Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut osteomyelitis

 

Formål

Beskrivelse af undersøgelse og behandling.

 

Beskrivelse

Incidensrate omkring 2-3 pr. 100.000 indbyggere. Omkring 85 % er børn under 16 år. Staf. aureus er ansvarlige for ca. 80 % af infektionerne. Lokalisation hyppigst metafysært i underekstremiteternes lange rørknogler. Efter 1 års alderen kan infektionen ikke krydse epifyseskiven, men gennembrud til led ses prox. i femur og humerus hos ca. 20 % (metafysen delvist intraartikulært).

 

Undersøgelser

CRP, L+D, bloddyrkning

Røntgen (ofte først positiv efter 3 uger)

Evt. CT-scanning (positiv hos 90 % efter 1-2 døgn)

Evt. knogleskintigrafi (positiv efter 1 uge)

Evt. lokal punktur (positiv hos 2/3)
 

Det er vigtigt, at der sendes prøver til dyrkning og resistensundersøgelse, inden antibiotikabehandling indledes.

 

Behandling

Sædvanligvis er antibiotikabehandling tilstrækkeligt. Kirurgisk behandling er indiceret ved:

  1. 1. Meget syg patient

  1. 2. Abscestegn

  1. 3. Manglende effekt af antibiotikabehandling i 2 døgn

 

Antibiotikabehandling, indtil dyrkningssvar foreligger:

< 1 mdr.:

Gentamicin + Diclocil (Gentamicin + Cefuroxim)

1 mdr.- 50 år:

Penicillin + Diclocil (Cefuroxim)

> 50 år:

Gentamicin + Diclocil (Gentamicin + Cefuroxim)

 

Præparatvalg ved penicillinallergi er angivet i parentes. Foreligger der helt specielle forhold, konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

De første 2 uger behandles intravenøst, herefter behandles peroralt i minimum 4 uger vejledt af CRP og klinik.

 

Kirurgisk behandling

  1. 1. Bred åbning af periost, multiple corticalisborhuller

  1. 4. Hvis der kommer pus ud af marvhulen, udmejsles et fenester

  1. 5. Tydelig nekrotisk knoglevæv fjernes (pas på epifyselinien)

  1. 6. Luk huden over et sugedræn
     

Pus og knoglevæv skal sendes til dyrkning.

 

Efterbehandling

Udtalte smerter kan være indikation for immobilisering, men principielt tillades fri bevægelighed af den involverede ekstremitet. Hvorvidt belastning tillades må individualiseres, skønnes der ikke at være risiko for fraktur tillades principielt fuld belastning.

 

Ambulante kontroller

6 uger efter behandlingsstart. Ved kontrollen skal rekvireres røntgen samt CRP, og afhængig af dette samt klinikken skal der tages stilling til seponering af antibiotika.