Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur, sygepleje

 

Beskrivelse1

Lumbalpunktur1

Indikation:1

Kontraindikation:1

Forberedelse:1

Smertelindring under indgrebet:1

Procedure:2

Remedier:2

Måling af intracranielt tryk:2

Prøvetagning:2

Observation efter LBP:2

Mulige komplikationer:3

Forsendelse/rekvisition:3

Ikke hasteprøver:3

Prøvesvar:3

Definition af begreber4

Formål4

Referencer4

 

Beskrivelse

Lumbalpunktur

Indikation:

 • • Obs. neuroinfektion, eksempelvis meningitis.

 • • Obs. neurologisk lidelse.

 

Kontraindikation:

 • • Forhøjet intracranielt tryk.

 • • Infektion ved punkturstedet.

 • • Spina bifida.

 • • INR > 1,5.

 

Forberedelse:

 

 • • Barnet[1] og forældrene informeres om formålet med LBP, hvordan det skal gøres, mulige komplikationer, og hvornår svar kan forventes.

 • • Det aftales med forældrene og barnet (se fodnote 1), hvordan proceduren skal foregå.

 

Smertelindring under indgrebet:

 • • Sukkervand kan anvendes som lindring til små babyer.

 • • Dormicum bør overvejes til større børn ved planlagt lumbalpunktur.

 • • Emla-plaster kan anvendes ved planlagt LBP.

 • • Lattergas kan evt. anvendes, såfremt der ikke er kontraindikationer. Skal lægeordineres.

 

Procedure:

Obs: Før LBP udføres, skal barnet have målt puls og blodtryk

Remedier:

 • • Klorhexedinsprit 0,5% til afvaskning af indstikssted.

 • • Sterile gazekrøller eller sterile vatpinde til afvaskning.

 • • Lumbalkanyle, findes i 3 størrelser, 40 mm, 75 mm og 88 mm. Nålens størrelse skal være mindst en tredjedel af diameteren fra barnets mave til barnets ryg. Til små babyer kan evt. bruges ”butterfly”, som har en finere og kortere nål.

 • • Sterile handsker, mundbind og operationshue til lægen (1).

 • • Sterilt afdækningsstykke.

 • • Usterile handsker til sygeplejersken.

 • • Mundbind, blå overtrækskitler og beskyttelsesbriller anvendes af den/de personer, som er i direkte kontakt med patienten (2).

 • • 1 spidsglas med falsk bund og 2 Widalglas (Wr - glas), som nummereres i følgende rækkefølge:

1. Wr-glas

2. spidsglas med flask bund

3. Wr-glas

 • • Spinalvæske til celletælling, protein- og glucosebestemmelse samt csv-proteintype opsamles i glas med "falsk" bund, spinalvæske til dyrkning og resistens samt virusundersøgelser opsamles i WR-glas.

 • • Kapsel med huller, som holder til glas.

 • • Sterilt plaster til indstikssted, eksempelvis Curapor 7x5 cm (3).

 • • Kanylebøtte.

 

Glas med falsk bund rekvireres fra klinisk Biokemi på tlf.: 64897

 

Måling af intracranielt tryk:

Målesæt findes i afsnit 303B, døgnafsnittet og børnemodtagelsen.

 

Prøvetagning:

 • • LBP udføres af læge, assisteret af 2 sygeplejersker/social-og sundhedsassistenter.

 • • Barnet skal ligge i sideleje så lænden kyfoseres maksimalt. Barnet støttes/fastholdes af plejepersonale.

 • • Under LBP skal der være stor opmærksomhed på barnets respiration, da lejringen under LBP, kan påvirke respirationen i negativ retning (3).

 • • Ved store urolige børn, kan det være nødvendigt at bede en portør om at hjælpe med at støtte/fastholde barnet.

 • • LBP kan foregå med barnet siddende foroverbøjet. Dette kræver stort samarbejde fra barnets side, og at barnet ikke er akut dårligt.

 • • LBP udføres som en aseptisk procedure, dvs. at den person som udfører LBP, skal være iklædt sterile handsker, mundbind og operationshue.

 • • Punkturstedet afvaskes to gange med Klorhexedinsprit 0,5%.

 • • Kanylen føres ind i spinalkanalen.

 • • Sygeplejersken opsamler 10 – 20 dråber, afhængigt af barnets størrelse, i hvert glas i nummereret rækkefølge.

 • • 10 dråber ved børn < 2 måneder (5), 15 – 20 dråber ved børn > 2 måneder (6).

 • • Spinalkanylen fjernes og indstiksstedet dækkes med sterilt plaster.

 

Observation efter LBP:

 • • Blodtryk og puls måles efter LBP (6).

 • • Der er ikke specielle hensyn efterfølgende for barnet, dvs. at barnet ikke behøver være sengeliggende efter LBP (3).

 • • Videre observation af vitale værdier ordineres af lægen.

 • • Observation af plaster/indstikssted. Hvis der ikke er gennemsivning af plasteret, kan dette fjernes efter 24 timer.

 • • Ved evt. gennemsivning af plaster, skal der anlægges en ny steril forbinding. Hvis der er meget serøs væske, kan dette aftørres med en steril spritswab. Der skal anvendes sterile handsker og non touch teknik (7).         

 

Mulige komplikationer:

 • • Efter LBP kan der forekomme postlumbalpunkturhovedpine. Symptomerne (hovedpine, utilpashed og svimmelhed) optræder oftest et døgn efter LBP, og forværres i stående stilling. Kan behandles med analgetica, ved vedvarende hovedpine kan der evt. anlægges ”blood-patch” (8).

 • • Derudover kan der forekomme ømhed og/eller smerter svarende til punkturstedet.

 

Forsendelse/rekvisition:

 • • Der bestilles/tages blodglucose umiddelbart efter LBP, indgår i Csv-us.

 • • I Labka findes 3 ”pakker” (Meningitis-BØRN, Spinalvæske inkl. P-glucose og Spinalvæske –gulfarvning) hvori undersøgelse af spinalvæske indgår. Lægen ordinerer hvilken af ”pakkerne” der skal bestilles.

 • • Wr-glas 1 sendes til KMA ASS. Relevante oplysninger skrives i Clinical Suite og glasset påklistres klistermærke med stregkode.

 • • Spidsglas med falsk bund sendes til Klinisk Biokemisk afdeling, ASN. Prøven bestilles i ”Labka” under profilen Csv-us.

 • • Wr-glas 3 opbevares i køleskab i dagafsnittets skyllerum, påklæbet patientlabel med dato, klokkeslæt og afsnit. Derudover skal det fremgå at indholdet er spinalvæske.

 

Ikke hasteprøver:

 • • Prøven afleveres i KMA´s køleskab ved Klinisk Biokemisk afdeling, rekvisitionsseddel lægges i postkassen ved siden af køleskabet.

 • • Sidste transport til ASS sker klokken 14:15 på hverdage.

Akutte/uopsættelige prøver:

 • • Se KMA – Åbningstid. Vagthavende børnelæge kontakter vagthavende læge/bioanalytiker på KMA, (udenfor åbningstid kender informationen på ASS, lokal 60000), telefonnummeret på vagthavende på KMA).

 • • Prøven og rekvisitionsseddel lægges i en kuvert, hvorpå der skrives Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ASS og HASTE. Der bestilles Taxa på tlf. nr. 98-101010 – husk Taxakort som ligger i skuffen i døgnafsnittets kontor på etage 1 og i skuffen i kontoret i Børnemodtagelsen. 1.

 • • Det aftales hvor Taxachaufføren afleverer prøven.

 

Prøvesvar:

Definition af begreber

 • • CSV: Cerebro Spinal Væske.

 • • LBP: Lumbalpunktur.

 • • KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 • • IHR: Infektions hygiejniske retningslinjer.

 

Formål

 • • At undersøge spinalvæske for bakterier eller virus.

 • • At rekvisition af diagnostiske undersøgelser og håndtering af prøvemateriale sker korrekt og sikkert (1).

 

Referencer

 1. 1. IHR Spinale og epidurale katetre 5.1.6.

 2. 2. IHR Isolation af patient med meningokok-meningitis eller meningitis af ukendt årsag 4.4.1.

 3. 3. Up to Date : Lumbar puncture: Indications, contraindications, technique, and complications in children.

 4. 4. Meningitis neonatorum.

 5. 5. Purulent meningitis hos børn > 2 mdr. Meningokokinfektion.

 6. 6. Kliniske procedurer. En opslagsbog. Jacob Rosenberg (red.). FADL´s Forlag, 2009.

 7. 7. KMA - Hygiejnesygeplejerske Birgitte Todberg.

 8. 8. Diagnostisk lumbalpunktur på børn

 

 

[1]Under hensyntagen til barnets alder, og hvor ”akut” proceduren skal foregå.