Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fiberoptisk intubation i A-anæstesi

Beskrivelse1

Indikation1

Præoperativt tilsyn1

Monitorering1

Fremgangsmåde1

Proceduren kan foregå på en af følgende måder:1

Verifikation af korrekt tubeplacering2

Beskrivelse

Fiberoptisk intubation (FOI) foretages ved mistanke om svær intubation ud fra anamnese og/eller objektiv undersøgelse præoperativt.

Indikation

Kan være tidligere vanskelig intubation og/eller abnorm luftvejsanatomi, som sandsynliggøres ved SARI-scoring

Præoperativt tilsyn

Der skal anføres en indikation i patientjournalen eller på anæstesiskemaet.

 • • Engangsbronkoskopet samt bord med tilhørerende monitor til dette står i fælles apparaturdepot.

 • • Lokal anæstesi: 4 % Lidocain til injektion, 10 % Xylocain® til spray, spraystave.

 • • Ved behov hentes 1 ml metaoxedrin + 4 ml 4 % lidocain til inhalation, system 22.

 • • Antidug.

 • • Zymelin® næsedråber.

 • • Tube >/= 7(også af hensyn til skopet), overvej spiraltube nr. 7.

 • • Robinul® intravenøst.

 • • Gel på tuben/spray i tuben, den anvendte tube fastgøres øverst på skopet med englehud.

 • • Vanskelig luftvejskuffet på stuen.

 • • Skammel til anæstesilægen indenfor rækkevidde.

Monitorering

 • • Efter ordination.

 • • Anæstesi, efter ordination.

 • • Lejring: rygleje.

Fremgangsmåde

Patienten præoxygeneres med nasal ilt, medens denne monitoreres (ventilationssæt helt klar til brug). Der skal gives 0,2 mg Robinul® intravenøst, for at nedsætte spytsekretionen.

 1. 1. Sedationen startes, og patienten holdes, under hele proceduren, på spontan respiration.

Proceduren kan foregå på en af følgende måder:

 1. 2. Anæstesilægen giver injektion 4 % lidocain 3-4 ml, transtrakealt (dette nedsætter hosterefleksen). Når lidocainen virker, påbegyndes den fiberoptiske intubation.

 2. 3. Når patienten er rolig og afslappet, sprayes med 4 % lidocain i mund og svælg (eventuelt i næsen)

 3. 4. Der kan anvendes inhalationssystem 22 med en blanding af 1 ml metaoxedrin og 4 ml 4 % lidocain til bedøvelse af øvre luftveje

Den fiberoptiske intubation kan foregå nasalt, men blødning kan vanskeliggøre processen.

Ved oral adgang har patienten en bidering i munden for at forhindre denne i at lukke munden. Ved dårlig oversigt kan man løfte kæben frem eller trække i tungen.

Til stede ved den fiberoptiske intubation er en anæstesilæge og to anæstesisygeplejersker.

Anæstesilægen fører skopet, en anæstesisygeplejerske assisterer, den anden anæstesisygeplejerske står ved patientens højre side og observerer denne, samt er klar til at give induktion, straks tubens korrekte placering er verificeret, og tuben fikseres.

Verifikation af korrekt tubeplacering

Sikres først og fremmest visuelt af fiberskoperende læge under retraktion af skopet fra trachea og ud. Herefter tjekkes tubeplacering ved stetoskopi og kapnografi.

Først herefter indledes generel anæstesi.

Fiberskoperende læge afgør, hvorvidt der skal være en læge til stede på stuen, når patienten skal vækkes og ekstuberes.

Patienten skal være helt vågen, inden denne ekstuberes.