Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger)

Disse afdelinger skal kun tages af de registreringsansvarlige/andre

Der er nogle afdelinger, hvor der er specielle forhold, der gør sig gældende i forbindelse med registrering via KTP-listen. Registreringer på KTP-listen for disse afdelinger skal derfor kun foretages af de registreringsansvarlige eller andre sekretærer, som specifikt har opgaver, som vedrører registrering for disse afdelinger:

Akut Medicin Sengeafsnit

8001 461S – Alb Akut Medicin Sengeafsnit

Akutmodtagelsen

8001 4610 – Alb ATC Akutmodtagelsen.

Farsø O-kir ambulatorium

8001 53P0 – Far O-kir ambulatorium

Farsø O-kir sengeafdeling

8001 5341 – Farsø O-kir sengeafdeling

Intensivafdelinger

8001 54 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv Afdeling Nord, Opvågning Nord, Anæstesi Nord

8001 551 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv NOTIA

8001 556 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi K

8001 557 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi O

8001 561 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv TIA

8001 569 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi TV

8001 571 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv R

8001 573 – Aalborg Universitetshospital, Alb Opvågning Syd

8001 576 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi H

8001 577 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi A

Neurologisk Apopleksiafsnit – MR cerebrum, trombolyse

8001 1912 – Aalborg Universitetshospital, Alb Neurologisk Apopleksiafs

Pandemiafsnit

8001 4621 – ALB Pandemiafsnit P1

8001 4622 – ALB Pandemiafsnit P2

8001 4623 – ALB Pandemiafsnit P3

Radiologisk Afdeling

8001 047 – Aalborg Universitetshospital, Alb Røntgen Amb

Screeningsafdelinger

8001 04E1 = Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. screening.
8001 04E0 = Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb
8003 02E0 = Regionshosp Nordjylland Ven, Frh Radiologisk Screeningsamb

Skadestuen/Modtagelsen i Aalborg

8001 4680 – Alb Skade-Modtageafsnit, Aalborg Universitetshospital
8001 4681 = Aalborg Universitetshospital, Alb Skadestue Traumeafsnit

8001 4683 – Alb Småskader – Ortopædkir., Aalborg Universitetshospital
8001 4690 – Amb i Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse af procedure for registrering på KTP-listen

Ophængninger – alle afdelinger

Der gælder særlige regler omkring registrering af ophængninger, som er vigtige at kende til. Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger.

PAS

Gå i PAS.

Skriv AM,KTP + Enter

Hvis man blot skal registrere tilfældige undersøgelser, skal følgende udfyldes + Enter:

Billede 4

 

Husk at skrive N, for ikke at få aflyste undersøgelser med.

Der vælges, hvilken type henvisende instans, man vil sortere på.
A: Ambulante patienter.
S: Sengeafdelinger.

Husk at skrive J for kun at få godkendte notater med.

Ved at skrive D sorteres i datoorden – ældste står øverst.

 

Y = Ydernummer. Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis vedrørende registrering af disse.

 

Skal man registrere en helt specifik undersøgelse, skal følgende udfyldes + Enter:

Billede 3

 

Skriv P ud for den patient, der skal registreres (oftest startes øverst, men der kan afgrænses på linjerne ved at taste f.eks. et specifikt CPR-nummer eller en bestemt proceduredato).

Husk at holde øje med proceduredato og henvisningsnr./acc.nr., da dette skal bruges på billedet ”Booking-procedurer”.

Billede 6

Her skrives 1 ud for den relevante procedure (ud fra dato og acc.nr.). Hvis der står mere end én på samme acc.nr., drejer det sig om en tid, der er blevet flyttet. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige. Husk på klokkeslættet.

Billede 2

 

Her skal der vælges et relevant forløb. Hvis patienten f.eks. er henvist fra Onk. Afd., og der kun findes et åbent forløb fra Reum. Afd., må forløbet fra Reum. Afd. ikke vælges.

Billede 5

 

Man kan dog godt være udsat for, at der ikke umiddelbart findes et forløb at knytte undersøgelsen på.

Billede 7

I så fald kan de 2 sidste cifre i feltet ”For sgh./afd” slettes + Enter.

Kommer der stadig ingen relevante forløb, skal der laves en indskrivning som ved henvisninger fra praksis. Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

I procedureregistreringsbilledet trykkes Enter.

Billede 1

Der vil nu stå Assistance i stedet for Rtg undersøgelse samt ”Registrering er foretaget”.

Billede 13

Tryk F1 for at komme tilbage ”Klar til PAS” billedet for at registrere den næste undersøgelse.

Lægebrev

Der skal ikke sendes lægebrev, da der er tale om en assistance.

Har det imidlertid været nødvendigt at oprette en indskrivning med F7, er det vigtigt at huske at sætte X i diagnosebilledet ved feltet ”Brev udskr” efter at have trykket Shift + F9, og inden der trykkes Enter, hvilket betyder, at der ikke er sendt lægebrev.

Billede 27

Når der trykkes Enter, erstattes X med 000000.

Billede 28

Hjælp til registrering

Er der problemer i forbindelse med færdigregistrering af en procedure, skal der sendes en e-mail til de registreringsansvarlige på Billeddiagnostisk Afdeling på denne mailadresse: RadiologiskAfdeling-Registreringsansvarligesekretaerer@rn.dk.