Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af prøver i Labka II Webklient PROD

 

Generelle oplysninger2

Rekvirere en blodprøve3

Prøvetagning på runder5

Ambulant prøvetagning7

Analysesøgning8

Analysesøgning via ’System’8

Analyse søgning via ’Komponent’9

Analysesøgning via ’Kode’10

Analysesøgning via søgefelt10

Ekspeditionskode12

Intervalrekvirering12

Bestilling af Divandre, Projekt eller Projekt-in15

Bestilling af diverse andre materialer16

Bestilling af døgnurin18

Oprettelse af skabelon i Web-Labka19

Brug af skabeloner til rekvirering21

Visning i ”Rekvirering” og ”Søg svar”23

Ændring af søgekriterier i Rekvirering og Søg svar24

Visning i 8, 10 eller 12 kolonner25

Tilføjelse/rettelse til eksisterende rekvisition26

Rettelse til eksisterende rekvisition (ikke udskrevet og ikke sendt til Hotel).26

Slet rekvisition28

Laboratoriesvar - udseende30

Nødprocedure LabkaII - Akut og planlagt nedlukning31

Definition af begreber31

Formål31

Målgruppe31

 

 

Generelle oplysninger

Time-out tiden er 60 min.

Når man forlader en skærm, skal man ALTID logge sig af Web-Labka.

 

Udskrift af analyseprofiler kan fås ved henvendelse til postkassen: Aalborguh@labkaII.rn.dk

Evt. spørgsmål, ønsker om ændringer eller gode ideer fremsendes til: Aalborguh@labkaII.rn.dk

 

Postkassen kan også søges i Outlook under: Labka II – rapportering af ændringer

Henvendelse omkring Web-Labkas funktionalitet kan ske til:

 

Aalborg Universitetshospital:

 

Lokalnumre

Aalborg

Hverdage kl. 08.00 - 15.00

Tlf: 97 66 49 29

6 4929

Hobro

Hverdage kl. 08.00 - 15.00

Tlf: 97 65 20 40

5 2040

Farsø

Hverdage kl. 08.00 - 15.00

Tlf: 97 65 30 60

5 3060

Thisted

Hverdage kl. 08.00 – 15.00

Tlf. 97 65 06 95

5 0695

 

Regionshospital Nordjylland:

Hjørring-Brønderslev

Hverdage kl. 07:30 - 15.00

Tlf: 97 64 11 97

4 1197

Frederikshavn

Hverdage kl. 07:30 - 15.00

Tlf: 97 64 21 12

4 2112

 

 

Rekvirere en blodprøve

Log ind via:

 • • Clinical Suite, gå videre til punkt 7

 • • Ikon

 

Picture 2

Angiv afdelingskode, tryk <Vis>. Indtast bruger-id og password.

Billede 3

 

1.

Klik i menulinjen på

01

2.

Indtast CPR-nummer, tryk på

03

 

Hvis CPR-nummer ikke findes:

 

3.

Søg efter CPR-nummer, tryk på

02

4.

Indtast: Søgekriterier (f.eks. "and / andersen" i feltet 'Søg i efternavn') i dialogboksen 'Søg type'

5.

Tryk på

03

6.

 

Markér den ønskede patient, tryk på

04

eller dobbeltklik på patienten.

 

 

CPR-nummer, manglende

Hvis patienten ikke findes ved opslag, gælder følgende:

Labka II har 2 databaser

 

Intern

Indeholder alle patienter, der er behandlet af Kliniske Biokemiske Afdelinger i Region Nordjylland

 

Ekstern

Indeholder alle personer bosiddende i Region Nordjylland og Region Midtjylland

 

Personer i Intern database

 

Hvis patienten tidligere er behandlet efter 01.10.2006, kommer navnet automatisk frem, når CPR-nummer skrives ind og der trykkes på tabulatortasten.

 

 

Personer i Ekstern database

 

Hvis patienten ikke er behandlet efter 01.10.2006, kommer navnet ikke automatisk frem, når CPR-nummer skrives ind og der trykkes på tabulatortasten.

 

 

Følgende ses

Picture 9

 

Nederst på siden står:

Picture 10

 

Det fiktive CPR-nummer oprettes først i PAS, for at sikre, at det fiktive CPR-nummer ikke allerede er brugt.

 

 

Derefter opret patienten ved tryk på <Opret>

 

Picture 11

 

Tryk <OK>

Tryk på tabulatortasten, og navnet vil komme frem.

 

Personer, der ikke findes i Intern og Ekstern database, vises ikke. Navnet lægges ind manuelt.

 

 

Picture 12

 

 

 

Udfyld felterne:

 

Opretter af fiktivt CPR-nummer:

PAS

 

Efternavn:

OBS Vær opmærksom på store og små bogstaver

 

Fornavn + evt. mellemnavn:

OBS Vær opmærksom på store og små bogstaver

 

Mellemnavn:

Bruges ikke

 

Fødselsdato:

Bruges kun ved fiktive CPR-numre

 

7.

Tryk på knappen

05

Følgende ses:

Billede 5

 

 

Prøvetagning på runder

 

Når der bestilles til runder, skal bestillingen være afsluttet inden 15 min før den ønskede runde, ellers skrives rekvisitionen ikke automatisk ud. Undtagelse ses i skema.

Prøvetagningsrunde

Bestilles inden kl.

Antal minutter inden runden

Aalborg

 

 

Syd morgenrunde kl. 06:30

01:50

275 min

Syd morgenrunde kl. 07:00

05:30

90 min

Nord morgenrunde kl. 06:30

01:50

275 min

Nord morgenrunde kl. 07:00

05:30

90 min

 

 

 

Thisted

 

 

Morgenrunde kl. 07:00

06:30

30 min

Morgenrunde – N8

06:40

110 min

 

 

 

RNH Hjørring og Frederikshavn

 

 

Runde kl. 06:30

06:00

30 min

Runde kl. 07:30

06:00

90 min


Der kan vælges mellem rundetyperne morgen-, formiddags-, eftermiddags- aften- og natrunde.

 

 1. 1. 

Vælg prøvetagningsforhold.

Picture 15

 1. 2. 

Indtast stue og seng

 1. 3. 

Ret evt. dato (afhængig af prøvetagningsforhold) i feltet 'Prøvetagningsdato'

 1. 4. 

Vælg Rundetype. Vælg Kl. i comboboksen ’kl.'

 1. 5. 

a.

Indtast evt. kommentar i feltet 'Information til prøvetager’

b.

Indtast evt. rekvirentkommentar som skal følge rekv. i feltet ’Rekvisitionskommentar’.

 1. 6. 

Tryk på knappen

Picture 16

Ambulant prøvetagning

Billede 9

1.

Vælg prøvetagningsforhold.

Alle ambulatorier er default sat op til:

 • • Prøvetagningsforhold ambulant

 • • Prøvetagningssted Hotel

Picture 18

Rekvisitionshotel

Når patienten møder hos en praktiserende læge, speciallæge eller en uden-regions klinisk biokemisk afdeling i Danmark, kan rekvisitionen hentes fra rekvisitionshotellet.

2.

Indtast dato for prøvetagning (i den uge prøven skal tages) i feltet 'Prøvetagningsdato',

3.

a.

Indtast evt. kommentar i feltet 'Information til prøvetager’(eksempelvis at patienten er døv.

b.

Indtast evt. rekvirentkommentar som skal følge rekvisitionen i feltet ’Rekvisitionskommentar’.

4.

Tryk på knappen

Picture 19

Analysesøgning

Billede 7

Analyserne søges enten via afd. analyseliste eller fuld analyseliste.

Start med at søge i afd. analyseliste (afdelingens 50 mest anvendte analyser) Søgningen er hurtig.

Picture 21

Hvis analysen ikke findes, søges i den fulde analyseliste.

Tryk på

Picture 22

Marker

Picture 23

Og tryk <Søg>

Analyser kan søges på 4 forskellige måder:

 • • 

Via system (analysemateriale)

 • • 

Via komponent/analyse (analysenavn)

 • • 

Via kode (analyseforkortelse)

 • • 

Via søgefelt (quick-søgning)


 

Analysesøgning via ’System’

Picture 24

I dette felt kan systemforkortelse skrives, se tabel over systemer:

Systemforkortelse

Materiale

Asc

Ascites

Aspir

Aspirat

B

Blod

CSV

Cerebrospinalvæske

Cystev

Cystevæske

Dialysev

Dialysevæske

DNA

DNA (bruges til genetiske analyser)

Ercs

Erythrocytter (B)

(bruges i forbindelse med f.eks. MCHC eller Malaria)

Ex

Expectorat

F

Fæces

Hb

Hæmoglobin (f.eks. Hæmoglobin A1C eller Oxygen, mætning)

Hud

Hud (Cutan-bilirubin)

Hudoverflade (Svedtest)

Ledv

Ledvæske

Lkcs

Leukocytter DNA

Leukocytter (B) DNA

(bruges i forbindelse med vævstype)

Morgenurin

Morgenurin

Nyre

Nyre (Creatinin-clearence)

P

Plasma

Plv

Pleuravæske

Pt

Patient

Pt(U)

Døgnurin

Sekr

Sekret

Spoturin

Spoturin

Syst

System (Diverse materiale)

U

Urin

 

 

Tryk på

Picture 25

Analyse søgning via ’Komponent’

I dette felt kan skrives:

 

 

 • • Analysens begyndelsesbogstav (f.eks. h, så vil alle analysenavne, der starter med h vises)

 • • Dele af analysens navn (f.eks. hvis man ved at ”globin” indgår i analysenavnet, skrives *globin* og alle analysenavne, hvori ”globin” indgår, vises).

 • • Hele analysens navn

 

Tryk på

Picture 27

Analysesøgning via ’Kode’

I dette felt kan skrives:

 

 

 • • Kodens begyndelsesbogstav (f.eks. h, så vil alle koder, der starter med h vises)

 • • Dele af kodens navn (f.eks. hvis man ved, at ”hb” indgår i koden, så skrives *hb* og alle koder vises, hvori ”hb” indgår).

 • • Hele kodens navn

Picture 28

 

Tryk på

Picture 29

Analysesøgning via søgefelt

Denne søgeform vil være valgt default, hvilket betyder, at curseren står i dette felt.

Picture 30

Man kan søge på:

 • • Kode

 • • Analysenavn

Det aktive felt er markeret med en lille trekant. For at ændre, klikkes på det felt, man ønsker aktivt

.billede4

Når der skrives, vil visningen i listen hele tiden ændres, så den passer overens med det, der skrives.

Marker den ønskede analyse og klik på <pil til højre> eller dobbeltklik på analysen.

cid:image001.png@01D28148.9E8A5520

Analysen står nu under ’Valgte analyser’.

En allerede valgt analyse kan fravælges ved at markere den og klikke på <pil til venstre>.

Profiler bestilles på samme måde som analyser.

Profilerne kan åbnes på ikonet

billede16

Enkelte analyser kan udvælges fra profilerne.

Enkelte analyser fra profiler kan fravælges som tidligere beskrevet.

Når alle analyser/profiler er bestilt, trykkes <OK>.

 

Ekspeditionskode

Ekspeditionskoder er den ønskede analyseringsprioritet:

R

Rutine

Planlagte prøver (rundeprøver)

F

Fremskyndet

Ikke planlagte prøver f.eks. akutte patienter, akut opstået behov (samt prøver, der ved rundeprøver skal prioriteres)

L

Livsvigtig

Prøver fra livstruende patienter og patienter, der risikerer varige mén

Intervalrekvirering

Dette bruges, hvis man ønsker at rekvirere samme prøve/r eller profil/er på samme patient med et bestemt interval.

Der kan vælges intervalrekvirering for prøvetagningsforholdene:

 • • Ambulant prøvetagning

 • • Tages af afdelingen

 • • Tages i hjemmet

 • • Tages nu

Unavngivet

OBS!

Der kan ikke vælges intervalrekvirering, hvis ”Tages på runde” er valgt, da en passende runde ikke kan findes med sikkerhed.

Udfyld alle felter som vanligt, men vær opmærksom på, at prøvetagningsdato og kl. altid skal udfyldes ved intervalrekvirering. Tryk på <Vælg analyser>.

 

 

Ønskes analyse:

 • • Markér analysen (ønskes flere analyser holdes ”CTRL”-tasten nede, mens de øvrige analyser markeres).

 • • Derefter aktiveres det lille ur midt på siden (opret interval).

billede7

billede8

En dialogboks fremkommer, og man skal udfylde

 • • Startdato

 • • Interval
  (antal Minutter
  (1-60)
  Timer (1-23)
  Dage (1-30)
  Uger (1-52)
  Måneder (1-12))

 • • Antal gange
  (værdi mellem 1 og 8)

Ønskes profil:

 • • Markér profilen

 • • Aktiverer det lille ur til højre for profillisten (opret interval).

 • • Når disse felter er udfyldt og <OK> er aktiveret, vil der under ’Valgte analyser’ være en fane for hver rekvisition.

 • • OBS. Ønskes flere profiler bestilt, gentages de foregående 3 trin for hver profil.

billede9

Hvis en eller flere af rekvisitionerne ønskes ændret, kan <Rekvisition> aktiveres, og den aktive rekvisition ændres i de viste felter.

billede10

Bestilling af Divandre, Projekt eller Projekt-in

Ved bestilling af analyserne Divandre og Projekt skal den kliniske information Analysenavn eller Projektnavn udfyldes, når der trykkes <OK>

Billede 76

Dobbeltklik på den aktive linje (Analysenavn eller Projektnavn) eller tryk på ”Indtast/ret”.

billede14

Angiv analysenavn eller projektnavn og tryk <OK> og tryk <OK> igen.

Bestilling af diverse andre materialer

Fremgangsmåde hvis analyser på diverse andre materialer ønskes

billede15

Tryk på <Vælg analyse>

Ved i ”System” at skrive:

A

(Ascites og Aspirat)

C

(Cerebrospinalvæske og Cystevæske)

E

(Expectorat)

L

(Ledvæske)

P

(Pleuravæske)

Sekr

(Sekret)

Efterfulgt af <Søg>, vises alle de analyser, der er oprettet i LABKA II indenfor det valgte system (materiale).

 

Hvis den ønskede analyse ikke findes, kan der søges under Syst(System (Diverse materiale))

Hvis en af ”Syst(spec)” (diverse materiale) analyserne anvendes, er det nødvendigt at angive hvilket materiale, der er talte om.

billede16

Når OK aktiveres, kommer automatisk ”Pop-up”.

Billede 71

Dobbeltklik på den aktive linje eller klik på ”Indtast/ret”

billede18

Skriv materialet ind og tryk på <OK>.

”Diverse materiale” analysen er bestilt med angivelse af materialet.

Tryk på <OK> for at afslutte bestillingen.

Bestilling af døgnurin

Se

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Se

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland

Oprettelse af skabelon i Web-Labka

Skabeloner kan anvendes, hvis der for person eller en afdeling ønskes en helt speciel sammensætning af analyser, der kan anvendes gang på gang.

Oprettelse af skabelon til bestilling for person (CPR-nummer) eller afdeling i Web-Labka findes via ”Rekvisitionsoversigt” og fanebladet ”Skabelon”, tryk <Opret skabelon>

billede19

Giv skabelonen et navn og tryk <OK>

Udfyld de ”normale” felter

billede

Tryk derefter <Vælg analyse>

billede

Vælg analyser eller profiler og tryk derefter <OK>

Derefter vises ”skabelon” billedet, og skabelonen er oprettet.

billede

Brug af skabeloner til rekvirering

Anvendelse af skabelon til bestilling i Web-Labka sker via ”Rekvisitionsoversigt”

Udfyld CPR-nummer

Tryk <Søg>

billede

Tryk <Bestil via skabelon>

Der kan nu søges skabeloner for

 • • CPR-nummer

 • • Afdeling

 • • CPR-nummer og afdeling

 

Markér det ønskede

Tryk <Søg>

Nu vises skabelonerne, der er til rådighed.

Markér den skabelon, der ønskes og tryk <Vælg skabelon>

billede

Hvis der vælges en ”CPR-nummer specifik” skabelon, skal der udfyldes/ændres dato/klokkeslæt og evt. stue/seng.

 

Hvis der vælges en ”afdelings specifik” skabelon, skal der også udfyldes CPR-nummer.

Tryk <Vælg analyse>

billede

Analyserne, der tidligere er valgt i skabelonen, vil fremkomme.

Der kan stadig tilføjes/slettes analyser og eller profiler.

Tryk <OK> og ”Rekvisitionsoversigt”- billedet vises.

Visning i ”Rekvirering” og ”Søg svar”

I ”Rekvirering” og ”Søg svar” er det muligt at få vist søgning med den/de valgte analyser øverst ved at aktivere den lille radioknap ”Vis valgte analyser øverst”.

Billede 10

I ”Rekvirering” og ”Søg svar” er der muligt at få vist søgning, hvor alle andre analyser end den/de valgte analyser er fjernet, ved at aktivere den lille radioknap ”Filtrer andre analyser end valgte fra”.

 

Billede 13

Ændring af søgekriterier i Rekvirering og Søg svar

Søgekriterier kan vises ved at klikke på

Picture 55

Ved tryk på

Picture 56

Skjules søgefelterne igen

Billede 32

 

Visning i 8, 10 eller 12 kolonner

I ”Rekvirering” og ”Søg svar” er det muligt at vælge, om der skal vises 8, 10 eller 12 kolonner.

Billede 19

OBS!

Udskriften fra disse vil altid kun indeholde 8 kolonner.

Billede 22

Tilføjelse/rettelse til eksisterende rekvisition

Hvis det ønskes at tilføje eller fjerne analyser på en eksisterende rekvisition, gælder:

 • • Sendt til Hotel  Der kan ikke rettes

 • • PTB udskrevet (gul/hvid)Kontakt laboratoriet

 • • PTB ikke udskrevet (grøn) Se nedenstående

Rettelse til eksisterende rekvisition (ikke udskrevet og ikke sendt til Hotel).

Vælg ”Rekvirering”

Indtast CPR-nummer og tryk <Søg>

Markér rekvisitionen, der ikke må være udskrevet (den skal være grøn), ved at klikke på den – den bliver mørkeblå

billede

Billede 25

Tryk på <Ret>

billede

Tryk på <Vis analyser>

Tilføj/fjern den/de analyser/profiler, der ønskes tilføjet/fjernet.

billede

Tryk <OK>

Rekvisitionen er nu ændret.

Slet rekvisition

Hvis det ønskes at slette en rekvisition, gælder:

 • • PTB på Hotel  Se nedenstående

 • • PTB udskrevet (gul/hvid) Kontakt laboratoriet

 • • PTB ikke udskrevet (grøn) Se nedenstående

 

 

Sletning af rekvisition (ikke udskrevet/på Hotel)

Vælg ”Rekvirering”

Indtast CPR-nummer og tryk <Søg>

Markér rekvisitionen, ved at klikke på den – den bliver mørkeblå.

billede

 

billede

Tryk på <Slet>

Billede 39

Det er så muligt.

 • • At slette rekvisitionen fuldstændig

 • • At aflyse rekvisitionen, så den stadig kan ses, men kun som aflyst

Vælg det ønskede og tryk <OK>

 

Laboratoriesvar - udseende

Herunder gennemgang af sidehoved på svararkene.

Endelige svar

LABORATORIESVAR

Bestillingsformål = Behandling

Komplette/Ukomplette. Xxxxxxxx

FÆLLES JOURNAL

eller FORTROLIGT SVAR

Side x (Blad x af x)

JOURNAL

Dannet xx/xx/xxxx kl. xx:xx:xx

 

Kumulerede svar med dette sidehoved er svar, der skal gemmes i journalen (udprintes ikke for afsnit med opgaveliste).

 

Midlertidige svar

LABORATORIESVAR

Bestillingsformå l= Behandling

Akutte

ENKELT SVAR

Side x (Blad 1 af 1)

JOURNAL

Dannet xx/xx/xxxx kl. xx:xx:xx

Automatisk udprint af svar, der er bestilt som akutte. Endeligt udprint til journalen kommer i FÆLLES JOURNAL eller FORTROLIGT SVAR (kun for afsnit der ikke har opgaveliste).

 

LABORATORIESVAR

Bestillingsformål = Behandling

Alarmsvar

Side x (Blad x af x)

Dannet xx/xx/xxxx kl. xx:xx:xx

Automatisk udprint af analysesvar, der ligger uden for ringegrænserne. Klinisk Biokemisk Afdeling ringer og informerer om, at der er alarmsvar i printeren. Endeligt udprint til journalen kommer i FÆLLES JOURNAL eller FORTROLIGT SVAR (kun for afsnit der ikke har opgaveliste).

 

LABORATORIE UDSKRIFT

Fra Søg svar

Bestillingsformål = Behandling

Udskrevet af bruger fra xxxxxxxxx

Side x (Blad x af x)

Dannet xx/xx/xxxx kl. xx:xx:xx

Svar udskrevet fra ”Søg svar” af en bruger. Endeligt udprint til journal kommer i FÆLLES JOURNAL eller FORTROLIGT SVAR (kun for afsnit, der ikke har opgaveliste).

 

Nødprocedure LabkaII - Akut og planlagt nedlukning

Se Nødprocedure LabkaII – Akut og planlagt nedlukning

Definition af begreber

Time-out tid: tiden der går, inden man automatisk bliver logget af Web-Labka

Web-Labka: LabkaII Webklient PROD

Ekspeditionskode: kan være R=Rutine, F=Fremskyndet og L=Livsvigtig

Formål

At beskrive arbejdsgangen for rekvirering af prøver, søgning samt visning af svar i Web-Labka.

Målgruppe

Klinisk personale i sygehusvæsenet og psykiatrien i Region Nordjylland.