Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ACT-måling, Kardiologisk Laboratorium

 

Metode:

Der anvendes Apparat Hemochron jr., Signature +. Der findes 2 apparater i afdelingen.

Der anvendes den metode, der er undervist i fra firmaet Vingmed Danmark A/S.

Hvem:

ACT måles ved patienter hvor der efter lægeordination ønskes at kende ACT i forbindelse med heparinisering.

Kvalitetskontrol:

ACT-ansvarlig sygeplejerske i Kardiologisk Laboratorium udfører kontrolmålinger x 1 månedligt, derved sikres, at de målte værdier er valide. Der laves Temperaturkontrol, Elektronisk kvalitetskontrol samt Cuvette kontrol x 1 mdr. Yderligere laves der Cuvette kontrol ved hver ny leverance samt ved nyt LOTnr.

Temperaturkontrol:

Der anvendes temperatur cuvette (er i kasse i pacemakerrummet). Temperaturen skal være 37 grader C +/- 1,0 grad C.

Elektronisk kvalitetskontrol:

Der skal anvendes 2 hvide kontrolcuvetter. 1 med normal level på 30 sek. og 1 med abnormal level på 300 sek. (er i kasse i pacemakerrummet). Resultatet skal ligge indenfor den margen der er angivet på cuvetterne.

Cuvette kontrol:

Kvalitetskontrollen udføres med frysetørret blod fra en ampul og en cuvette. Cuvetterne kontrolleres i 2 niveauer: normal og abnormal. Til hver kontrol skal der bruges en cuvette samt den dertilhørende ampul (findes i køleskabet på pacemakerrummet). Resultatet sammenlignes med indlægssedlens referenceinterval.

Afvigelser:

Ved afvigelser kontaktes produktchef hos Vingmed, og der aftales nærmere.

Instruks til brug af Hemochron Jr.:

  1. 1. Indfør den valgte cuvette i slæden i apparatets højre side (cuvetten opvarmes til 37 grader C)

  2. 2. Når apparatet bipper og viser ”Add sample….Press start” fyldes cuvettens inderste prøvehul med 1-2 dråber blod (undgå at overfylde prøvehullet eller at der er luft i dråben)

  3. 3. Tryk på ”Start”

  4. 4. Når apparatet bipper kan resultatet aflæses på displayet

Registrering:

ACT-kontrolresultater registreres og arkiveres i mappe i pacemakerrummet.

Undervisning i brug af ACT-apparat, Hemochron Jr:

Arrangeres løbende af ACT ansvarlige sygeplejerske i Kardiologisk Laboratorium.