Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Baklofenpumpe test sygepleje.

 

Beskrivelse

Information:

Patient og forældre orienteres om fremgangsmåde og formål med testen.

Det sikres, at der har været lægeinformation samt udlevering af patient informationspjece før testen.

(ITB THERAPY fra Medtronic). Som udgangspunkt bliver denne pjece udleveret i NPT/ambulatoriet. Pjecen findes i tidsskriftskassette på kontoret på 301.

Hvis pjecen ikke er udleveret tidligere, udleveres og gennemgås denne i forbindelse med testen.

 

Katetertest intrathecalt

Forberedelse

 • • Barnet møder fastende på test dagen

 • • Anæstesitilsyn laves på selve operationsdagen på OP.

 • • Anlæggelse af Spinocath-kateter er på forhånd aftalt med narkoselæge.

 • • Patienten SKAL Asworth scores umiddelbart inden anlæggelse af kateteret for at få den bedste vurdering af patientens spasticitet for at man kan se effekten af testen. Dette gøres efter skema (se bilag) for at have en udgangsværdi.

 • • Barnet fortsætter med vanlig medicin medmindre andet er ordineret.

 • • Patient og forældre gøres klar til OP (armbånd, værdier, opr. tøj til patient og forældre)

 

Klargøring af medicin til test

 • • Baklofen 2 mg/ml til testen blandes og medbringes til kateteranlæggelsen (se nedenfor)

Der blandes Baklofen iflg. den lægelige ordination:

0,25 ml baklofen injektions- og infusionsvæske af 2 mg/ml sv.t. 500 mikrogram blandes med 50 ml NaCl 0,9% (10 mikrogram /ml).

 • • Baklofen blandes enten i 50ml Nacl 0,9% bag eller i en 50 ml terumosprøjte.

 • • Denne blanding svarer til Baklofen 10 mikrogr/ml. Blandingen er holdbar i 24 t.

 • • Der tilkobles 1 infusionsslange + 1 tynd forlængerslange til testblandingen. Derefter kobles testblandingen på terumopumpen eller infusionspumpen.

 • • 

Kateteranlæggelse på op

 • • Baclofen blandingen medbringes på OP sammen med 2 Spinocath -katetre (Spinocath findes i døgnafsnittet 1. Etage – står ovenpå morfinskabet).

 • • Baklofen infusionen startes med det samme i meget lille dosis svarende til 2mikrogr/time svarende til

0,2 ml /time.

 • • Kateter fyldes spontant med CSF (CerebroSpinal Fluid) ved anlæggelse. Pumpe tilkobles.

 • • Efter kateter anlæggelsen køres patienten på opvågningen eller direkte retur til afdelingen, afhængig af anæstesiforløbet.

Test

Da patienten har været i narkose, startes den egentlige test som udgangspunkt først næste dag.

 • • Lægen/terapeut fra Neuropædiatrisk team ordinerer løbende optrapning af testdosis typisk med 4-8 timers interval som dokumenteres på Ashworthskemaet. Skemaet som tidligere har været anvendt anvendes til testen.

 • • Patienten observeres med Puls, BT, Resp. og spot saturationsmålinger efter lægelig ordination. Der testes maximalt over 2-3 døgn.

 • • Patienten må efter en 1 time efter anlæggelse af kateter mobiliseres til evt. stol, elevere hovedgærde osv.

 • • Når testen afsluttes skal patienten udtrappes af baklofen iflg. lægeordination. Udtrapningen er individuelt da det kommer an på, hvor hurtigt patienten er øget i testen. Udtrapning vil blive reduceret hver 2. time

 • • Efter udtrapning må kateter fjernes.

 • • Bandager løsnes med Remove, kateteret trækkes ud og der komprimeres med steril krølle, hvorefter der påsættes mepilex border lite 4 x 5 cm. Plastret skal sidde i et døgn.

 • • Patienten lejres fladt min. 4 time efter seponering pga. risiko for udsivning af spinalvæske og kan herefter udskrives. Patienten skal have roligt regime det efterfølgende døgn.

 

Udskrivelse

 • • Der kan ske udsivning af spinalvæske op til et par døgn efter seponering, hvilket kan bevirke utilpashed i form af hovedpine, kvalme og opkast.

 • • Behandlingen er fladt leje og symptombehandling.

 • • Afhængig af testresultatet tager familien og kontaktlæge stilling til, om en Baklofenpumpe vil gavne patienten.

 • • Derefter indstilles patienten til eventuel operation.

 

 

Ved forgiftning/ overdosering

Robinul- Neostigmin er antidot til Baklofen.

Findes på hylden med antidoter i døgnafsnittet, og i skabet i undersøgelsesrummet i børneamb.

se lægeinstruks PRI

 

Formål

At teste om patienter med svær spasticitet har effekt af at få indopereret en medicin pumpe til kontinuerlig intrathekal indgift af Baklofen.

 

Definition af begreber

De pumper der anvendes til intrathekal indgift af Baklofen er SynchroMed II 20 eller 40 ml fra Medtronic

se evt: www.medtronic.dk

 

Referencer

Se endvidere lægeinstruks i PRI:

Bilag. Ashworthskema