Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarshavende sygeplejerske i børnespecialet

 

Problemstilling

At der til enhver tid er en udpeget/udvalgt en sygeplejerske, der forvalter og håndterer uventede beslutninger af sygeplejefaglig og driftsmæssig karakter.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker ansat i børnespecialet

 

Definition af begreber

Ansvarshavende sygeplejerske: Afsnitsledende sygeplejerske og koordinatoren når disse er til stede. Uden for den afsnitsledende sygeplejerske og koordinatorens arbejdstid, overtager en anden sygeplejerske funktionen.

 

Formål

At sygeplejersker ansat i børnespecialet er bekendt med den ansvarshavende sygeplejerskes ansvarsområde.

 

Funktion

Patientmæssige opgaver

Overblik over afsnittets patienter, dvs. være kort orienteret om plejetyngde og antal patienter, samt eventuelle akutte problemstillinger.

 

Kontakt til de øvrige børneafsnit

 • • Den ansvarshavende deltager i et koordineringsmøde med ansvarshavende fra dag, -døgn og modtagelsen.

 • • Den ansvarshavende sygeplejerske har en ansvarshavende telefon, hvor al kommunikation vedrørende akutte patienter, rokeringer mellem afsnit og akutte problematikker kan diskuteres mellem de ansvarshavende sygeplejersker.

 

Dagsorden til mødet

 • • Antal børn og registrering heraf

 • • Plejetyngde og personaleressourcer i forhold til opgaver

 • • Fordeling af akutte patienter ved overbelægning

 

Tidspunkter for koordineringsmøder i Børneafdelingen

Tilstede:

Mandag - fredag

Morgen

Kl.8.45

 

 

Sted:

Børnemodtagelsens kontor

 

Koordinerende og ansvarshavende sygeplejersker.

(modt, dag og døgn)

Aften

Kl. 16.30

 

 

Sted:

Børnemodtagelsens kontor

 

Koordinerende og ansvarshavende sygeplejersker.

(modt, dag og døgn)og vagthavende læge.

 

 

Nat

23.45

Sted:

Børnemodtagelsens kontor

 

Koordinerende og ansvarshavende sygeplejersker.

(modt, dag og døgn)

 

Personalemæssige opgaver

Den ansvarshavende sygeplejerske skal sikre sig, at personaleressourcerne er rimeligt og kompetencemæssigt fordelt i de forskellige grupperinger/teams.

Den ansvarshavende sygeplejerske skal ved betydelige ændringer sikre sig at næste vagt hænger

sammen. (Sygdom i personalegruppen og ændring i plejetyngde)

 

Organisatoriske opgaver

 • • Sikre at brandinstrukser overholdes.

 • • Varetage ledelsesopgaver i forbindelse med sygehusets beredskabsplan ved katastrofe

melding, indtil ledelsen er indkaldt.

 • • Være støttende for personalet i ukendte situationer: f.eks. vold/trusler, fejlmedicinering,

Ukendte arbejdsområder, utilsigtede hændelser

Den ansvarshavende sygeplejerske har mandat til

 • • at indkalde ekstra personale, hvis der er sket betydelige ændringer i afsnittet, som nødvendiggør en sådan beslutning.

 • • at indkalde ekstra personale/ omlægge til efterfølgende vagt, hvis det skønnes nødvendigt

 • • at pålægge overarbejde/dobbeltvagt i nødvendigt omfang

 • • at lade personalet afspadsere, hvis det skønnes forsvarlig

 • • bekendt med overbelægningsinstruks