Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP behandling til børn mellem 1 og 3 år

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Klargøring til brug1

Samling af sættet2

Tilpasning og tilkobling2

Dokumentation3

Observation af barn i CPAP3

Rengøring og skift af slangesæt m. tilbehør3

Referencer3

Formål

At sikre korrekt montering og anvendelse af udstyr/respirator i forbindelse med CPAP-behandling til børn.

Definition af begreber

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure.

PEEP = Positive End-Expiratory Pressure.

FRC = Functional Residual Capacity.

PaCO2 = partial pressure of arterial carbon dioxide.

Beskrivelse

CPAP-behandling gennemføres ved at tilføre et passende gas-flow til et respirationssystem, hvor en ventil (PEEP-ventilen) genererer et positivt tryk i systemet. Det er kun muligt at regulere tryk i systemet, hvis det er ”lukket” og kun tillader luftspild via ventilen. Hvis man altså har et tætsluttende patientsystem (nasal airway eller maske) vil det positive tryk forplantes til barnet luftveje og altså medvirke til at øge barnets effektive lungevolumen (FRC). Hvis denne effekt opnås ses:

 • • Reduceret respirationsarbejde

 • • Nedsat shunt

Hvilket sekundært medfører bedre oxygeneringsevne og faldende PaCO2

Klargøring til brug

I CPAP bakken ligger:

 • • 1 rulle bred tape

 • • 1 plade DuoDerm

Nasale tuber, der klippes til som nasal airway ligger i skab nr. 2 på gangen i størrelserne 3, 3½, 4, 4½, 5, 5½.

 • • Et stk. CPAP-slangesæt til respirator.

CPAP-slangesæt til respirator består af:

 • Et fugtkammer

 

Picture 2

 

 

 

- Et respiratorslangesæt

 

Desuden:

- Et stk. Temperatur probe / varmetråd og et stk. Heater wire

 

Picture 3

 

 

 

 

- 1 l sterilt vand til CPAP fugtkammer

 

På den intensive sengeplads sikres der at følgende er installeret:

 • En fugter

 

Picture 4

 

 

- En respirator

 

Samling af sættet

 • • Placer fugtkammeret på fugter

 • • Kobl 1 l sterilt vand til fugtkammeret og hæng den op over fugter

 • • Forbind fugtekammeret med respiratorslangen

 • • Kobl respiratorslangen (med varmetråd) til fugter

 • • Heater wire (den korte) kobles sammen mellem respiratorslangen - lige over fugtkammeret - og fugter

 • • Temperatur proben / varmetråden (den lange) kobles på respiratorslangen – lige over fugtkammeret og for enden af den inspiratoriske slangedel - og fugter

Tilpasning og tilkobling

En tube klippes til i den ordinerede længde, alternativt anvendes en maske i passende størrelse – tubeconnecteren genplaceres på tuben/masken.

Den nasale airway fikseres som følger:

 • • Klip et 10- 15 cm langt stykke tape

 • • Placer et bredt stykke DuoDerm på barnets pande

 • • Placer, evt. i samarbejde med læge, den afklippede tube i barnets ene næsebor

Inden respiratorslangen kobles til barnet stilles respiratoren efter ordination.

 • • Tænd for fugter og indstil fugter

 • • Invasiv Ventialtion ved brug af nasal maske, airway og trakealtube

 • • Kobl nu systemet til barnet

 • • Respiratorslangen fikseres med tape i barnets pande.

Dokumentation

På observationsskemaet dokumenteres:

 • • hvilken størrelse tube der er anvendt

 • • i hvilket næsebor tuben er anlagt

 • • hvornår systemet er taget i brug

Observation af barn i CPAP

Der henvises til instruksen: Observation af børn i CPAP behandling.

Rengøring og skift af slangesæt m. tilbehør

Der henvises til Klinisk retningslinje 5.3 Respiratorer og tilbehør

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, Akkrediteringsstandarder for sygehuse Kvalitets- og risikostyring, 1.2.5 Anvendelse af kliniske retningslinjer (5/10)

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Respiratorer og tilbehør 5.3

Fisher & Paykel healthcare, Bubble-CPAP-Cataloque