Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagning ved anæstesisygeplejerske Anæstesiafsnittet i Frederikshavn

Formål

Formålet med nærværende PRI-dokument er at fast lægge rammer og procedure for blodprøvetagning ved anæstesisygeplejerske i Frederikshavn på de tidspunkter, hvor der ikke er tilstedeværelse af bioanalytiker.

Definition af begreber

ABC: Airway, Breathing, Circulation.

Beskrivelse

Rammer og aftaler

Aftalen om blodprøvetagning ved anæstesisygeplejerske er indgået med Klinisk Biokemisk Afsnit, og handler om akut opstået behov for blodprøvetagning mellem kl. 17.30 og kl. 7 på hverdage og mellem kl. 16.30 og kl. 8.30 weekends og helligdage. Aftalen omfatter at udtage, pakke og forsende blodprøver og venyler til analyse på Klinisk Biokemisk Afsnit i Hjørring.

Anæstesisygeplejersken kan også udtage og analysere veneblod og analysere a-punkturer, som er udtaget af den ordinerende læge eller andet personale med erfaring heri, i ABL-enheden i Klinisk Biokemisk afsnit i Frederikshavn.

Prioritering af opgaver

Blodprøvetagning prioriteres i lighed med anæstesisygeplejerskens øvrige opgaver efter i hvilken grad, det haster i forhold til patientens tilstand. Det betyder, at i de forventeligt meget sjældne tilfælde, hvor blodprøvetagning tidsmæssig falder sammen med andre opgaver (uanset om det er til den samme eller en anden patient) gælder, at førsteprioriteten altid vil være opgaver, der relaterer sig til ABC-stabilitet, og først når hensynet hertil tillader det, skal øvrige opgaver, herunder de ønskede blodprøver, foretages.

Procedure

Blodprøver og venyler

Proceduren er beskrevet trin for trin i PRI dokumentet ” Blodprøvetagning, pixiudgave

Vær opmærksom på:

  • ▪ Vogn med alle remedier og vejledninger til blodprøvetagning befinder sig på akutstuen i Opvågningsafsnit Frederikshavn. Klinisk Biokemisk Afsnit sørger for opfyldning/servicering af vognen

  • ▪ Hvis tidspunktet for udtagning og forsendelse af blodprøver nærmer sig Klinisk Biokemisk Afsnit Frederikshavns åbningstid, kan den ordinerede læge spørges om prøverne kan afvente dette

Pakning og forsendelse

Pakning og forsendelse er beskrevet trin for trin i PRI dokumentet ”Forsendelse af prøver fra Frederikshavn til KBA, Hjørring

Vær opmærksom på:

  • ▪ Taxa bestilles på telefon 98421311 - oplys om kontonr. 4000221250. Hvis der er andre hastende opgaver og ventetid på at komme igennem på telefonen, kan man bede vagthavende bioanalytiker i Hjørring om at hjælpe med at bestille taxa

  • ▪ Kontakt bioanalytiker i Hjørring på tlf. 41547 og informer om at prøverne er på vej

  • ▪ Taxa rekvireres til enten hovedindgangen eller ambulancegangen, hvor prøveforsendelsen udleveres ved chaufførens ankomst

  • ▪ Hvis der er andre hastende opgaver kan portøren overtage opgaven med at udlevere forsendelsen til taxachauføren. Portøren kontaktes på telefon 41814

A-punktur

A-punktur tages af den ordinerende læge eller andet personale med erfaring heri og anæstesisygeplejersken analyserer prøven i ABL apparatet i Klinisk Biokemisk Afsnit. Nøglen hertil befinder sig i anæstesiens rum II.

Veneblod

Veneblod til analyse på ABL enheden udtages i prøveglas med grøn hætte. Selve analysen foregår ved, at det åbnede prøveglas holdes mod samme sted som ved en a-punktur, hvorefter ABL enheden skyder en studs ud som opsamler den relevante mængde blod.

Patientens CPR indtastes som vanligt og herefter giver skærmbilledet mulighed for at definere prøvetype – Her vælges ”venøs”.

Andet

Vær opmærksom på, at efter der er indført døgndækket tilstedeværelse af anæstesilæge er det samlede team (anæstesilæge og anæstesisygeplejerske) ansvarlige for EKG-måling i det samme tidsrum som for blodprøver.

Råd og vejledning

Vagthavende bioanalytiker i Hjørring kan kontaktes på tlf. 41547 og står til rådighed med råd og vejledning i forhold til alle konkrete situationer.

Referencer

Blodprøvetagning, pixiudgave

Forsendelse af prøver fra Frederikshavn til KBA, Hjørring