Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb - Diabetisk retinopati

Problemstilling

Forløb for patienter med diabetisk retinopati på Øjenafdelingen fra henvisning til afslutning

Målgruppe

Læger og sygeplejersker ansat i FBE Øjenområdet

Definition af begreber

  • • Diabetisk retinopati: Sukkersygeforandringer i øjets nethinde. Samlebetegnelse for simplex-retinopati, proliferativ retinopati, klinisk signifikant makulaødem, diabetisk makulopati og diabetisk makulaødem

  • • OCT: Optical Coherence Tomography, optisk kohærens tomografi. Tredimensionel skanning af nethinde og evt. andre strukturer med høj opløsning. Velegnet til at påvise og følge centralt, makulært ødem. Ikke obligatorisk før central laserbehandling.

  • • Fundus foto: Fotografering af nethinde og synsnerve-papil. Funduskamera, Topcon - brugervejledning

  • • LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. LASER-lys bruges til at koagulere nogle af nethindens proteiner og dermed bedre funktionen af nethinder med diabetiske forandringer. Pascal laser - PASCAL demonstrationsvideo

  • • Panretinal fotokoagulation – behandlingsvejledning

  • • Laserbehandling af diabetisk, klinisk signifikant makulaødem - behandlingsvejledning

  • • Fluorescein-angiografi: Bruges til belysning af først og fremmest retinas kredsløb. Illustrerer f.eks. kapillærtomme områder, shuntkar og proliferationer. På fluoresceinangiografi ses mange flere mikroaneurysmer, end man kan se oftalmoskopisk.

  • • Diabetes-screeningsklinik, DSK: I Region Nordjylland har de endokrinologiske afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Hobro, Farsø og Thisted hver et lokale, hvor deres tilknyttede diabetikere undersøges med visus og fundusfoto – typisk en gang om året. Billederne fra Thisted vurderes, graderes og visiteres i øjenafdelingen i Thisted. Alle øvrige billeder vurderes, graderes og visiteres på øjenafdelingerne i Aalborg eller Hjørring.

Formål

At diabetespatienter, hvor der er rejst mistanke om eller fundet diabetisk retinopati i macula eller periferi, visiteres og undersøges sufficient, og at der lægges en plan for et evt. behandlingsforløb involverende en speciallæge.

Ved behandlingskrævende nethindeforandringer kan der være indikation for laserbehandling af nethinden, brug af VEGF-hæmmer eller evt. vitrektomi. Vitrektomi og VEGF-hæmmer ordineres først efter nærmere aftale med relevant speciallæge.

Metode

Nedenstående flow chart illustrerer patientforløb fra henvisning til afslutning.

Picture 1

Hvis der konstateres, eller man mistænker anden øjensygdom, f.eks. tør AMD eller grøn stær, vurderes om patienten skal følges på sygehus eller i øjenpraksis.

Patienter må afsluttes fra øjenafdelingen til fortsat opfølgning andetsteds, efter konference med speciallæge eller 1. reservelæge.

DSK

Diabetes Screenings Klinik

OCT

Optisk Cohærens Tomografi

FF

Fundus-fotografi (nethinde-foto)

FLU

Fluorescein-angiografi

Beskrivelse

Patienter med diabetes forandringer kan henvises til FBE Øjenområdet fra praktiserende øjenlæge, Diabetes Screeningsklinik eller internt.

Alle henvisninger visiteres ved speciallæge på området. Sekretæren på diabetesområdet sender indkaldelsesbrev vedlagt patientinformation og oplysningsskemaer - se bilag.

Patienterne forundersøges af en yngre læge. Forundersøgelsen er sat til en time, og heri indgår almindelig øjenundersøgelse, se Indholdet i en typisk øjenjournal.

Der lægges særlig vægt på oplysninger som irisrubeose, tryk og grundig fundusbeskrivelse.

Lægen kan supplere den objektive undersøgelse ved selv at lave OCT og fundusfoto. Det er besluttet, at det er apparaterne på 8. etage, som yngre læge selv skal bruge hos disse patienter.

Fluorescein-angiografi KAN være indiceret til videre udredning, og evt. foretages samme dag eller bookes til senere. Beslutning om der skal laves fluorescein-angiografi skal træffes i samråd med speciallæge. HUSK at en angiografi IKKE er diagnostisk, og ikke kræves til at stille diagnose, men bruges vejledende for laserbehandlingen i udvalgte tilfælde.

Alle oplysninger ved forundersøgelse forelægges for speciallæge evt. i parallel-ambulatorium eller ved supervisor. Denne skal være med til at beslutte, om patienten skal have laserbehandling, vitreoretinal vurdering, yderligere kontrol i ambulatoriet eller afsluttes til egen øjenlæge eller DSK.

Når der bliver lagt en behandlingsplan, bookes der med det samme de nødvendige lasertider.

Patienten skal informeres mundtligt og skriftligt i henhold til pjecen ”Laserbehandling af nethindeforandringer ved sukkersyge” eller ”Laserbehandling af nethindeforandringer ved sukkersyge Hjørring”, og samtykket noteres i journalen.

Når behandlingen med evt. opfølgende kontroller er gennemført, afsluttes patienten typisk til enten fortsatte screeningsbesøg i de endokrinologiske screeningsklinikker eller hos praktiserende øjenlæger.

Registrering

H 360: Retinopathia diabetica

H 360A: Retinopathia simplex IDDM

H 360B: Retinopathia proliferativa IDDM

H 360C: Retinopathia simplex NIDDM

H 360D: Retinopathia proliferativa NIDDN

H 360E: Maculopathia diabetica IDDM

H 360F: Maculopathia diabetica NIDDM

H 431: Hæmorrhagia corporis vitrei

H 450: Hæmorrhagia corporis vitrei ved sygdom klassificeret andetsteds

 

CKC 10: Photocoagulatio retinae, lokal

CKC 15: Photocoagulatio retinae, panretinal

 

CKD 05: Punctura corporis vitrei cum injectione medicamentale

ATC-kode for ranibizumab: S01LA04