Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Protesenær fraktur – femurstem

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af patienter med fraktur omkring hofteprotese svarende til femurkomponenten.

 

Definition af begreber

Frakturen klassificeres efter Vancouver-systemet1.

Billede 1

Billede 2
 

 

Beskrivelse

Generelt

Frakturerne kan opstå peroperativt ved isættelse af protesekomponent eller på baggrund af fornyet traume. Frakturtypen er relativt sjælden.

 

Undersøgelse

Røntgenundersøgelse i to planer af pelvis/hofte/femur + evt. CT med MARS-teknik

 

Behandling

Patientens almentilstand skal altid medinddrages i timingen af behandlingen.

Der er forskelle i anvendt hofteprotese (stem), fiksationsmetode (cementeret/ucementeret), knoglekvalitet og frakturlokalisation. Alle disse forhold medinddrages i behandlingsstrategien, som lægges i samarbejde med fagområderne for traumatologi og hofte- og knæalloplastik. Den kirurgiske behandling af denne type frakturer varetages i Aalborg.

Som udgangspunkt vælges følgende operative tilgang:

  1. 1. Ved intern skinneosteosyntese behandles patienten i Traumesektoren

  2. 2. Ved løstsiddende protese-komponent hvor der skal foretages revisionsalloplastik foretages behandlingen af Alloplastiksektoren.

Den tekniske udførelse af indgrebet skal følge producentens anvisning for det produkt, vi aktuelt bruger.

 

Efterbehandling

Afhænger af den operative behandling. Ved skinneosteosyntese individuel stillingtagen til aflastning. Fysioterapi påbegyndes postoperativt under hensyntagen til alloplastikregime, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Patienter med skinneosteosyntese følger klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet, patienter med revisionsalloplastik i hofteambulatoriet.

 

Referencer

1. Duncan CP, Masri BA. Fractures of the femur after hip replacement. Instr Course Lect [Internet] 1995;44:293–304.