Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sugning af intuberet barn, hvor der ikke er påsat lukket sug

Formål

 • • At sikre frie luftveje

 • • At forebygge sekretstagnation og tube occlusion

Forberedelse til procedure

Følgende findes frem:

 • • Sugekathetre til tuben (størrelse = 2 x tubestørrelse)

 

Tube nr. 2.0 CH 04

Tube nr. 2.5 CH 05

Tube nr. 3.0 CH 07

Tube nr. 3.5 CH 07

 

Obs:

 • • Ved sejt og rigeligt secret og til sugning i mund og svælg, kan det være nødvendigt med større sug.

 

Forberedelse til procedure

Følgende ting findes frem:

 

 • • Sterilt saltvand 0,9% i hætteglas, påsat optrækskanyle og 2 ml sprøjte

 • • Plastickrus med rent vand

 • • Sukkervand til smertelindring

 • • Sugeaggregat kontrolleres. Max. sugetryk 150 mm Hg

 • • Sugedybde aflæses på observationsskemaet

 

Hygiejniske forholdsregler

 • • Isot. NaCl og sprøjte skiftes dagligt.

 • • Dato og klokkeslæt for anbrud noteres på hætteglas med isot. NaCl (holdbart i 24 t)

 • • Krus med vand til sugning kasseres efter brug

 • • Sugeglas og slanger skiftes dagligt hvis suget er i brug. Dags dato skrives på grønt låg, når det er skiftet.

 • • Skift af sugeglas og lukket sug noteres på observationsskemaet

 • • Der anvendes rene usterile handsker under hele proceduren

 

Sugeprocedure

Foretages efter det enkelte barns behov, når der er påvirkede kliniske værdier:

 • • PO2/SaO2, falder, pCO2 stiger

 • • Barnet bliver cyanotisk

 • • Synlig/hørlig sekretraslen

 • • Stigende PiP/occlusion, evt. tubestop!

 • • SLE 5000: VTE er faldende og/eller påvirkede kliniske værdier.

 • • Leoni: VtG kan ikke opnås - amplitude stiger for at opnå VtG. V. Leoni og volumengaranti er det vigtigt at sætte VtG på pause (husk at genopstarte VtG når sugeprocedure er afsluttet)

 • • Barnet får respirationsstop

 • • Giv sukkervand til smertelindring

 • • Åbn for sugeaggregat og kontroller at sugestyrken er max 150 mmHg.

 • • Kobl sugekateter i passende størrelse til sugeslange

 • • Tuben kobles fra og der dryppes evt. ½ ml saltvand ned i tuben, hvis der er sejt sekret eller blod i tuben

 • • Suget føres ned gennem tuben til sugedybde (kobl evt. flowsensor fra slangesæt for at minimere risiko for alarm)

 • • NB! Sugedybde kan være nødvendig at forcere i tilfælde med meget sekret ved f.eks. meconiumaspiration – sug aldrig dybere end den angivne sugedybde ved en præmatur uden aftale med læge.

 • • Suget trækkes tilbage i en jævn bevægelse, mens der suges intermitterende ved at åbne/lukke skiftevis for vacuumåbningen på sugekateteret vha. tommelfingeren. BRUG ALTID RENT SUGEKATETER I TUBEN.

 • • Suget skylles rent med rent vand. Proceduren må maks. tage 5-10 sek. før respiratoren tilkobles

 • • Vær dog opmærksom på det kan være nødvendigt at ventilere pt. manuelt efter sugning. Brug evt. manuel ventilationsknap på respiratoren.

 • • Sugekateter fra tuben kasseres eller genbruges til at suge patientens frie næsebor/mund/svælg, hvis det passer i størrelsen. Det kan her være nødvendigt at bruge et større kateter for at kunne suge rent

 • • Der suges nænsomt omkring tuben med tyndt kateter

Dokumentation

Proceduren vurderes med henblik på mængde, farve, viskositet og noteres på observationsskemaet/i sygeplejejournalen. F.eks. ++/+: til venstre i brøk noteres mængden i tuben og til højre i brøk noteres mængden i det frie næsebor/mund/svælg.