Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jernbehandling i.v. af nyremedicinske patienter

 

Indikation1

Dosis og ordination ved jernkur1

Dosis ved vedligeholdsbehandling2

Administration af Venofer2

Simpel i.v. injektion2

Venofer-infusion2

Administration af Monofer2

 

Indikation

Til EPO-behandlede patienter er der indikation for en ”jernkur” ved jernmætning < 0,20 eller S-Ferritin < 300 μg/l. Uræmikere/dialysepatienter med tilsvarende jerntal bør også gives ”jernkur” før EPO-behandling indledes.

Hæmodialysepatienter, som har et kontinuerligt mindre blodtab i filter/slanger, vil i mange tilfælde efter en kur have behov for vedligeholdsbehandling med i.v. jern.

Dosis og ordination ved jernkur

Dosis af intravenøst jern ved kur kan estimeres med hjælp af denne tabel:

 

 • • Jerndeficit

 • • Vægt

 • • Hb

 • • 40kg

 • • 60kg

 • • 80kg

 • • 100kg

 • • 7 mmol/l

 • • 500 mg

 • • 600 mg

 • • 600 mg

 • • 600 mg

 • • 6 mmol/l

 • • 700 mg

 • • 800 mg

 • • 900 mg

 • • 1000 mg

 • • 5 mmol/l

 • • 800 mg

 • • 1000 mg

 • • 1200 mg

 • • 1400 mg

 

 

Eventuelle korrektioner: Hvis der også ordineres blodtransfusion (normalt altid ved Hb under 5,0 mmol/l), ordineres der ud fra forventet Hb efter blodtransfusion. Ved forventet fortsat blodtab kan der tillægges ekstra 100-400 mg efter skøn.

 

Ordination af ”jernkur”

Til hæmodialysepatienter benyttes Venofer (det billigste). I journalen ordineres

Rp. Venofer totalt antal mg/100 mg ved hver dialyse.

Medicinen lægges ind i gældende ordinationssystem, hvor sygeplejerske også registrerer den givne behandling.

For PD-patienter og andre, som behandles i Nyremedicinsk Dagafsnit behandles med Monofer-infusion, som er dyrere, men besparende for ambulante ptt., fordi der kan gives højere dosis. Med Monofer kan totaldosis gives på en gang, medmindre denne overstiger 20 mg/kg kropsvægt. Ingen af tallene i tabellen overstiger dette, hvorfor de estimerede doser uden videre kan gives som engangsdosis.

Rp. Monofer X mg som engangsinfusion jf. instruks.

Hvis maksimal engangsdosis er overskredet, ordineres det halve med mindst en uges mellemrum

 

Dosis ved vedligeholdsbehandling

Typisk 100 - 400 mg pr. måned, styret efter månedlige jerntal. Hæmodialysepatienter gives højst 100 mg ad gangen. Ptt., som skal indkaldes udelukkende for at få jern kan gives op til 200 mg ad gangen. Vedligeholdelsesbehandling ordineres i journal og gældende medicinsystem, og administrationen dokumenteres af sygeplejerske efter samme regler som al anden medicin. Målet er at holde S-ferritin mellem 300-500 μg/l. Ved højere værdier reduceres vedligeholdsdosis, eller der behandlingen pauseres. Ved S-ferritin over 800 μg/l skal der holdes pause.

Administration af Venofer

(Jern(III)-saccharose-komplex)

I praksis benyttes simpel i.v. injektion til HD-patienter og i.v. infusion til øvrige, selvom det i princip er valgfrit hvilken af disse administrationsformer, der vælges. Første dosis bør gives på sygehus, hvor der findes almindeligt hjertestop-beredskab. Derimod er tilstedeværelse af læge i afdelingen, hvor dosis gives ikke nødvendig.

 

Simpel i.v. injektion

Første dosis

5 ml Venofer trækkes op i en sprøjte. Der gives 1 ml heraf langsomt i.v. Derefter holdes pause i 15 min. Hvis pt. stadig er upåvirket gives resten af sprøjten over 5-10 min.

Efterfølgende doser

Der gives hver gang 5 ml (= 100 mg) Venofer langsomt over 5 min. Til hæmodialysepatienter, som kommer regelmæssigt i dialyseafdelingen, foretrækkes denne dosis for at mindske risikoen for bivirkninger mest muligt. I særlige tilfælde kan der dog uden problemer gives 200 mg, også som ufortyndet bolus.

 

Venofer-infusion

Den ønskede dosis sættes til 100 ml isot. natriumklorid. Bemærk dog, at der skal være mindst 1 mg/ml i den færdige opløsning af stabilitetshensyn. Altså mindst 100 mg/100 ml isot. NaCl.

Første dosis

Der tilsættes 100 mg til 100 ml isot. natriumklorid. Ca. 20 ml heraf gives over ca. 5 min. Derefter holdes 15 min. pause. Hvis pt. er upåvirket gives resten af de 100 mg i løbet af ca. 30 min.

Efterfølgende doser

Der kan gives op til 200 mg per gang i 100 ml isot. natriumklorid, som infunderes over ca. 30 min pr. 100 mg. Der skal gå 2 dage mellem infusionerne.

 

Administration af Monofer

(Jern-isomaltosid 1000)

Monofer findes i 1 ml, 5 ml eller 10 ml ampuller med 100 mg/ml. Den ordinerede dosis tilsættes 250 ml. isot. NaCl.

 

Monofer kan administreres således:

 • • 0-10 mg/kg gives over 30 min.

 • • 11-20 mg/kg gives over 60 min.

 

I praksis indebærer dette stort set altid, at infusionstiden bliver 60 min. Til gengæld kan beregnet dosis i ovenstående tabel altid gives ved en enkelt infusion uden at max. overskrides.

 

Modsat Venofer er der ikke nogen rekommandation om at give en ”prøvedosis” først.