Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernelse af hæmodialysekateter (D-CVK) anlagt i v. jugularis, v. subclavia, v. femoralis

 

 

 

 

Relaterede emner1

Hvornår fjernes D-CVK?1

Fjernelse af D-CVK1

Forberedelse1

Rekvisitter2

Lejring af patienten2

Fremgangsmåde2

Komprimering af indstiksted3

Efterfølgende observation3

Komplikationer3

Luftemboli3

Blødning3

Spids fra D-CVK til D+R3

 

 

Relaterede emner

Hæmodialyse – Karadgang klik her

 

Hvornår fjernes D-CVK?

 • • Ikke længere behov for D-CVK.

 • • Infektion ved D-CVK (Normalproceduren er her at give pt. en dialyse, seponere kateteret og tidligst anlægge et nyt 24 timer senere).

 • • Ophørt funktion af D-CVK.

 • • Ligget for længe (et almindeligt D-CVK må højst bruges i 3-4 uger før skift pga. infektionsrisiko).

 • • Overgå til hæmodialyse via permanentkateter.

Fjernelse af D-CVK

Forberedelse

 • • Hvis patienten er i AK-behandling, tages INR dagen før eller som ”haste” samme dag.

Evt. andre koagulationsrelaterede blodprøver, f.eks. trombocytter hos patienter med trombocytopeni.

 • • Hvis INR > 1,5 udsættes proceduren normalt, og AK-behandling reduceres.

 • • Skal patienten køre dialyse umiddelbart inden seponering af kateteret, bruges Heparin som antikoagulation i så lille en dosis som muligt, og kateteret seponeres efter dialysen.

Alternativt kan der køres HDF-prædilution, hvor filteret skylles med substitutionsvæsken.

 

HUSK – D-CVK’er skal altid fjernes ved sidste dialyse forud for anlæggelse af et permanentkateter (dette for at minimere infektionsrisiko – er D-CVK’et ikke fjernet forud for anlæggelse af permanentkateter, er der risiko for aflysning af anlæggelsen).

Rekvisitter

1 sterilt afdækningsstykke

1 pakke sterile kompresser

Jelonet til ”fedtemad”

Suturfjerningssæt

Sterile handsker

Mepore plaster

Usterile medicinske handsker

Steril saks

Klorhexidinsprit 0,5 %

1 E-swab glas (alternativt bruges sterilt prøverør med skruelåg (tørglas) – samt evt. sterilt saltvand)

 • BEMÆRK: Spidsen af D-CVK’et skal kun sendes til D+R ved tegn på eller mistanke om infektion (LÆGEORDINATION)

Lejring af patienten

Patienten skal ligge i Trendelenburg leje. Hvis dette ikke er muligt lægges patienten fladt med eleverede ben.

 • NOTE: Dette er ikke nødvendigt ved seponering af D-CVK ved v. femoralis

Fremgangsmåde

Klargør de sterile rekvisitter.

Tag usterile handsker på.

Fjern forbindingen.

2 kompresser gennemvædes med Klorhexidinsprit 0,5 % resten holdes tør.

Skift til sterile handsker.

Suturerne og indstikssted desinficeres med Klorhexidinsprit 0,5 %.

Klip suturene over med saksen fra suturfjerningssættet.

Hold de resterende kompresser med Jelonet (fedtemad) over indstikstedet, Jelonet nærmest huden.

Patienten instrueres i at tage en dyb vejrtrækning og puster langsomt ud igen. Under expiration trækkes kateteret ud (Dette for at undgå, at undertrykket ved inspiration trækker luft ind i venen).

 • NOTE: Den dybe vejrtrækning er ikke nødvendigt ved seponering af D-CVK ved v. femoralis

Komprimer straks (jf. Komprimering af indstikssted).

Spidsen fra CVK sendes (KUN EFTER ORDINATION) til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling til D+R. (jf. Spids fra D-CVK til D+R).

Komprimering af indstiksted

Dialysekateteret har ofte ligget i lang tid, hvilket kompromitterer venens evne til kontraktion. Åbningen i venen er større end efter almindeligt centralt venekateter

Der komprimeres i 15–20 minutter (til der opnås hæmostase).

Derefter sættes patienten op (ca. 45°), og efter yderligere et par minutters kompression påsættes forbinding udover gazen/fedtemaden.

Denne forbinding må tidligst fjernes efter 24 timer.

Efterfølgende observation

Pga. risiko for blødning bør patienten efter seponering af dialysekateteret forblive i afdelingen 1 time (4 timer, hvis patienten/ledsager ikke selv kan foretage kompression ved evt. blødning).

Patienten tilses jævnligt samt informeres om at kalde på personalet i tilfælde af utilpashed, smerter, hævelse, blødning eller åndenød.

Exit-site inspiceres ved næste dialyse.

Komplikationer

Luftemboli

Symptomer på luftemboli er

Tiltagende dyspnø

Trykken i brystet

Og efterhånden højresidig hjerteinsufficiens

Behandling

Trendelenburg

Venstre sideleje

15 l. ilt nasalt

TILKALD LÆGE!

Blødning

Antidoten til heparin er Protaminsulfat (Protamin).

Evt. protaminsulfat efter ordination, hvis blødningen ikke stopper.

Spids fra D-CVK til D+R

Afklipningsstedet skal ligge mindst ½ cm under hudniveau, og der bruges normalt 5-7 cm af kateteret.

Katetret anbringes i 1 E-swab glas (alternativt bruges sterilt prøverør med skruelåg (tørglas) – samt evt. sterilt saltvand)

 • BEMÆRK: Forsendelse af kateterspidser bør IKKE ske i Stuarts transportmedium!

Opbevares i køleskab (hurtig forsendelse tilrådes – om muligt anvendes kølekasse).

Ved indikation for dyrkning af i.v. kateterspids vil der oftest være indikation for samtidig bloddyrkning fra perifer vene.