Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af patient på operationsleje

Formål

At undgå lejringsskader og opnå optimal lejring for vellykket operation.

At undgå tryksår

Beskrivelse

Patienten til øjenoperation lejres af anæstesien, usteril sygeplejerske, hvis gererel anæstesi.
Er det ved operationer i lokalbedøvelse lejres patienten af usteril sygeplejerske, der er oplært på øjenoperationsafsnittet.

Sygeplejersken har i forvejen orienteret sig, via den elektroniske patientjournal, om eventuel hensyn der skal tages i forhold til lejringen.

Lejet skal indstilles i laveste position. Armbordet skal være påsat på venstre side af lejet. Ved patienter der skal i GA, skal der lægges stiklagen på lejet, af hensyn til eventuel senere forflytning.

Patienten følges ind på stuen – gående. Ved behov køres sengen ind.

Patienten orienteres om lejet og lejring.

Der lægges venepude under benene, således underekstremiteterne eleveres. I afsnittet findes forskellige puder til lejring, der eventuelt kan suppleres med. Ved patientens højre side sættes en plade til støtte for højre arm. Der lægges et tæppe over patienten i GA og i LA ved behov.

Ved operationer i GA anvendes lårrem, for at sikre patienten under opvågningen. Lårrem spændes når patienten sover.