Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Akut udredning af primær leverkræft

 

Forløbsleder: Jesper Bach Hansen, overlæge, Medicinsk Gastroenterologisk Afd., tlf. 9766 3564.

Forløbskoordinator: Ann-Carina Reeves, lægesekretær, Medicinsk Gastroenterologisk Afd., tlf. 9766 3578 og Joan Bonderup, lægesekretær, Medicinsk Gastroenterologisk Afd., tlf. 9766 3550.

MR-teamets sekretær er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale: primær leverkræft.

Ved yderligere information henvises til: Pakkeforløb – hepatocellulært karcinom

 

Mobiltlf. med nr. 40 98 79 89 skal anvendes vedrørende akut udredning af primær leverkræft.

 

MR-teamets sekretær er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb og passer på skift mobiltlf. på hverdage i tidsrummet 7.30 – 15.00 (fredag 14.30).

 

Alle patienter henvises fra gastroenterologisk amb. til CT-skanning. I enkelte tilfælde kan der blive henvist til en MR-skanning.

 

Henvisningen skal sendes elektronisk via WebPAS eller PAS til Radiologisk Afdeling, Afsnit Syd, mrk. ”Pakkeforløb”.

 

Gastroenterologisk amb. SKAL i alle tilfælde tage telefonisk kontakt til vagthavende MR-sekretær på mobilnr. 40 98 79 89 som vil oplyse tidspunkt for undersøgelse.

 

Der er afsat 4 faste CT-tider ugentlig.

 

Visitering:

Henvisningen visiteres i gastroradiologisk sektion. Henvisningen skal markeres med blåt flag.

Henvisningen lægges til A-konf. beskrivelse, diktat.

 

Booking:

Der skal bookes på første ledige tid (cancerpakke lever, afd. N).

 

Hvis MR-teamet ikke har modtaget henvisning på patienter til akut udredning af primær leverkræft inden kl. 14, kan kvotetiderne til næste dag anvendes til andre patientkategorier.

 

Undersøgelse:

CT-levertumorudredning.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle fokusområder.

Gastroenterologisk amb. skal have skriftligt svar tilsendt via edifact senest kl. 16, 1 hverdag efter at undersøgelsen er foretaget.

 

Undersøgelsesresultatet skal tillige sendes til pt.s egen læge via edifact.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelingslæge eller overlæge.

 

Svar:

Svargaranti i henhold til pakkeforløb for primær leverkræft (1 hverdag).

 

Ved opkald fra gastroenterologisk amb. vedr. primær leverkræft – husk følgende:

 

  • • lægen skal sørge for, at der foreligger en plasma-creatinin – den må højst være 7 dage gammel.

  • • Lægen skal sørge for at fremsende henvisning elektivt mrk. ”primær leverkræft”

  • • Lægen skal informere pt. grundigt om forløbet.

 

Pt. med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et pakkeforløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant eller man får lagt en individuel plan.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

  • • patienter, der får stillet kræftdiagnosen på anden måde end via et pakkeforløb (f.eks. ved tilfældigt fund)

  • • patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb på grund af anden sygdom eller psykotiske eller sociale årsager

  • • patienter, der får diagnosticeret metastaser uden at den primære kræft er kendt

  • • patienter med begrundet mistanke om tilbagefald eller tidligere behandlingsforløb

  • • patienter, hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygom, der kan være kræft, men hvor det er uvist hvilket organ det drejer sig om.