Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af prøver i Labka II Webklient PROD

 

Rekvirering af prøver i Labka II Webklient PROD1

Generelle oplysninger2

Rekvirere en blodprøve3

Prøvetagning på runder5

Ambulant prøvetagning6

Analysesøgning7

Analysesøgning via ’Kode’8

Ekspeditionskode10

Intervalrekvirering10

Bestilling af døgnurin12

Visning i ”Rekvirering” og ”Søg svar”13

Ændring af søgekriterier i Rekvirering og Søg svar13

Tilføjelse/rettelse til eksisterende rekvisition14

Rettelse til eksisterende rekvisition (ikke udskrevet og ikke sendt til Hotel).14

Slet rekvisition15

Nødprocedure LabkaII - Akut og planlagt nedlukning17

Definition af begreber17

Formål17

Målgruppe17

 

 

Generelle oplysninger

Time-out tiden er 60 min.

Når en skærm forlades, logges altid af Web-Labka.

 

Udskrift af analyseprofiler kan fås ved henvendelse til postkassen: Aalborguh@labkaII.rn.dk

Evt. spørgsmål, ønsker om ændringer eller gode ideer fremsendes til: Aalborguh@labkaII.rn.dk

 

Postkassen kan også søges i Outlook under: Labka II – rapportering af ændringer

Henvendelse omkring Web-Labkas funktionalitet kan ske til:

 

Aalborg Universitetshospital:

 

Lokalnumre

Aalborg, Hobro og Farsø

Hverdage kl. 07.00 - 14.00

Tlf: 97 66 49 29

6 4929

Thisted

Hverdage kl. 08.00 – 15.00

Tlf. 97 65 06 95

5 0695

 

Regionshospital Nordjylland:

Hjørring og Frederikshavn

Hverdage kl. 07:30 - 14.00

Tlf: 97 64 11 88

4 1188

 

 

Rekvirere en blodprøve

Log ind NordEPJ:

 • • Gå videre til punkt 7

 

 • • Ikon

Picture 2

Angiv afdelingskode, tryk <Vis>. Indtast bruger-id og password. Liste over koder ses.

Billede 3

 1. 1. 

Klik i menulinjen på

01

 1. 2. 

Indtast CPR-nummer, tryk på

03

 

Hvis CPR-nummer ikke findes:

 

 1. 3. 

Søg efter CPR-nummer, tryk på

02

 1. 4. 

Indtast: Søgekriterier (f.eks. "and / andersen" i feltet 'Søg i efternavn') i dialogboksen 'Søg type'

 1. 5. 

Tryk på

03

 1. 6. 

Markér den ønskede patient, tryk på

04

eller dobbeltklik på patienten.

 1. 7. 

Tryk på knappen

05

Følgende ses:

Billede 5

 1. 8. 

Vælg prøvetagningsforhold

Billede 67

 1. 9. 

Indtast stue og seng

 

 

 1. 10. 

Ret evt. dato (afhængig af prøvetagningsforhold) i feltet 'Prøvetagningsdato'

 1. 11. 

Vælg Rundetype. Vælg Kl. i comboboksen ’kl.'

 

 

 1. 12. 

 1. A. Indtast evt. kommentar i feltet 'Information til prøvetager’

 2. B. Indtast evt. rekvirentkommentar som skal følge rekv. i feltet ’Rekvisitionskommentar’

 1. 13. 

Tryk på knappen

Picture 16

 

 

 

Prøvetagning på runder

 

Når der bestilles til runder, skal bestillingen være afsluttet inden 15 min før den ønskede runde, ellers skrives rekvisitionen ikke automatisk ud. Undtagelse ses i skema.

 

Prøvetagningsrunde

Bestilles inden kl.

Antal minutter inden runden

Aalborg

 

 

Syd morgenrunde kl. 06:30

01:50

275 min

Syd morgenrunde kl. 07:00

05:30

90 min

Nord morgenrunde kl. 06:30

01:50

275 min

Nord morgenrunde kl. 07:00

05:30

90 min

 

 

 

Thisted

 

 

Morgenrunde kl. 07:00

06:30

30 min

Morgenrunde – N8

06:40

110 min

 

 

 

RNH Hjørring og Frederikshavn

 

 

Runde kl. 06:30

06:00

30 min

Runde kl. 07:30

06:00

90 min


Der kan afhængig af matrikel vælges forskellige rundetyper.

 

Ambulant prøvetagning

Billede 69

1.

Vælg prøvetagningsforhold.

Alle ambulatorier er default sat op til:

 • • Prøvetagningsforhold ambulant

 • • Prøvetagningssted Hotel

Billede 73

Rekvisitionshotel

Når patienten møder hos en praktiserende læge, speciallæge eller en uden-regions klinisk biokemisk afdeling i Danmark, kan rekvisitionen hentes fra rekvisitionshotellet.

2.

Indtast dato for prøvetagning (i den uge prøven skal tages) i feltet 'Prøvetagningsdato',

3.

a.

Indtast evt. kommentar i feltet 'Information til prøvetager’(eksempelvis at patienten er døv.

b.

Indtast evt. rekvirentkommentar som skal følge rekvisitionen i feltet ’Rekvisitionskommentar’.

4.

Tryk på knappen

Picture 19

Analysesøgning

Billede 74

Analyserne søges enten via afd. analyseliste eller fuld analyseliste.

 1. 1. Start med at søge i afd. analyseliste (afdelingens 50 mest anvendte analyser) Søgningen er hurtig.

 1. 2. Hvis analysen ikke findes, søges i den fulde analyseliste.

Tryk på

Picture 22

Marker

Picture 23

Og tryk <Søg>

 

Via kode (analyseforkortelse) – Ses i Laboratorievejledningen.rn.dk

 

Via søgefelt (quick-søgning)

 

Afsluttes ved at trykke ok

Analysesøgning via ’Kode’

Billede 79

 1. 1. 

I dette felt kan skrives:

 • • Kodens begyndelsesbogstav (f.eks. h, så vil alle koder, der starter med h vises)

 • • Dele af kodens navn (f.eks. hvis man ved, at ”hb” indgår i koden, så skrives *hb* og alle koder vises, hvori ”hb” indgår).

 • • Hele kodens navn

 

 

 

 • • Tryk på

Picture 29

 1. 2. 

Denne søgeform vil være valgt default, hvilket betyder, at curseren står i dette felt.

Her kan søges på ”Kode” eller ”Analysenavn”.

Når der skrives, vil visningen i listen hele tiden ændres, så den passer overens med det, der skrives.

Marker den ønskede analyse og klik på <pil til højre> eller dobbeltklik på analysen.

 

 

Billede 81

 

Analysen står nu under ’Valgte analyser’.

En allerede valgt analyse kan fravælges ved at markere den og klikke på <pil til venstre>.

Profiler bestilles på samme måde som analyser.

 

Profilerne kan åbnes på ikonet

 

billede16

 

 • • Enkelte analyser kan udvælges fra profilerne.

 • • Enkelte analyser fra profiler kan fravælges som tidligere beskrevet.

 • • Når alle analyser/profiler er bestilt, trykkes <OK>.

 

Billede 83

 

 

 

Ekspeditionskode

Ekspeditionskoder er den ønskede analyseringsprioritet, nogle profiler har default prioritet som rutine, fremskyndet eller livsvigtig:

R

Rutine

Planlagte prøver

F

Fremskyndet

Ikke planlagte prøver f.eks. akutte patienter, akut opstået behov (samt prøver, der ved rundeprøver skal prioriteres)

L

Livsvigtig

Prøver fra livstruende patienter og patienter, der risikerer varige mén

Se PRI dokumentet Analysesvar- Klinisk Biokemi

Intervalrekvirering

Dette benyttes hvis der ønskes at rekvirere samme prøve/r eller profil/er på samme patient med et bestemt interval.

Der kan vælges intervalrekvirering for prøvetagningsforholdene:

 • • Ambulant prøvetagning

 • • Tages af afdelingen

 • • Tages i hjemmet

 • • Tages nu

Unavngivet

OBS!

Der kan ikke vælges intervalrekvirering, hvis ”Tages på runde” er valgt, da en passende runde ikke kan findes med sikkerhed.

Udfyld alle felter som vanligt, men vær opmærksom på, at prøvetagningsdato og kl. altid skal udfyldes ved intervalrekvirering. Tryk på <Vælg analyser>.

 

Ønskes analyse:

Billede 57

 1. 1. Markér analysen (ønskes flere analyser holdes ”CTRL”-tasten nede, mens de øvrige analyser markeres).

 2. 2. Derefter aktiveres det lille ur midt på siden (opret interval).

 

Billede 52

En dialogboks fremkommer, og man skal udfylde

 1. 3. Startdato

 2. 4. Interval
  (antal Minutter
  (1-60)
  Timer (1-23)
  Dage (1-30)
  Uger (1-52)
  Måneder (1-12))

 3. 5. Antal gange
  (værdi mellem 1 og 8)

Ønskes profil:

 • • Markér profilen

 • • Aktiverer det lille ur til højre for profillisten (opret interval).

 • • Når disse felter er udfyldt og <OK> er aktiveret, vil der under ’Valgte analyser’ være en fane for hver rekvisition.

 • • OBS. Ønskes flere profiler bestilt, gentages de foregående 3 trin for hver profil.

billede9

Hvis en eller flere af rekvisitionerne ønskes ændret, kan <Rekvisition> aktiveres, og den aktive rekvisition ændres i de viste felter.

billede10

Bestilling af døgnurin

Se

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Se

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland

 

 

 

Visning i ”Rekvirering” og ”Søg svar”

I ”Rekvirering” og ”Søg svar” er det muligt at få vist søgning med den/de valgte analyser øverst ved at aktivere den lille radioknap ”Vis valgte analyser øverst”.

Billede 84

Ændring af søgekriterier i Rekvirering og Søg svar

Søgekriterier kan vises ved at klikke på

Picture 55

Ved tryk på

Picture 56

Skjules søgefelterne igen

Billede 32

 

 

Tilføjelse/rettelse til eksisterende rekvisition

Hvis det ønskes at tilføje eller fjerne analyser på en eksisterende rekvisition, gælder:

Sendt til Hotel  Der kan ikke rettes

PTB udskrevet (gul/hvid)Kontakt laboratoriet

PTB ikke udskrevet (grøn) Se nedenstående

Rettelse til eksisterende rekvisition (ikke udskrevet og ikke sendt til Hotel).

Vælg ”Rekvirering”

Indtast CPR-nummer og tryk <Søg>

Markér rekvisitionen, der ikke må være udskrevet (den skal være grøn), ved at klikke på den – den bliver mørkeblå

billede

Billede 25

Tryk på <Ret>

billede

Tryk på <Vis analyser>

Tilføj/fjern den/de analyser/profiler, der ønskes tilføjet/fjernet.

billede

Tryk <OK>

Rekvisitionen er nu ændret.

Slet rekvisition

Hvis det ønskes at slette en rekvisition, gælder:

PTB på Hotel  Se nedenstående

PTB udskrevet (gul/hvid) Kontakt laboratoriet

PTB ikke udskrevet (grøn) Se nedenstående

 

Sletning af rekvisition (ikke udskrevet/på Hotel)

Vælg ”Rekvirering”

Indtast CPR-nummer og tryk <Søg>

Markér rekvisitionen, ved at klikke på den – den bliver mørkeblå.

billede

 

billede

Tryk på <Slet>

Billede 39

Det er så muligt.

 • • At slette rekvisitionen fuldstændig

 • • At aflyse rekvisitionen, så den stadig kan ses, men kun som aflyst

Vælg det ønskede og tryk <OK>

Nødprocedure LabkaII - Akut og planlagt nedlukning

Se Nødprocedure LabkaII – Akut og planlagt nedlukning

Definition af begreber

Time-out tid: tiden der går, inden man automatisk bliver logget af Web-Labka

Web-Labka: LabkaII Webklient PROD

Ekspeditionskode: kan være R=Rutine, F=Fremskyndet og L=Livsvigtig

Formål

At beskrive arbejdsgangen for rekvirering af prøver, søgning samt visning af svar i Web-Labka.

Målgruppe

Klinisk personale i somatik, psykiatri i hospitalsvæsnet i Region Nordjylland.