Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epilepsi - Anvendelse af EPISTATUS (Midazolam buccal væske)

Beskrivelse

Buccolam: 10 mg i 2 ml. opløsning.

Hypnoticum af benzodiazepingruppen.

Anvendelse

Kan ifølge udleveringstilladelse anvendes ved vedvarende krampeanfald, hvor anvendelse af rektal administration ikke er hensigtsmæssig eller patient ikke har i.v. afgang

Buccolam anvendes på samme indikationer som diazepam rektalt eller diazepam intravenøst.

Således ved krampeanfald med varighed mere end 3-4 minutter og ved gentagne krampeanfald uden retur til bevidstheden mellem anfald (per definition –status epilepticus).

Dosering

Opløsningen indsættes langsomt i hulrummet mellem gummer og kind. Ved større doser fordeles dosis i begge sider af munden.

10 mg. (2 ml.) – hos patient over 10 år.

Hvis ikke anfaldet stopper efter 10 minutter, gentages dosis, og der rekvireres samtidig akutmedicinsk hjælp.

Yderligere behandling udover ovennævnte må først gives efter 12 timers forløb.

Referencer

Ingen angivet.