Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mistanke om hoftebrud - billeddiagnostisk udredning

 

 

Formål

At be- eller afkræfte den kliniske mistanke om hoftebrud billeddiagnostisk.

 

Definition af begreber

Det typiske kliniske fund ved hoftebrud: et forkortet og udaddrejet ben, som patienten ikke kan løfte fra underlaget. Smerterne er lokaliseret til området omkring øverste del af lårbenet, men kan undertiden stråle mod lyske eller ned mod samsidige knæ. Ved uforskudte brud klages typisk over smerter, mens benet er normalt lejret.

Ved anamnestisk oplysning om fald mod hoften hos personer over 65 år bør der henvises til røntgenundersøgelse på mistanke om hoftebrud uagtet klinisk fund.

 

 

Beskrivelse

Ved mistanke om hoftebrud gennemføres følgende udredningsprogram:

  1. 1. Konventionelt røntgen af pelvis AP samt af den aktuelle hofte i AP og aksial plan

Hvis røntgen ikke påviser fraktur, og patienten ikke kan mobiliseres, suppleres med

  1. 2. MR-skanning af bækken, der udføres med få sekvenser med koronal STIR og T1 af pelvis. MR-skanningen kan få timer efter traumet vise både frakturlinjen og knoglemarsødemet. Visse diffenrentialdiagnoser kan ligeledes påvises.

Alternativ: Inden for de første 24-48 timer kan CT-skanning af pelvis være et godt supplement ved manglende mulighed for MR-skanning , eksempelvis ved indopereret pacemaker, metal eller klaustrofobi.

 

  1. 3. CT-skanning giver mulighed for påvisning af ansamling under ledkapslen, hvor et tydeligt fedt-væskespejl indikerer fraktur indenfor ledkapslen også selvom selve frakturlinjen ikke kan påvises. Det kræver vurdering af syge hofteled sammenlignet med raske både på knogle- og bløddelsvindue. CT-skanning er den bedste metode til påvisning af frakturlinjer, men hvis frakturlinjen ligger lige i skanplanet kan den ikke visualiseres. Undersøgelsen giver mulighed for at afdække differentialdiagnostike frakturer i bækkenringen eller acetabulum.

 

Alternativ: Knogleskintigrafi kan efter 24 timer anvendes som alternativt valg som supplerende undersøgelse ved klinisk mistanke om brud, men uden synlig tegn herpå ved konventionel røntgen og hvor MR eller CT skanning ikke har været mulig. Undersøgelsen kan foretages subakut indenfor 1-2 døgn på hverdage efter henvisning til Nuklearmedicinsk afdeling.

 

  1. 4. Knogleskintigrafien viser ved fraktur et distinkt og tydeligt bånd ved brudstedet. Der kan ved patologi i bækkenringen hyppigt være brug for supplerende CT-skanning mhp. diffentialdiagnoserne malignitet eller fraktur, da knogleskintigrafi er en sensitiv og ikke specifik metode til påvisning af bækkenringsfrakturer.

 

Referencer

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud, 2008.