Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af barn med øvre luftvejsobstruktion på intensiv afdeling

Beskrivelse1

Symptomer1

Årsager1

Faresignaler1

Visitation2

Behandling/undersøgelser2

Pseudocroup2

Epiglottitis2

Fremmedlegeme2

Formål3

Definition af begreber3

Referencer3

Beskrivelse

Symptomer

Helt karakteristisk for øvre luftvejsobstruktion hos et ikke-respirationsløst barn er

 • • Inspiratorisk stridor og

 • • Indtrækninger

Afhængigt af diagnosen kan man også se:

 • • Ekspiratorisk stridor

 • • Agitation

 • • Tør, gøende hoste

 • • Spytflåd

 • • Ændret bevidsthedsniveau ? bevidstløshed

 • • Cyanose

Årsager

Allermest almindelige diagnose er pseudocroup (viral infektion ca. 90 %)

Differentialdiagnoserne er

 • • Epiglottitis (ekstremt sjældent pga. vaccination)

 • • Laryngitis acuta (bakteriel)

 • • Laryngo-trakeo-bronkitis

 • • Asthma bronchiale

 • • Fremmedlegeme i luftveje 

Faresignaler

 • • svært påvirket almentilstand

 • • ændring i bevidsthedsniveau (som tegn på respiratorisk udtrætning og acidose)

 • • udpræget stridor/svære indtrækninger

 • • hørbar inspiratorisk stridor, også i hvile, muligvis ligeledes med ekspiratorisk stridor

 • • indtrækninger ved jugulum, inter- og subcostalt, samt centralt

 • • paradoks respiration

 • • faldende SpO2 og cyanose

 • • høj temperatur over 40°

Visitation

Barnet monitoreres løbende for forværring i vitale parametre (ABCD vurdering), og der handles i overensstemmelse med Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdelinger.

Vagthavende anæstesiolog vil, om relevant, kontakte Børneanæstesiologisk bagvagt med henblik på visitation af barnet til Intensiv Terapiafsnit 103.

Hvis det allerede præhospitalt kan afgøres, at der er tale om svær luftvejsobstruktion (påvirket almentilstand, vedvarende svært stridorøs respiration, cyanose) gælder følgende:

 • • Barn modtages på Intensiv afdeling, Nord

 • • Vagthavende ØNH speciallæge kontaktes med henblik på hurtig afklaring af diagnose

 • • Vagthavende anæstesiolog kontakter Børneanæstesiologisk bagvagt på 62 910, og forbereder undersøgelse af barnet på operationsstue

Behandling/undersøgelser

Afhænger af diagnosen omend det er vigtigt altid at handle roligt omkring barnet.

Pseudocroup

 • • Ro, køligt miljø, siddende stilling

 • • Standard non-invasiv monitorering

 • • Adrenalin – dosis 0,5 mg/kg (maks. 5 mg) givet på Hudsonmaske, nebuliseret via “system 22”

 • • Steroid – dosis Dexametason (Fortecontin) 0,6 mg/kg i.v.

Epiglottitis

Se Modtagelse og behandling af barn med mistænkt/verificeret epiglottitis

Hvis mistanke undersøges barnet så hurtigt som muligt på operationsstue under medvirken af ØNH læge

 • • Sikring af luftvej ved intubation hos det påvirkede barn. Se Akut intubation af børn

 • • Antibiotika

 • • Almindelig ABCD stabilisering i øvrigt

Fremmedlegeme

 • • Skal på OP med henblik på fjernelse af fremmedlegemet

 • • Bronkoskopi – foretages på H-OP, ASS. Børneanæstesiologisk bagvagt forestår anæstesien

Formål

At sikre hurtigt relevant udredning og behandling af kritisk syge børn med kliniske tegn på øvre luftvejsobstruktion

Definition af begreber

Pseudocroup: En viral sygdom, der ses hos børn i alderen 6 mdr. til 10 år med maks. omkring de 2 år. Er en akut tilstand karakteriseret ved en gøende hoste, inspiratorisk stridor, hæshed og dyspnø

Epiglottitis acuta: Akut strubelågsbetændelse, en livsfarlig infektionssygdom forårsaget af bakterien Haemophilus Infuenzae.

ØNH: Øre-Næse-Hals

Referencer

Region Nordjylland:

Akut intubation af børn

Beskrivelse af Børneanæstesiologisk bagvagt i Region Nordjylland

Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdelinger