntgenpose til C-buen

1 stk. grønt stykke med klæb

1 pean

Forlængerslange

20 ml Lidokain 10 mg/ml

Paceelektrode samt ledning.

Ticron

Nåleholder + pincet

 

Fra krympebord fås:

10 sterile servietter med røntgentråd

Forlængerslange til injektomaten

2 sterile røntgenposer til C-buen

Forlængerslange

3-vejshane

OP-tape

Stykke med klæb

 

Hurtig-pacer fra Medtronic (Er i TAVI-skab),(husk at skifte batteri)

Connection kabel til hurtigpaceren ligger i kufferten til paceren (elektroderne tilkobles af narkoselægen)

I beredskab på stuen: ER SAMLET I TAVI-SKUFFEN PÅ Røntgen rum 9

 

CODA-okklusionskatether 10.0F + 14 F sheath

60 ml luerloc-sprøjte til Coda-okklusionsballon (fyldes med blandet kontrast1:3 )

Meier wire 0.035x180 cm

Multisnare set 20 mm (i stentdepot)

28 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED) + 18 F sheath (til occl. af aorta)

25 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED) + 14 F sheath (til occl. af aorta)

23 mm x 4 cm x100 cm ballon (Z-MED)

23 mm x 5 cm x100 cm ballon (Z-MED)

20 mm x 4 cm/5cm x 100 cm (Z-MED)

(Er i TAVI-skabet):

4-polet pacekateter + connection-kabel med 4 ben

Blå ”forlængerledninger” til temp.paceelektrode

STERIL PRÆPARATIONSBORD (Hvor klappen "præpareres")

1 bordafdækninger (250 cm længde)

TAVI pakke

1 stk. 500ml-plastikskål (fra assistancebord)

2 stk. 500 ml's NaCl

1 stk. 500 ml heparinvand (5000 ie/l )

Servietter - fra KAG-pakken

50 ml kontrast (trække 15 ml sterilt op)

SYGEPLEJERSKE-ROLLER PÅ STUEN:

3-4 kardiologisk laboratoriums sygeplejersker på stuen:

1. Gulvfunktions sygeplejerskel:

Trække kontrast op i Injektomaten

Hente TAVI-skabet (i samarbejde med de to andre kardiologiske laboratoriums sygeplejerske)

Skifte batteri i ekstern pacemaker - gives til narkose-læge

Udfylde det grønne registreringsskema

Vælge patienten på røntgen systemet

Hjælpe med at lejre patienten

Sætte Ekg-elektroder og pads til defibrillator på patienten (evt. T-anæstesi)

Oplyse om kontrastforbrug til anæstesien til registrering.

Pakke relevant materiale op til assisterende sygeplejerske samt krympespl.

 

2. Assisterende sygeplejerske:

Finde relevant sterilt grej til proceduren sammen med 1.spl

Går herefter i vask og assisterer under proceduren.

 

3. Sygeplejerske der præparerer stentklap:

Finde relevant sterilt grej til proceduren

Går herefter i vask og 1.spl pakker ud.

Ansvarlig for scanning af utensilier.

 

RAPID-PACING:

Under proceduren bruges Medtronic extern pacemaker, som har en rapid-pacing-funktion. Der følges følgende pace-protokol ved test af ledning, ballondilatation og stent-klap-indsættelse. Man holder knappen inde hele tiden under rapid-pacing, og når knappen slippes paces der kun med frekvens ex 50, som pm er sat til som minimum frekvens.

 

Den ansvarlige operatør har ansvar for Rapid-pacing: En og kun en person styrer pacemakeren under hele proceduren

OBS: DENNE FUNKTION VARETAGES AF ANÆSTESILÆGE!

Pacing er meget vigtigt. Start med pacing og vent med balloninflation til blodtrykket er lavt (væk). Inflatér og deflatér

Der anvendes "standardkommandoer" i form af: OPERATØR STYRER:

a) Pacer ready (operatør)

b) Pacer ready (narcoselæge)

c) Pacing on (operatør)

d) Pacing on (narkoselæge)

e) Balloon up (2 operatører)

f) Balloon down (2 operatører)

g) Pacing off (operatør)

h) Pacing off (narkoselæge) 

OPERATION

 1. 1. Højresidig kath.( SwannGanz) lægges via V. Jugularis inden patienten bedøves. (Af anæstesilæge)
  Anæstesien anlægger a-kanyle til kontinuerlig BT´s-måling Der gives antibiotika profylaktisk (Gives i afdelingen). 1g Diclosil og (400 mg Targocid iv.)

 2. 2. Patienten lejres (se under "Forberedelse af patienten")

 3. 3. T-OP-sygeplejerke afvasker patienten og patienten dækkes af (samarbejde mellem T-OP-sygeplejerske og kardiologisk laboratoriums sygeplejerske)

 4. 4. 1 arteriesheath (7 F) og 1 venesheath (6F) anlægges. Pigtail kath lægges op i Aorta Ascendens og kobles til Injektomat.

 5. 5. Paceelektroden anlægges i højre ventrikel via venesheath og testes via rapidpacing.

 6. 6. Kirurgen åbner gennem sternum til aorta. Aorta punkteres og der anlægges 10F sheath

OBS: Der bruges IKKE samme K6 kanyle i lyske og til punktering af aorta!
AL1 kateter (evt. andet kateter) med lige wire passeres over aortaklappen. Den lige wire skiftes ud med alm. J-wire og AL1 kath. skiftes over wire til pigtailkath. J-wiren skiftes med forkrummet extrastiff Amplatzerwire(180cm). Pigtailkath. fjernes.
Over extrastiff Amplatzerwire anlægges afleveringsheath.

 1. 7. Der laves aortografi ad flere omgange. Mængde efter ordination.
  (evt. 20 ml på 1 sekund)

 2. 8. Patienten hepariniseres af anæstesien efter aftale. ACT skal ligge mellem 250-300.

 3. 9. Sideløbende præpareres ballon/sheath/Aortastentklap. ("Kittet" som passer til den ordinerede størrelse Aortaklap).

 4. 10. Evt. prædilatation
  Rapid-pacing-procedure udføres - Operatør STYRER!
  Ballonen inflateres og deflateres

 5. 11. Stent-klap præpares
  Label med LOT-nr fra stentklappen sættes på registreringsseddel og resten lægges i journal.

 6. 12. Aortastent-klap indføres via afleveringssheath

 7. 13. For at placere stentklappen laves der ofte flere aortografier.

 8. 14. Igen udføres Rapid-pacing-procedure, som under ballondilatation af aortaklappen.

 9. 15. Evt. ny aortografi til kontrol af koronar-kar, insufficiens af klap m.m.

 10. 16. Thoraxkirugen suturerer

 11. 17. Der gives Protaminsulfat efter ordination. ACT måles efter behov.

 12. 18. Efter ord. fjernes venesheath og arteriesheath.

 

OBS OBS OBS

Vent med at gøre assistancebord og patienten usteril før ALT er OK, og patienten er stabil.

Af hygiejniske hensyn må man ikke starte oprydning før der er forbinding på thorax!

AFSLUTNING

Servietter og instrumenter optælles og afstemmes.

Patienten vækkes og ekstuberes. Patienten lægges i seng og køres på opvågningen(TIA).

Medtronic-pm og kuffert rengøres og opfyldes.

Undersøgelsen sendes til PACS.

TAVI-skab opfyldes og øvrigt apparatur stilles på plads

Dokumentation

Proceduren dokumenteres via patientjournal, vestdansk hjertedatabase og anæstesiskema

Ansvar

Det er et samarbejde mellem læger/sygeplejersker på stuen, at proceduren følges.

Det er et lægeligt ansvar at stentklappen placeres korrekt