Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iliako-iliakal by pass (arteriovenøs dialyseshunt)

 

Formål:

Lave en shunt til hæmodialyse hos patienter, hvor alle shunt muligheder både på begge OE og begge UE er opbrugt. Man laver en iliako-iliakal by pass som placeres umiddelbart over og parallelt med mons pubis. (Arterien i patientens venstre side og venen i højre side)

Der anvendes 6 mm standard Goretex graft, uden ringe

Vigtige afsnit

 

Nøglepunkter

 

Lejring:

Rygleje efter given standard

Ryglejring

Desinfektion:

   

Klorhexidinsprit 0,5 % x 2.

Desinfektion af operationsfelt

Fremstilling:

TV-op.’s sterile depot:

Kar grundkasse

Karkasse

Omnitragt V5A-1 + V5A-2 + V5A-3

eller V6A-1 + V6A-2 + V6A-3

eller V7A-1 + V7A-2 + V7A-3

 

Centrale karkasse

Lige kartænger

Adson – dyb x 2

Håndtag til lampen

Lang aneurismetang

Tunnelator

Fogarty kateter

 

Fælles, sterile depot:

Stort grundsæt

Genitalia afdækning

Karsug

Diatermihåndtag

 

På stuen:

Knivsblade nr 24 + 11

Knopkanyle, 1,7 x 80mm

Sutur Boots

Vesselloops

Heparin 1000ie, 2,6ml

NaCl 100ml

Goretex-graft, 6 mm

Sprøjte, á 20 ml x 2

Sprøjte, á 2 ml x 1

 

 

 

 

Odense tangen til tunnelering

Pakkes ikke op fra start.

 

GT ønsker IKKE denne

 

 

Pakkes ikke op fra start

Hvis central kasse ikke åbnes

 

Evt. tunnelator

Evt.

Er på stue 5

 

 

Indhold i stort grundsæt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suturer:

Vicryl Plus 3-0, klippet

Vicryl Plus 3-0

SURGIPRO II 6-0

Monosyn 4-0

Hudclips

 

Ligaturer

Subcutis

Anastomose

Intrakutant

Oftest

Forbinding:

 

Forbindinger på TV-OP

 

Patient og sygeplejerske på dialyseafdelingen skal i fællesskab acceptere shuntanlæggelsen.

Pt. orienteres og skal acceptere operations tilbud og -risici

Sygeplejersken skal acceptere at skulle stikke i en sådan placeret shunt (hvor er blæren, hvor er de store kar). Patienten må ikke være for overvægtig

25/1-2021