Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue J

 

Modalitet

Ultralyd: Toshiba Aplio XG

 

Undersøgelsestyper

Ultralyd af mamma incl finnålbiopsi, grovnålbiopsi og abcessdrænage og duktografi hertil opdækning af sterilt bord, assistance ved biopsi og drænage.  

 

Mål

Skal selvstændigt assistere radiolog ved ultralydsundersøgelser, biopsier, duktografi og drænage. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte patients situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb i samarbejde med radiolog. Fremme det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

2. Skal kunne indskrive patienter på ultralydsapparatet

3.Skal være oplært af superbruger eller andet erfarent personale i mindst 2 uger i ultralydsvejledte grov og finnålsbiopsier, og have kendskab til proceduren bag abcessdrængae og duktografi.

4. Have kendskab til procedurelisterne vedrørende finnål, grovnål, og abcessdrænage

5. Gennemgang af stuens apparatur samt stuens indretning.

6.Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

7. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

8. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

9. Instruktion i PRI, AED og hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

10. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Opnået kompetence vurderes individuelt og godkendes. Ingen skriftlig dokumentation.