Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der opereres for hidrosadenit (dagskirurgi)
 

Formål

At sikre høj kvalitet ved behandling for hidrosadenit på Plastikkirurgisk Dagsafsnit.

Beskrivelse

Hidrosadenitis er en infektionstilstand i blødvæv som svedkirtler samt hårfollikler, der optræder som bylde-dannelser i områder lokaliseret til inguen, aksil, under mamma og anogenitalregionen.

Hidrosadenitis kan være en kronisk lidelse, som kan plage den enkelte i form at smerter og lugtgener der kan true den enkelte patients kropsopfattelse(body image) og nedsætte livskvaliteten.

 

Årsag

Ukendt.

Det diskuteres hvorvidt lidelsen er arvelig disponeret.

Rygning og overvægt er disponerede faktorer.

 

Behandling

Langtidsbehandling med antibiotika kan have effekt på byldedannelserne.

Kirurgisk behandling tilbydes, hvis der er tale om svære gentagne udbrud. Excision af de generende abscesser, fortages i rolig fase. Der kan gives antibiotika profylaktisk, hvis der er udbrud inden operation. I tilfælde af at såret ikke kan sutureres på grund af sårets omkreds eller hvis abscesserne ligger dybt, kan såret holdes åbent med henblik på opheling fra bunden eller der kan lukkes med delhudstransplantat fra låret.

Hvilken metode der vælges, afhænger i stor grad af, i hvilken grad området er inficeret på operationstidspunktet.

Der er altid risiko for gendannelse af bylder, trods operation.

 

Forundersøgelse i ambulatoriet

Plastikkirurgen vurderer graden af hidrosadenitis samt hvorvidt excision kan afhjælpe lidelsen. Der stilles krav om rygestop inden operation (6 uger inden/efter operation).

Der informeres om sammenhængen mellem rygning/overvægt og hidrosadenitis.

Ønsker patienten forebyggende samtaler i forhold til rygestop eller vægtreduktion henvises til Sund Info eller egen læge.

Lægen informerer omkring indgrebet, risici.

Patienter der indstilles til operation, informeres om ventetid til operation, sygemelding samt forløb på Dagskirurgisk Afsnit.

Man skal, afhængig af erhverv, regne med 2-4 ugers sygemelding.

Pt. modtager information om operationsdato og pjece om operation via E-boks.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Recepter og FMK status/ajourføring.

Narkosetilsyn.

Indlæggelsessamtale dokumenteres i Clinical Suite.

Introduktion til smertescore-modellen.

Pt. informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Der MRSA screenes.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der spørges til rygeophør og vægtreduktion.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning, EKG og rtg, sygeplejersken som klargøre patient bestiller ordinerede prøver.

 

Præoperativt

Sygeplejersken som modtager patienten om morgenen til indlæggelse, identificerer patienten med

armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Raseres forsigtigt i operationsområde

Der sørges for at patient har operationstøj i passende størrelse.

Præmedicin gives og dokumenteres på præseddel. Hvis patient er nr. 1 på OP-programmet og skal have GIK drop, blandes dette og medsendes patient på OP.

 

Postoperativt

Pt. smertescores ved ankomst til afdeling og derefter ved aktuelle smerter. Der smertescores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Oftest er tilstrækkeligt smertebehandling tabl. Pamol, 1 g x 3-4 daglig, evt. T. Ibumetin 400 mg x3 daglig.

Eventuel hævelse svinder i løbet af 1-2 uger. Det kan forekomme, at patient har behov for komprimerende forbinding. Lægen vurderer, hvor længe der er behov for denne.

Der kan evt. anlægges dræn under operation som seponeres når produktion er nede på 50 ml/døgn.

I så fald drænproduktionen ikke er reduceret til dette inden 5. døgn, er det efter lægens vurdering.

Det opererede område skal soigneres med vand (og sæbe) x 1 daglig.

Indgreb foretaget i lysken skylles med postevand efter toiletbesøg.

Det opererede område skal holdes tørt, eventuelt ved hjælp af sugende forbinding.

Micropore skiftes efter behov, det anbefales at anvende Micropore i minimum 3 måneder.

Patienten må komme i brusebad 24 timer efter operation.

 

Udskrivelse

Patienten får inden udskrivelsen repeteret hygiejneprincipper samt infektionstegn.

Pt. informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Hvis T. Panodil og T. Ipren vurderes at være tilstrækkelig smertestillende, udleveres fortrykt medicinskema.

Hvis der udleveres morfika eller morfinlignende præparater til 1 – 2 døgn, må dosering tilføjes på fortrykt medicinskema.

Hvis der er ordineret fast medicin i FMK eks. antibioktika , skal et ajourført FMK udprintes og udleveres til patient.

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatrice/transplantat er total ophelet.

Der arrangeres om sutursep., er i vores ambulatorie eller ved egen læge.

Eventuel sårpleje arrangeres med hjemmesygeplejerske.

Hvis patient udskrives med dræn, instrueres patient i at tømme drænpose. Der udleveres pjece her om, hvor mængde og farve kan noteres.

Patient kontakter dagligt afdelingen vedrørende drænmængde, så denne kan vurderes og drænet eventuelt kan seponeres.