Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Patientforberedelse

Patientforberedelse til konventionelle kontrastundersøgelser

Undersøgelse

Faste

Udrensning

Rtg. kost1

Specielt

Varighed

Oesophagus

4 timer

-

-

 

Ca. ½ time

Ventrikel

4 timer

-

-

 

Ca. ½ time

Tyndtarmpassage

4 timer

-

-

 

3-6 timer. Nogle gange længere.

Colon a.m. Welin

-

Ja

Ja

Rectoskopi inden us. Hvis der tages biopsi, skal der gå 1 uge inden us. laves.

Ca. 1 time

Colon, enkel kontrast

-

Ja

Ja

 

Ca. ½ time

Fistulografi

-

-

-

 

Ca. ½ time

 

1 Røntgenkost: Mad samt drikke må ikke indeholde fibre og kun ganske lidt fedt. Pt. skal helst have flydende kost (alt der kan passere en si).

 

Patientforberedelse til CT-undersøgelser

 

Undersøgelse

Faste

Grøn venflon2

Kontrast

Specielt

Varighed

CT cerebrum

-

-

-

 

Ca. ½ time

CT cerebrum med kontrast

-

Ja

Intravenøst. Husk p-creatinin og eGFR

 

Ca. ½ time

CT thorax

-

Ja

Intravenøst. Husk eGFR

 

Ca. ½ time

CT thorax + øvre abdomen

-

Ja

Intravenøst. Husk eGFR

 

Ca. ½ time

CT abdomen

-

Ja

Intravenøst samt peroral. Husk eGFR

Peroral kontrast:
1½ l stuetempereret vand. Kun i sjældne tilfælde ordinerer radiologen iodholdig peroral kontrast. Den perorale kontrast drikke over 1 time før undersøgelsen.

Forberedelse: 1 time

Scanning: Ca. ½ time

CT urografi

-

Ja

Intravenøst. Husk eGFR

 

Ca. ½ time

 

2 Der skal være anlagt grøn venflon i højre albue bøjning hvis muligt ellers i venstre. Der anvendes tryksprøjte til den intravenøse kontrast under undersøgelsen. Husk eGFR må max være 7 dage gammel.

 

Generel information

  • Røntgenafdelingen underretter stamafdelingen om undersøgelsestidspunkt, når henvisningen foreligger.

  • Patienterne skal kunne ligge helt stille til CT undersøgelserne. Hvis dette ikke er muligt kan det kræve sedering efter aftale med stamafdelingens læger.

  • Ved alle undersøgelser med intravenøs kontrast skal der foreligge en eGFR der max er 7 dage gammel.

Referenceværdier for voksne:

eGFR:≥ 30 ml/min/1.73m2

 

Hvis for lav eGFR, kræver det en lægelig vurdering inden IV kontrast.

 

Patientforberedelse til UL-undersøgelser

Undersøgelse

Faste

Fyldt blære

Blodprøver

Observation efterfølgende

Varighed

DVT

-

-

D-dimer

-

15 min

Hals

-

-

-

-

15 min

Abdomen

6 timer

-

-

-

15 min

Nyre samt urinveje

-

Ja

-

-

15 min

Testes

-

-

-

-

15 min

Punktur og drænanlæggelse

-

-

Se: Forholdsregler vedr. blødningsrisiko ved invasive indgreb

Ja

30 min