Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hygiejne for ergo- og fysioterapeuter i Psykiatrien

 

Målgruppe

Ansatte i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Psykiatrien i Region Nordjylland

 

Beskrivelse

 1. 1. Generelt

Alle er ansvarlige for hygiejnen på sygehuset!

Tænk i rene og urene arbejdsopgaver

Tænk i smitteveje – det drejer sig om at begrænse smitteveje:

 • • kontaktsmitte

 • • luftbåren i form af støv, dråber og dråbekerner

 • • via mad/vand

 • • via blod

 

Beskyt dig selv og patienterne.

Husk: Øget smitterisiko v/ sår, kateter, urin og afføring, m.v.

Retningslinjer for infektionshygiejne er gældende for alle ansatte i Psykiatrien. Retningslinjen findes i PRI under fanebladet infektionshygiejne, og ikke under fanebladet for Psykiatrien.

Spørg hygiejnekontaktpersonen, hvis du er i tvivl. 3.2 Generelle smitteforebyggende forholdsregler

 

 1. 2. Generelle smitteforebyggende foranstaltninger

Håndhygiejne før rene og efter urene arbejdsopgaver før og efter en behandling.

Undgå at patienter hoster direkte på jer – anvend maske, hvis påkrævet.

Det sikres, at patienterne har rene hænder før håndtering af træningsredskaber.

3.2 Generelle smitteforebyggende forholdsregler.

 

 1. 3. Håndhygiejne

Der må ikke anvendes neglelak, kunstige negle, og neglene skal være korte.

Der må ikke bæres fingerringe, armbånd og armbåndsure for personale der har direkte patientkontakt.

Hvis hænderne ikke er synligt snavsede, bør håndsprit foretrækkes, idet dette er mere skånsomt for huden.

Der anvendes håndsprit nok til at holde hænderne fugtige i 30 sekunder.

Ved synlig forurening bruges håndvask (vand sæbe vand).

Hænderne vaskes med sæbe i 15 sekunder.

Vær grundig: Husk håndled, negle, neglebånd og mellem fingre.

For at skåne huden: brug håndsprit der indeholder glycerol eller vask hænder i lunken vand.

Håndlotion benyttes 2-3 gange dagligt med en indtørringstid på 20 min.

Se i øvrigt instruktion for korrekt håndhygiejne, som hænger ved alle håndvaske. 2.1 Håndhygiejne.

 

 1. 4. Anvendelse af privat tøj

Ved direkte patientkontakt skal privat tøj være kortærmet.

Cardigans med kort eller ¾ ærme kan benyttes, hvor der ikke er direkte patientkontakt.

Hvis der forekommer arbejdsopgaver, hvor der er risiko for forurening skal, der anvendes éngangs overtrækskittel, der kasseres mellem hver patient eller uniform der dækker privat tøj.

 

 1. 5. Handsker m.v.

Brug altid handsker, hvis patient eller du selv har rifter eller sår eller ved risiko for kontakt m/ blod, urin, sekret, opkast, m.v.

Brug altid handsker ved kontakt med patient med smittefarlig sygdom.

Handsker, forklæde, mundbind, m.v. kasseres efter brug.

Husk håndhygiejne efter anvendelse af handsker. 2.1 Håndhygiejne.

 

 1. 6. Behandlingslejer

Anvendes lagner lægges disse til vask efter hver patient. Under forudsætning af at hygiejne standarder kan overholdes, det vil sige at brugte lagner kan holdes adskilt fra rene tekstiler og rene effekter, kan lagner opbevares i navnemarkerede lukkede plastikposer. Lagner skiftes altid ved synlig forurening samt efter fast skiftefrekvens 1 ugentlig.

Lejepapir kasseres mellem hver patient

Behandlingslejet vaskes med vand og sæbe ved synlig forurening af fysioterapeut og minimum x 1 ugentlig af rengøringspersonalet.

Anvendes der ikke lagen eller lejepapir, skal lejet rengøres ved synlig forurening samt 1 x dagligt af fysioterapeut.

 

 1. 7. Puder

Lægges under lagen eller håndklæde, hvis det er muligt.

Efter direkte patientkontakt skiftes pudevår.

Alle puder, også dem, der har været anvendt med pudebetræk, sendes til vask x 1 ugentlig.

 

 1. 8. Træningsredskaber, packs, bolde m.v.

 • • Redskaber rengøres og desinficeres ved synlig forurening inden behandling

 • • Redskaber rengøres/desinficeres altid umiddelbart efter behandling, hvor redskab har været i direkte kontakt med hud eller ved synlig forurening

 • • Kun redskaber der er beregnet til anvendelse på gulv må opbevares på gulv. Det skal i fysioterapien sikres, at der til alle øvrige redskaber findes egnede opbevaringsmuligheder, så redskaber ikke opbevares på gulv.

 • • Hvis et redskab er udlånt til et afsnit fra fysio- eller ergoterapien påhviler det afsnittet at der findes egnede opbevaring væk fra gulvet.

 

 1. 9. Senge, sengeborde, gulv

Skal regnes som snavsede.

Læg håndklæde, stiklagen eller lign., hvis du sidder i patientens seng, under behandlingen.

       

 1. 10. Træningskøkken

I forbindelse med køkkentræning skal den behandlende ergoterapeut overholde retningslinjerne for håndhygiejne og sikre, at patienten også følger disse.

Plakat ”God køkkenhygiejne i træningskøkken” sættes op i lokalet. Desuden følges procedure for almen og personlig hygiejne ved fødevarehåndtering i afsnitskøkkener.

 

 1. 11. Udsatte, svækkede patienter

Øget fokus på hygiejne og smitteveje.

Rengør evt. træningsredskaber før behandling.

 

 1. 12. Isolations-patienter

Hvis der er isolationsskilt på døren ind til patienten, så henvend dig i vagtstuen og spørg en sygeplejerske om forholdsreglerne eller følg anvisningerne på skiltet.

Følg altid anvisninger og hold dig ajour med evt. ændringer.

Reagér, hvis nødvendigt udstyr så som plastikforklæde, handsker og masker ikke er til rådighed.

Ved patienter der har akut gastroenteritis og er smittet med Norovirus, skal der først foretages håndvask, derefter hånddesinfektion, da sprit har begrænset effekt ved norovirus. 4.0 Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på sygehus

 

 1. 13. Egen sygdom, eksem m.v.

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til patienter og kolleger.

Er du særlig modtagelig for smitte på grund af sår, eksem og lignende drøft muligheder med nærmeste leder.

Er du i risiko for selv at sprede smitte pga. sår på hænder og underarme, drøft mulighederne med nærmeste leder.