Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – PAS – Indskrivning af henvisning

Beskrivelse

Når Billeddiagnostisk Afdeling skal indskrive en henvisning, skal følgende vejledning følges. Det kan dreje sig om henvisninger, der modtages på papir inkl. efterregistreringer. Det kan også være akutte henvisninger fra f.eks. praksis eller Lægevagten, som ikke dukker op, hvor der må laves en nødhenvisning. Vejledningen skal også følges for de henvisninger, som vi selv skal oprette på vegne af Bryst- eller Plastikkirurgisk Afdeling til yderligere undersøgelser i et brystkræftpakkeforløb

Det bemærkes, at hvis patienten ikke er bosiddende i regionen, men f.eks. i Hjørring eller Frederikshavn, skal henvisningen videresendes med det samme og altså ikke først indskrives.

PAS

Husk at stå i 8001 047.

Billede 1

Henvisning/venteforløb

Gå ind i HE,HVF + Enter.

Tast CPR-nummer.

Henvisningsdatoen vil altid være forudfyldt med d.d. – HUSK AT ÆNDRE HENVISNINGSDATOEN TIL DEN DATO, VI HAR MODTAGET HENVISNINGEN.

Billede 6

Tryk Enter + F1.

Billede 7

Vær opmærksom på, at Henv. fra er forudfyldt med egen læge.

Følgende skal udfyldes:

Billede 8

Henv. fra: Skal være en 7-cifret kode fra sygehusafdelinger og 6-cifret fra speciallæger. Kender man ikke koden, kan man skrive ? oveni de tal, der allerede står der. Bryst- og Plastikkirurgisk Afdeling har 80015190.

I søgefunktionen er der 3 muligheder:

A: Alfabetisk.

S: Systematisk.

F: Fritekst søgning

Eksempel på søgning:

I feltet Vælg kode.nr. skrives tallet ud for den henvisende instans, som har sendt henvisningen. I eksemplet passer nr. 3 også, men da nr. 3 kun har 6 cifre, skal nr. 4 vælges + Enter.

Billede 15

Henv. måde: 1 = egen læge, 2 = speciallæge og F = sygehus.

Her kan også skrives ? i feltet, hvorefter man kommer ind i Felt/kode-oversigt. Vælger man koden her, skal der skrives 3, 7 eller 8 + Enter.

Billede 18

Henv. diagn.: DZ016.

Hv.prio.: 1 = akut, 2 = planlagt og 3 = andet/særlige forhold.

Forløb

Når alt er udfyldt trykkes Enter.

Arbejdsgangen for brystkræftpakker:

Der skrives T ud for forløbet Kræft – Bryst + Enter, hvorfor man kommer tilbage i HVF-billedet. Spring til overskriften ”Indskrivning af teksten fra henvisningen”.

Billede 9

Der oprettes et nyt forløb med F10.

Billede 19

Her trykkes Enter.

Billede 20

Skriv ? på linjen Label + Enter.

Billede 21

Vælg 1 + Enter.

Billede 22

Tryk Enter + F1.

Billede 23

Nu er der oprettet en forløbslabel, som hedder Billeddiagnostisk forløb, og henvisningen er givet et acc.nr. Desuden står den 4-cifrede kode på den, som har indskrevet henvisningen.

Billede 24

Indskrivning af teksten fra henvisningen

Tryk F7 og indskriv teksten fra henvisningen. Husk at få alle oplysninger med, dvs. lægenavn, afdelingens navn, adresse, faxnummer m.v. samt din egen 4-cifrede kode til sidst. Journalnotater skal ikke skrives ind, men kan indskannes.

Ved indskrivning af nødhenvisninger, dvs. hvis en akut henvisning fra praksis eller Lægevagten ikke dukker op, skrives NØDHENVISNING i anamnesen sammen med de øvrige oplysninger, man har fået – dvs. hvad bestilles der m.v.

Husk at trykke Enter for at gemme det indskrevne, hvorefter der i bunden vil stå Registrering er foretaget.

Billede 26

Det indskrevne notat ligger nu som et HEX-notat i PAS.

Billede 25

For at komme tilbage til HVF-billedet trykkes F1.

Markør

Alle henvisninger skal have en startmarkør. Den skal sættes på manuelt ved indskrevne henvisninger.

Tryk Shift + F11.

Vedrørende brystkræftpakker henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker.

Hvis man ikke kan huske koderne, kan man altid sætte ? på den første linje, og favoritliste vil fremkomme – husk at trykke Enter, når linjen er udfyldt.

Datoen er henvisningsdatoen og klk er 0000.

Eksempel:

Billede 27

 

AFV01A3:

Billede 11

Hvis patienten er henvist fra egen læge/speciallæge, bruges markøren AFV01A3 (Henvist til diagnostisk undersøgelse, primærsektor).

AFV01A4:

Billede 12

Hvis patienten er henvist fra en sygehusafdeling (eks. Aarhus), bruges markøren AFV01A4 (Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning).

AFV01A7:

Billede 13

Hvis patienten er henvist til kontrol, bruges markøren AFV01A7 (Henvist til kontrol). Gælder for alle eksterne og manuelt indtastede henvisninger.

Tryk F1 for at komme retur til HVF-billedet.

Ventegruppe, visitator og visitationsstatus

Her vælges ventegruppe og visitator efter den matrikel, man sidder på. Dog kan man allerede her anvende en anden matrikels ventegruppe og visitator ud fra patientens bopæl, hvis man ved, at undersøgelsen skal foretages på en anden matrikel.

Syd:

Ventegruppe: S

Visitator: ASS

Nord:

Ventegruppe: N

Visitator: NO

Farsø:

Ventegruppe: F

Visitator: FA

Hobro:

Ventegruppe: H

Visitator: HO

 

I alle tilfælde skrives KV i Visit.status.

 

Eksempel:

Billede 28

RIS

Henvisningen findes nu i RIS hos sekretærgruppen, som kan sende henvisningen til lægevisitation.

Hv.prio. 1

Henvisningen findes på akutlisten:

Billede 4

Hv.prio. 2 og 3

Henvisningen findes under ”Visitering” og kan sendes til lægevisitation.

 

Billede 5

Hvis henvisningen ved en fejl er sendt i RIS for tidligt

Er man kommet til at sende henvisningen i RIS for tidligt, f.eks. fordi man mangler at skrive noget tekst, kan man finde henvisning i RIS og markere den samt trykke på Vistering.

Billede 2

Dernæst trykkes på ”Afvis”.

Billede 3

Man kan nu finde henvisningen i PAS og udfylde det manglende.

Vedrørende MR-skanninger og metalskemaer

Se PRI-dokumentet Sekretær – MR-teamet – MR-papirhenvisninger/metalskema.

Vedrørende nødhenvisninger

Hvis man har indskrevet en nødhenvisning, er det vigtigt at holde øje med, om den rigtige henvisning dukker op, da denne skal slettes, hvis undersøgelsen er udført på en anden henvisning. Eksterne henvisninger kommer ind i vores system hvert kvarter (klokken hel, halv, kvarter i og kvarter over)

Gå i HE,HVF og find den relevante henvisning.

Skriv AU i Henv. Status. På bemærkningslinjen kan man med fordel henvise til acc.nr. på den nødhenvisning, der er indskrevet/4-cifret kode + Enter.

Billede 10

Opbevaring af henvisninger

Det er ikke længere nødvendigt at gemme indskrevne henvisninger, men for en sikkerheds skyld gemmer vi dem, indtil undersøgelsen er udført.

Følgende arbejdsgang anbefales:

  • Lav ringbind i hvert team med minimum 13 faner (en fane til hver måned og en diverse).

  • Skriv henvisningen ind i PAS.

  • Sæt henvisningen ind i mappen under den måned, hvor undersøgelsen skal udføres.

  • Hvis det ikke er anført henvisningen, hvornår undersøgelsen skal udføres, sættes henvisningen under diverse.

  • Ved udgangen af hver måned gennemgås henvisningerne for den forgange måned.
    Henvisninger, der er udført, aflyst eller omvisiteret, makuleres.
    Henvisninger, der ikke er udført, flyttes til den relevante måned

  • Fanen diverse kan evt. gennemgås hvert kvartal, hvert halve år eller hele år.