Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation pårørende til indlagte patienter med bipolar affektiv lidelse

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes pårørende til indlagte patienter, med en bipolar affektiv sindslidelse, i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes lokalt, i den enkelte klinik.

Formålet er, at pårørende, via et 2 sessioners manualiseret program, får viden om symptomer, forløb og behandling, samt hvorledes pårørende påvirkes når et familiemedlem får en bipolar affektiv sindslidelse. Målet med dette er, at fremme de pårørendes forståelse for patientens sygdom og behov.

Mål

At den pårørende gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, får viden og forståelse for, hvorledes en bipolar affektiv sindslidelse opstår, samt hvordan man som pårørende påvirkes i en sådan situation.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle pårørende til indlagte patienter, med en bipolar affektiv sindslidelse, i den akutte fase.

Det anbefales, at de pårørende, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb.

Pårørende, der ikke magter at deltage i et gruppeforløb skal have tilbudt individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der findes relativt få studier i forhold til effekten af psykoedukation på bipolar affektiv sindslidelse, hvorfor der pt. mangler evidens for interventionens effektivitet. Det skal dog indskydes, at der eksisterer faglig konsensus om denne behandlings effektivitet (NIP, Depression dokumentalistrapport dec. 2010).

Der er dog evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005). Endvidere er der evidens for, at denne effekt yderligere forbedres ved manualiseret forløb og ved at patientens nærmeste pårørende ligeledes får denne viden og inddrages i behandlingen.

 

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte pårørende kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaringer eller gennem udvikling af egne erfaringer.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i de pårørendes behov og ønsker for relevante emner.

 

Gruppestørrelse

12-14 pårørende

 

Antal sessioner

Hver måned afholdes to undervisningssessioner af to timers varighed.

 

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående undervisere.

 

Invitation

Pårørendeundervisningen indledes med en skriftlig invitation, der beskriver undervisningsforløbet med: formål, indhold, struktur og præsentation af gruppelederne

 

Overordnede undervisningsemner

1. session

  • • Hvad er bipolar affektiv sindslidelse (mani og depression)

  • • Symptomer og årsager

  • • Behandlingsformer

 

2. session

  • • Fremtid og forebyggelse

  • • Familie og netværk

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og indeholde emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål, der relaterer sig til de pårørendes egne erfaringer og oplevelser ved at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse.

 

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter relevansen af det lærte.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at de pårørende får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Dokumentation

Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patientens nærmeste pårørende tilbydes manualiseret psykoedukation. Det registreres i journalen, når de pårørende deltager i et forløb, og herunder når pårørende afstår fra tilbuddet.

 

Referencer

Det nationale Indikatorprojekt for depression. Dokumentalistrapport. Version 1.1, december 2010.

 

Anden relevant litteratur

 

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Berge, T., og Repål, A. (2005): Lykketyvene. Dansk Psykologisk Forlag

Bruun, Meldgaard, L. og Straarup, Nielsen, K (2009): Når opmærksomheden svigter. Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark

Gerlach, J. (2009): Pårørende – Rda og vejledning til pårørende med psykisk sygdom. psykiatrifondens Forlag

Kilden, Andreas og Straarup, Krista: Sort på Hvidt

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Licht, Rasmus og Straarup, Krista: Bipolar lidelse, Psykiatri Fondens Forlag

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Straarup, Krista: Power Points, Klinik for Mani og Depression

Straarup, Krista: Hæfte – ”Tidlige advarselstegn ved bipolar lidelse”

Straarup, Krista: Hæfte – ”Stemningsregistrering ved bipolar lidelse”