Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urodynamisk undersøgelse – Tryk-flow

 

Formål

At udføre en brugbar undersøgelse til vurdering af behandlingstilbud til patienten

 

Definition

En urodynamisk undersøgelse er en måling af blærens og urinrørets reservoirfunktion, kontinensfunktion og vandladningsfunktion.

Flowmåler: tragt med urinbeholder og vægtsensor, med trådløs forbindelse til computer.

 

Beskrivelse

Før undersøgelsen

 • • Patienten informeres om undersøgelsen, der er sendt pjece med indkaldelsen.

 • • Patienten bedes lade vandet. Hvis ikke der foreligger flowmetri, skal dette foretages.

 • • Urinen stixes for leuc. og nitrit, ved pos. stix konfereres med læge om evt. udsættelse af undersøgelsen.

 • • Der scannes for residualurin (se instruks for blærescanning)

 • • Opdækning på bord: Luna-Blue-box med transducere og taske + fikseringsbælte, T-dox blærekateter og rectalkateter, påfyldningsslange samt tilbageløbsventil, emg.kapel og elektroder, 1000ml opvarmet Nacl (1 min i mikroovn umiddelbart inden undersøgelsen), afdækningsstykke, sterile handsker, sterile gazemecher, 20 ml. sterilt Nacl, Installagel og plaster til fixering af kateter.

 • • 1000 ml. isotonisk Nacl hænges på vægtarmen monteret med påfyldningsslange samt tilbageløbsventil (obs der må ikke trækkes i vægtarmen), som fyldes ved at trykke på Flush på pumpen.

 • • Efter patient navn og cpr-nummer er indskrevet trykkes på urodynamik-ikonet.

Undersøgelsen

Patienten lejres så tæt på siddende stilling som muligt

Luna-Blue-box monteres, katetrene anlægges og fikseres, emg-elektroder påsættes: 2 ved anus og 1 over knogle (knæ eller hoftekam)

Der nulstilles på maskinen

Der charges på begge katetre og påfyldningsslangen tilsluttes.

Patienten bedes hoste, for at se om katetrene er korrekt placeret.

Der startes for undersøgelsen (negativ detrusertryk kan skyldes at urethralkatheter ligger lavere end rectumkateter og bør rettes). Rectalballonen skal ligge 10-15 cm over lukkemusklen.

Der trykkes på pumpe-ikonet og der startes opfyldning af blæren med Nacl. Hastigheden på opfyldningen er 50 ml/min, og kan reguleres ved behov. Patienten fortæller når han har let, normal, stærk og meget stærk vandladningstrang, og der markeres på kurven.

Når max. blærekapacitet er nået, stoppes for påfyldning af Nacl og slangen frakoples.

 • • Patienten lader vandet i flowtragten.

 • • Efter vandladningen bedes patienten hoste, for at se om katetrenes placering stadig er korrekt.

 • • Der scannes for residualurin, resultatet påføres.

 • • Undersøgelsen resultater printes ud, og der vurderes om resultatet er repræsentativt for patienten. Hvis dette ikke er tilfældet, eller der er tekniske fejl, gentages undersøgelsen.

 • • Katetre og elektroder fjernes.

 • • Efter undersøgelsen

 • • Patienten har tid til svar på undersøgelsen og evt. plan for behandling hos læge. Tiden er om muligt samme dag ellers hurtigt derefter.

 • • Beskyttelseshætter til Luna påsættes og tryktransdusere åbnes. Aftørres med etanol engangsklud. Batteri kasseres.

 • • Tragt og urinbeholder vaskes i opvaskemaskine.

 

Referencer

Manuel for Solar Flowapparat

Infektionshygiejniske retningslinjer for region Nordjylland. 5.5.3.1.

Om urodynamiske undersøgelser