Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis B og C. Forholdsregler mod smitte efter uheld, Regionshospital Nordjylland (2.6.2.2)

Generelt

Risikoen for overførsel af hepatitis B virus (HBV) efter stikuheld varierer fra få % til op mod 30%, størst når smittekilden er HBeAg-positiv.

Risikoen for overførsel af hepatitis C virus (HCV) varierer ligeledes fra studie til studie, men ligger omkring 3% ved stikuheld, hvor kilden er HCV-inficeret (dvs. HCV-RNA-positiv).

Smitterisiko

Smitterisiko foreligger ved uheld, hvor man eksponeres for blod eller sekreter, men ikke ekskreter (medmindre disse er blodtilblandede) fra HBV- eller HCV-positiv person eller person, som stærkt må mistænkes at være HBV/HCV-positiv. Eksponeringen kan ske ved penetrerende hudlæsioner og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne. Smitterisiko foreligger ved penetrerende læsioner med spidst eller skærende instrument, som kan have været brugt hos HBsAg- eller HCV-RNA-positiv person.

Smitterisiko foreligger endvidere ved stikuheld ved håndtering af tilfældigt fundne kanyler i for eksempel sandkasser eller på offentlige toiletter etc. under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger. Desuden regnes blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr for at udgøre smitterisiko for både HBV og HCV.

Stik på andre uidentificerede kanyler (også fra ”kanyleboks”) anses derimod ikke for at medføre betydende risiko.

Risikogrupper

Hepatitis B

 • • Intravenøse stofmisbrugere

 • • Indvandrere fra høj-risikoområder

 • • Visse ikteriske patienter

 • • Patienter med Downs syndrom samt andre mentalt retarderede, der bor på institution

 • • Homoseksuelle med mange seksualpartnere.

Hepatitis C

 • • Intravenøse stofmisbrugere

 • • Indvandrere fra høj-risikoområder

 • • Visse ikteriske patienter

 • • Hæmofilipatienter

 • • Patienter i hæmodialyse

 • • Tidligere multitransfunderede patienter.

Andre risikofaktorer

Hepatitis B

 • • Kanyle fundet under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger

 • • Blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr.

Hepatitis C

 • • Kanyle funder under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger

 • • Blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr.

Praktisk

 • • Foretag altid skylning/afvaskning med vand og sæbe

 • • Hudlæsioner påføres et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) 2 gange

 • • Snarest efter uheldet (indenfor 48 timer af hensyn til evt. vaccination for Hepatitis B) henvender den eksponerede sig til Skadestuen/medicinsk forvagt.

Bemærk Er der også mistanke om eksposition for HIV, bør reaktionstiden være 1-2 timer. Ved mistanke om HIV eksposition kontaktes bagvagt på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med henblik på Post-Exposure-Profylaktisk behandling (PEP) og opfølgning i infektionsmedicinsk regi, se særskilt HIV retningslinje (2.6.1).

 

Medicinsk skadevagt optager altid skadejournal indeholdende

 • • Skadetidspunkt

 • • Skadebeskrivelse

 • • Skadelidtes hepatitis B & C virus immunstatus (HBsAg/anti-HBs og anti-HCV = Medicinsk profil ”Stikuheld”) hvis kendt – tages kun, hvis der vurderes at være en reel smitterisiko

 • • Om skadelidte er gravid

Hvis det drejer sig om en arbejdsulykke, skal den skadelidte have at vide, at han/hun skal henvende sig til sin arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant for at få uheldet anmeldt som en arbejdsulykke.

Hvis medicinsk forvagt/bagvagt skønner, at der ingen smitterisiko er (ifølge ovenstående), foretages der ikke mere.

Hvis medicinsk forvagt/bagvagt mistænker smitterisiko konfereres med bagvagt.

Hvis denne også skønner, at der er smitterisiko foretages følgende

Hepatitis B eksposition

 • • Der tages HBsAg/anti-HBs (Medicinsk profil ”Stikuheld”) på den eksponerede

 • • Hvis det er muligt, undersøges smittekilden for HBsAg/anti-HBs (samme profil), idet regler for samtykke iagttages

 • • Når blod til analyser er udtaget, gives umiddelbart 1. dosis af hepatitis B vaccine

 • • Tidligere hepatitis B (færdig-)vaccinerede skal have en ”booster” ved uheld >25 år efter sidste vaccination.

Alle andre skal have yderligere 3 doser hepatitis B vaccine, 1, 2 og 12 måneder efter eksponeringen.

Hepatitis C eksposition

Der tages anti HCV (Medicinsk profil ”Stikuheld”) på den eksponerede

 • • Hvis det er muligt, undersøges smittekilden for anti-HCV (samme profil), idet regler for samtykke iagttages

 • • Eksponerede skal følges med yderligere 1 blodprøve (HVC-RNA) 4 uger efter uheldet, såfremt der foreligger smitterisiko

 • • Eksponerede kontaktes af speciallæge fra Medicinsk Gastroenterologisk afsnit 205, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland med henblik på opfølgningsblodprøve.

Alle analyser rekvireres som rutineanalyser og mærkes ”stikuheld”.

Kopi af skadejournal tilsendes speciallæge på Medicinsk Gastroenterologisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland.

Opfølgning

Alle eksponerede vil modtage svar på blodprøver fra speciallæge Medicinsk Gastroenterologisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland snarest muligt.

Samtidig vil evt. videre tiltag (yderligere blodprøver, stillingtagen til behov for videre vaccination) blive effektueret og meddelt via Medicinsk Gastroenterologisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland.

Såfremt vaccination findes indiceret, foretages denne for sygehusansatte via det respektive hospital og betales af Region Nordjylland. For ikke-sygehusansatte varetages vaccinationen af egen læge og betales af Region Nordjylland.