Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - indlæggelse af patienter på ortopædkirurgisk afdeling efter invasiv behandling

Beskrivelse

Indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling efter dagkirurgi sker, når patienten er ABCD-stabil, og hjemskrivningskriterierne ikke kan opfyldes indenfor den af ledelserne fastsatte åbningstid.

Følgende dokumenteres i opvågningsjournalen af ansvarshavende anæstesilæge:
 • • årsagen til indlæggelsen

 • • patientens aktuelle tilstand

 • • forslag til smertebehandling og eventuel adjuverende behandling

Patienten og ortopædkirurg orienteres om indlæggelsen og årsagen.

Opvågningssygeplejerske arrangerer indlæggelsen ved
 • • kontakt til visitator på kode 88486, for at få afdeling oplyst.

Inden kl. 15.30

Kontakt til relevant sekretær (knæ, hånd, fod, traume, børn) som, når indlæggelsestidspunktet er oplyst, sørger for terminalseddel og labelark samt fremskaffer patientens journal enten til O6 eller afdelingen.

Efter kl. 15.30

Modtagende afdeling sørger selv for terminalseddel, labelark og afhentning af patientens journal på relevant sekretærkontor.

Kontakt til den afdeling som skal modtage patienten, hvor minimum følgende oplyses:

 • • patientens navn og CPR-nr

 • • indlæggelses tidspunkt

 • • indlæggelses årsag

 • • det udførte operative indgreb

 • • anæstesimetode

 • • opståede komplikationer per/postoperativt og behandling heraf

 • • patientens aktuelle tilstand

 • • den udførte samt planlagte smertebehandling og eventuel andre ordinationer

Patientens personlige ejendele låses ud af skab og placeres sammen med eventuelle udleverede hjælpemidler på sengen - nøglen efterlades i låsen til skabet, når det er tømt.

Portør bestilles og patienten køres til afdelingen.

Pårørende orienteres om årsagen til indlæggelsen samt på hvilken afdeling patienten er blevet indlagt.

Definition af begreber

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Arbejdsplan for O-anæstesilæger angiver hvilken anæstesilæge, der er ansvarlig for SDK/O6 den pågældende dag.

ABCD stabil betyder, at patienten har frie luftveje, sufficient respiration, stabil hæmodynamik og normal bevidsthedsniveau.

Formål

At overflytningen til afd. O sker koordineret og uden tab af information, så påvirkningen af behandlingsforløbet minimeres.

Referencer

O6/SDK - hjemskrivningskriterier for patienter efter invasiv behandling.

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Medicinretningslinjer Region Nordjylland

Mogensen J V, Rasmussen LS, Vester-Andersen T. Anæstesi. 2007. FADL’s forlag.

Miller RD et al. Anesthesia. 2009. Churchill Livingston.

Twersky RS. The ambulatory anesthesia handbook. 1995. Mosby.

McGoldric KE. Ambulatory Anesthesiology. A problem-oriented approach. 1995. Williams & Wilkins.

DASAIM. Rekommandationer for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi i Danmark

http://www.sikker patient, mundtlig kommunikation.