Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyreoidea: Erhvervet hypothyreose i barnealderen.

Årsag:

 • • Primær hypothyreose (sygdom i gl. thyreoidea)

  • • Autoimmun thyreoiditis (Hashimotos)

  • • Bakteriel akut thyreoidit

  • • Viral sub-akut thyreoidit

  • • Iatrogen (strålebehandling, kirurgi, medikamentel)

  • • Jodmangel

 • • Sekundær hypothyreose (hypofyse):

  • • TSH mangel

 • • Tertiær hypothyreose (hypothalamus)

  • • TRH mangel.

Den hyppigste årsag er Hashimotos thyreoidit, som typisk rammer piger omkring pubertetsalderen.

Øget forekomst ved bla. diabetes, Turner syndrom og Down syndrom.

Hypothyreose kan optræde som senkomplikation til børn med onkologisk sygdom, hvor skaden kan være såvel lokal, som på hypofyse/hypothalamus niveau.

Symptomer: (sværhedsgraden afhænger af tidlig/sen diagnosetidspunkt)

  • • Vægtstigning og vækstretardation

  • • Forsinket knoglemodning og tandfrembrud

  • • Evt. struma

  • • Tiltagende træthed og sløvhed

  • • Obstipation, kuldskærhed, lav puls

  • • Bleggusten, fortykket myksødematøs hud

Symptomerne kommer snigende, hvorfor diagnosen sommetider først bliver stillet på et fremskredent tidspunkt.

Udredning: TSH, T3, T4, TBG-korr. T4, (evt. frit T4)

  • • TPO antistoffer (kan være forhøjede uden påvirkning af thyr.tal)

  • • Ultralydsskanning af thyreoidea (diffus hypoekkodensitiet ved thyreoidit)

  • • Rtg. af thorax ved udtalte symptomer (obs. påvirkning af hjertet)

  • • Rtg. af venstre hånd og håndled mhp. knoglealder

  • • Optegning af vækstkurve

  • • Ved udtalte symptomer kan der være anæmi, nyrepåvirkning, forhøjet cholesterol

  • • Skintigrafi som regel ikke indiceret.

Behandling:

Det er mest hensigtsmæssigt at anvende tabl. Euthyrox frem for tabl. Eltroxin, da Euthyrox findes i tabletstørrelse på 25 µg, 50 µg og 100 µg med delekærv, mens Eltroxin findes i 50 µg og 100 µg uden delekærv. Indtages ½ time før måltid af hensyn til absorptionen.

Gradvis opstart med Euthyrox 25 µg x 1 daglig (evt. hver 2. dag). Herefter stigende dosering med 25 µg hver eller hver 2. dag med 2-4 ugers interval under monitorering af TSH, T3 og T4 (Thyreoidea behandlingskontrol i Labka). Under optrapning kontrolleres Thyreoideatal med 3-6 ugers interval efter individuel behov. Ved udtalte kliniske symptomer eller hjertepåvirkning er der især behov for langsom opstart.

Vedligeholdelsesdosering omkring 3-4 µg/kg eller 100 µg/m2, hvor optimal behandling vil være normalisering af thyreoideatal (TSH omkring 1-2 miu/l) og klinisk euthyroid med normal vækst.

Ved panhypopituitarisme skal Hydrocortison substitution være opstartet før opstart på Euthyrox substitutionsbehandling. Ved denne tilstand vil TSH være lav, hvorfor behandlingen må styres ud fra T3 og T4 niveauet, som ønskes i øvre del af normalområdet.

Ved opnået stabilisering af thyreoideatal fortsættes med ”thyreoidea behandlingskontrol” hver 3. måned gennem barndommen. Der er sædvanligvis ikke behov for gentagelse af forhøjet TPO titer, da behandlingen justeres ud fra thyreoidea behandlingskontrol. Årlig klinisk kontrol i børneamb. hyppigere ved behov. Oftest livslang behandling. Obs. compliance problemer under pubertetsårene.

Ved afslutning i børneafdelingens regi kan kontrollen af ukompliceret hypothyreose sædvanligvis overgå til egen læge. For pigernes vedkommende er det vigtigt at informere om betydningen af at være velreguleret i forbindelse med graviditet af hensyn til fostret, som først danner thyreoideahormoner fra 2. trimester.

Subklinisk hypothyreose

En tilstand med forhøjet TSH men normal T3 og T4, samt TPO antistof neg., ingen struma og ingen kliniske symptomer. (1).

Lige som hos voksne er det fortsat kontroversiel om der skal opstartes behandling ved TSH 4,5 – 10 mU/l, da TSH-stigningen kan normaliseres spontant med tiden, og risikoen for at udvikle behandlingskrævende hypothyreose er lille, hvis TPO antistof neg. og ingen struma (2).

En omfattende opgørelse af en pædiatrisk population viste, at en initiel TSH >7,5 mU/l var et obs. for øget risiko for fortsat forhøjet TSH, især hos piger (3).

På ovennævnte baggrund kan vælges opfølgning uden behandling efter nedenstående plan:

 1. 1. Gentage TSH, T3 og T4 efter 2-3 måneder.

 2. 2. Hvis TSH <7,5 mU/l gentages efter 3-6 mdr. interval

 3. 3. Hvis TSH > 7,5 mU/l vil der være større risiko for udvikling af behandlingskrævende hypothyreose.

Referencer:

1) Jesper Karmisholt, Stig Andersen, Peter Laurberg. Variation in thyroid function in subcilical hypothyreoidism: importance of clinical follow-up and therapy. European Journal of Endocrinology (2011), 164: 317-323.

2). Manuela Cerbone et al. Linear growth and intellectual outcome in children with long-term idiopathic subcilinical hypothyreoidism. European Journal of Endocrinology (2011), 164:591-597.

3) Liora Lazar et al. Natural history of thyroid function tests over 5 years in a large pediatric cohort. J. Clin Endocrinol Metab (2009), 94(5): 1678-1682.