Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på Afdeling 8 Vest

Når døden er nært forestående1

Når døden indtræffer1

Administrativt1

Istandgørelse af afdøde2

Værdigenstande2

Andre trosretninger3

Omsorg for de pårørende3

Fremvisning i 6-timers stue og kapel3

 

Når døden er nært forestående

Det tilstræbes at give rolige og trygge rammer for patienten og de pårørende.

Stuen laves til ene-stue.

Det gøres muligt for familien at være hos patienten, som de ønsker. De kan tilbydes mad fra madvognen, og en eller to ekstra senge kan sættes ind på stuen.

 

Ikke alle pårørende har kræfter til eller ønske om at være hos den døende hele tiden. Det er vigtigt at kende de pårørendes behov for, hvem og hvornår der skal ringes til, og at få eventuelle aftaler herom noteret tydeligt i NordEPJ.

 

Det er en fordel, at der ikke er værdigenstande hos den døende, de pårørende kan opfordres til at tage disse med hjem medmindre det ønskes, at den døende har dem ved sig.

 

Når døden indtræffer

Personalet registrerer tidspunktet og kontakter forvagten, som sikrer dødstegn. Lægen overvejer, om der skal spørges om tilladelse til, at der foretages obduktion.

 

De pårørende kontaktes, hvis de ikke er til stede. Vær opmærksom på, at pårørende kan have brug for hjælp til at kontakte resten af familien.

 

Hvis der ikke findes pårørende, eller disse ikke kan findes, skal lægen kontakte politiet.

 

Ligsyn kan foretages, når mindst et sikkert dødstegn foreligger, oftest efter seks timer. Ligsynet foretages af forvagten enten i afdelingen eller i 6-timersstuen.

 

Administrativt

Sygeplejersken registrerer patienten mors i NordEPJ. Se nedenstående. For yderligere vejledning stå i patientkontekst og tast F1 for hjælp.

 

Billede 1

Den orange ligblanket udfyldes af forvagten, almindelig label påsættes øverst. Nederste del af tå-seddel klippes af. Klistres i plastkarmbåd og sættes omkring ankel.

 

Dødsattest udfyldes elektronisk og lægges sammen med eventuel sektionsrekvisition lægges i journalen. Journalen bliver i afdelingen, når afdøde køres i 6-timers-stuen.

 

Istandgørelse af afdøde

Effekter til brug ved mors ligger i plastikboks i apparaturdepotet.

 

Det tilstræbes, at afdøde ligger så pænt og naturligt som muligt. Pårørende har mulighed for at deltage i istandgørelsen i det omfang, de måtte ønske det.

 

Katetre, venflons og lignende fjernes. Pacemaker, CVK, PICC-line mv. skal forblive i patienten. Fjernes i kapellet.

 

Sengen reddes normalt op med lagen, pude og dyne. Under afdøde lægges et udfoldet løst lagen, det vil senere blive brugt til at svøbe afdøde i. Der lægges et sammenlagt lagen under dynen, dette er til brug i kapellet.

 

Afdøde soigneres efter behov. Læg ble eller forbinding, hvor der er risiko for sivning af urin, afføring eller sårsekreter.

 

Eventuel tandprotese sættes i munden. Munden kan eventuelt holdes lukket med hageholder. (Findes i plastikboksen)

 

Afdøde iklædes rent tøj, skjorten gives rigtigt på, evt. knappes to skjorter sammen og gives på forfra, så det ser ud, som om skjorten er givet rigtigt på.

 

Hvis pårørende ønsker det, kan afdøde iklædes privat tøj, medmindre der er Pacemaker mv. jf. ovenstående. Det er dog vigtigt, at gøre de pårørende opmærksomme på, at tøjet kan blive snavset i tiden frem til at afdøde lægges i kisten. Det kan derfor være bedre, at afdøde først iklædes eget tøj i kapellet.

 

Hvis pårørende afleverer tøjet på sygehuset, sendes tøjet med til kapellet. Der noteres på Blanket B (i morsbogen som ligger i værdiskabet) til kapellet, at afdøde skal iføres tøjet. Det skal også stå på denne blanket, hvis afdøde er iført tøj, som de pårørende ønsker, skal forblive på.

 

Blanket B til kapellet anbringes under dynen i fodenden af sengen.

 

Ejendele som tøj, briller og lignende pakkes pænt ned og udleveres til de pårørende.

 

Hvis afdøde ligger på luftskiftemadras sættes seddel på sengen om, at madrassen returneres til afdelingen af portørerne. Madrassen pakkes sammen og afmeldes som vanligt.

 

Klokkesnoren skal ligge ved afdøde.

 

Der ryddes op på stuen. Der sættes stole til de pårørende. Den lille dug, elektriske ”stearinlys” og eventuelle blomster sættes på sengebordet.

 

I plastikboksen findes også salmebog og det nye testamente.

 

Værdigenstande

Hvis afdøde skal beholde vielsesring eller andre smykker på, udfyldes særlig liste til registrering heraf af to personalemedlemmer og ægtefællen. Listen anbringes i fodenden under dynen.

 

Værdigenstande (det kan være penge, bankbøger, ure og smykker) må kun udleveres til ægtefælle.

Hvis der ikke er en ægtefælle, tælles værdigenstandene op af to personer og lægges i værdiskabet sammen med udfyldt blanket A fra ”morsbogen”.

Der gives besked til sekretæren, som via informationen viderebringer disse til skifteretten.

 

Blanketten fra ”morsbogen” består af 3 sider:

  • • Blanket A er patientkontorets eksemplar

  • • Blanket B er kapellets eksemplar

  • • Blanket C er afdelingens eksemplar

 

Hvis der er større værdigenstande som telefon, barbermaskine og lignende afleveres disse i kapellet sammen med blanket B. Kapellet skal kvittere for modtagelsen, hvorfor tingene skal afleveres personligt af personalet fra afdelingen.

 

Andre trosretninger

Ved dødsfald i familier med andre trosretninger findes ofte andre ritualer og traditioner for, hvordan afdøde gøres i stand.

 

I muslimske familier er det de pårørende, som selv tager sig af istandgørelsen af den døde. Vi sørger kun for at fjerne venflon, dræn og lignende.

 

Der findes i kapellet en stue, hvor de pårørende kan gøre afdøde i stand i overensstemmelse med deres religion. Personalet træffer aftale med kapellet herom.

 

Det kan ikke foregå i weekenden.

Omsorg for de pårørende

Det er vigtigt at give de pårørende god tid til at tage afsked, og det er meget individuelt, hvad den enkelte pårørende har brug for.

 

Det tilstræbes, at alle de pårørende, som har behov for det, ser afdøde i afdelingen. Der gives god tid til at snakke og svare på spørgsmål, nogle har også brug for at tale med lægen.

 

Pjecen ”Til pårørende ved dødsfald” udleveres.

 

De pårørende rådes til at kontakte en bedemand. Denne er behjælpelig med det, der efterfølgende skal gøres. Bedemanden skal bruge afdødes cpr-nr.

 

Fremvisning i 6-timers stue og kapel

Afdøde køres i 6-timers stuen, indtil ligsyn er foretaget, medmindre det er foretaget i afdelingen. Oftest nås ligsyn ikke at foregå i afdelingen.

6-timers stuen er placeret i etage 1 i Medicinerhuset.

Der er mulighed for fremvisning i 6-timersstuen efter aftale med portørerne. Personale fra afdelingen følger med de pårørende, undtagen om natten hvor der ikke er personale hertil.

 

Hvis de pårørende ønsker at se afdøde i kapellet, er der mulighed herfor på hverdage mellem kl. 8 og 15. Der skal altid træffes telefonisk aftale, så kapelpersonalet kan klargøre afdøde til fremvisning.

Der er i særlige tilfælde mulighed for fremvisning i kapellet i weekenden. De pårørende kan ikke selv kontakte kapellet, men skal kontakte os i afdelingen. Vi kan via informationen komme i kontakt med kapellets personale og lave en aftale med dem.