Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cystitis

 

Definition af begreber

Cystitsymptomer og ≥105 bakterier/ml

 

Beskrivelse
 

Undergrupper

1.

Akut ukompliceret cystitis
Første cystitis eller lange intervaller.

2.

Recidiverende cystitis:
Gentagne tilfælde af cystitis inden for kort tid (>3 tilfælde per år).

3.

Kompliceret urinvejsinfektion:
Akut pyelonephritis og urosepsis: Ses fx ved kompromitteret afløb, som fører til retention og residualurin, urinkateter, urinvejssten og tilstande med nedsat immunforsvar som diabetes mellitus, kronisk sygdom og immunosuppressiv medicin.

4.

Asymptomatisk bakteriuri og urinvejsinfektioner hos gravide kvinder:
Der henvises til obstetrisk instruks.

 

Symptomer

Dysuri, hyppig påtrængende vandladningstrang, suprapubisk ømhed uden feber eller flankesmerter.

 

Undersøgelse

Urinstix og -dyrkning. Temperatur.

Behandling

 

Initielt antibiotikavalg ved mistænkt urinvejsinfektion på sygehus. Justeres efter dyrkningssvar.
Ved særlige forhold fx speciel mikroorganisme konfereres med klinisk mikrobiolog.

 

Ved cystitis uden påvirkning af almentilstanden:

 • • Ukompliceret cystit

   • • Tabl. Pivmecillinam 400 mg x 3 i 3 dage

 

Ved penicillinallerig: Tabl. Trimethoprim 200 mg x 2
 

 • • Kompliceret cystit

   • • Tabl. Pivmecillinam 400 mg x 3 i 7 dage

 

Ved penicillinallergi: Tabl. Ciprofloxacin 500 mg x 2

 

Ved pyelonephritis eller urosepsis

 • • Inj. Ampicillin 1 g x 4 i.v. + inj. Gentamicin 5 mg/kg i.v. i 1-3 dage. Samlet behandlingsvarighed 7-10 dage ved urosepsis, 10-14 dage ved pyelonefrit. Skift til peroral behandling alt efter klinisk respons.

 

Ved penicillinallergi: Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v. evt. suppl. Med inj. Gentamicin 5 mg/kg i.v. uafhængig af nyrefunktion

 

Permanent blærekateter (KAD) transurethralt eller suprapubisk: kun antibiotikabehandling ved påvirket AT, feber el. sepsis. Skift kateter efter 1 døgns antibiotikabehandling. Profylakse og langvarig antibiotikabehandling frarådes generelt pga. risiko for resistensudvikling og pga. manglende effekt på morbiditet og mortalitet. Patienter med permanent KAD har altid signifikant bakteriuri.

 

Recidiverende cystitis

 • • Antibiotika efter resistens og dyrkning

 • • Vandladningsråd – triple voiding, residualurinmåling

 • • Hos postmenopausale kvinder institueres lokal østrogenbehandling


Patienten henvises til Urologisk Afdeling til videre udredning og behandling.

 

Opfølgning efter cystitis

Akut ukompliceret cystitis:

Ikke grund til kontrol eller yderligere udredning.

 

 

Urindyrkninger med ESBL-producerende bakterier:

 

Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) er enzymer, der nedbryder penicilliner og cefalosporiner, og som kan forekomme bl.a. hos E. coli og Klebsiella pneumoniae. Ved gynækologiske patienter forekommer disse bakterier hyppigst i urinen

ESBL-producerende bakterier er et hastigt stigende problem

Behandlingen er iv antibiotika

Når vi finder ESBL-producerende bakterier i vores dyrkninger, skal patienterne konfereres med Infektionsmedicinsk Afdeling (vagthavende), som ved behov overtager behandlingen

Der gælder lignende hygiejneregler for ESBL som for MRSA (se PRI: Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier (4.2.5))