Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt histologisk biopsi af lever, milt og abdominale glandler

 

Forberedelse:

 

Lejring:

 • • patienten skal være i seng, og lejres på ryggen eller i sideleje

 

Undersøgelse:

 

Opdækning:

 • • afsprit stålbord

 • • 1 afdækningsstykke til bord

 • • 1 hulstykke – blåt

 • • 1 kop til farvet klorhexidin

 • • 1 flaske farvet klorhexidin

 • • 1 pakke krøller (10stk)

 • • 1 sprøjte (10ml)

 • • 1 kort grøn kanyle

 • • 1 lang grøn kanyle

 • • lidocain (10mg/ml)

 • • 1 spritswap

 • • 1 skalpel

 • • Engangs-biopsikanyle

 • • 1 pakke MilePure

 • • 1 glas med Formalin + stregkode + label (se efterbehandling)

 • • Styr til tranducer + cover

 • • sterile handsker til læge

 • • 1 plaster

 • • 1 ”trådholder” til prøveglas

 

Undersøgelsestid:

 • • ca. 60 min

 

Afslutning:

 • • prøveglas fyldes med formalin (er på UL1)

 • • på prøveglas sættes stregkode, og label med ID, samt oplysning om dato, tidspunkt og prøvens art

 • • efter registrering i PAI´s system afleveres prøveglas til afdelingens piccoliner (prøveglas SKAL stå i ”trådholder”)

 • • patienten orienteres om regime, og hvornår svar foreligger

 • • patienten køres tilbage til stamafd. til videre observation

 • • Stamafd. informeres om observationer og regime pr. telefon, og det dokumenteres i Generel notefelt i EasyViz

 • • Hvis der er brugt styr, skal dette vaskes grundigt med sæbevand, pustes tør, sprittes af og lægges tilbage i skuffen

 

 

Regime:

Regime er som følger, MEDMINDRE andet fremgår af journalnotat:

 • • sengeliggende i minimum 4 timer efter prøvetagning

 • • faste i 2 timer

 • • måling af blodtryk og puls hver ½ time i minimum 2 timer

 • • smerteobservation

 

Efterbehandling:

 • • følge regime

 • • observation af indstiksted