Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Evacuatio efter missed abortion eller evacuatio af vævsrester fra tidligere abort eller fødsel - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Udskrabning fra livmoderen efter abort -se relation ”Abort - Inkomplet abort og abortus spontaneus i første trimester”.

Udskrabning af vævsrester fra livmoderen efter tidligere abort eller fødsel.

 

Patienten indlægges ofte fra akutstuen eller akut hjemmefra med blødning, og er påvirket såvel fysisk som psykisk. Den sygeplejefaglige intervention tager derfor udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation samt forberedelse til evacuatio.

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammen-hængende patientforløb.

 

I akutstuen/ambulatoriet

 • Pt bedes udfylde selvdeklaration

 • Pt podes af læge for chlamydia hvis <30 år.

 • Der tages stilling til rhesusprofylakse samt ordination af cytotec

 • Patientinformationen ”Udskrabning fra livmoderen efter abort” udleveres – se referencer

 • Tidspunkt for indgreb aftales med pt, læge og OP – nogle gange kan pt komme til samme dag. I så fald informeres pt om at der kan være en del ventetid, pga andre operationer eller fordi indgrebet først gøre i vagttid. Oftest bør pt efter aftale med OP sættes til operation næste dag, med mødetid fastende kl 10.00-12.00

 • Pt forklares fasteregler og opfordres til at drikke et stort glas saft 2 timer før mødetid.

 

Dagen før indlæggelse eller forberedelse før operationen

Fra selvdeklaration overføres i EPJ:

 • Sygeplejeanamnese

 • MRSA-, CPO- og KRAM –screening

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke at der er foretaget anæstesitilsyn

 • Ved missed abortion ved GA >uge 8: Tjekke blodtype med henblik på rhesus profylakse. Evt. obs om der er ordineret anti –D – se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Er kvinden clamydia podet? I tilfælde af positiv podning, gives besked til læge mhp behandling

 • Er der ordineret Cytotec og smertestillende?

 • Vigtige noter på Cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingmodulet åbnes - melde at patienten er mødt og senere klar til OP

 • Identificere pt med navn og CPR, påsætte ID armbånd

 • Gøre patienten klar til operation - se relation ”Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse

 • Tidspunkt for Cytotec aftales med operationsgangen

 • Præmedicin gives efter ordination samtidig med oplægning af Cytotec, og der kvitteres i EPJ.

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og velbefindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Observation og vurdering af vaginalblødning foretages umiddelbart ved ankomst til afdelingen.

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke og patienten mobiliseres

 • Ved behov for p.n. smertestillende: NRS – score, effekt vurderes

 • Vaginal blødning observeres inden udskrivelsen

 • Venflon sep inden udskrivelsen

 • Vandladning inden udskrivelsen

 • Obs om der skal gives anti D, se-relation ” Rhesusprofylakse”

 

Udskrivningssamtale

 • Udlevere udskrivningsark ”Udskrivningssamtale efter udskrabning” samt arket ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med tab af foster tidligt i graviditeten” - se referencer

 • Patienten udskrives ved sygeplejerske

 

Patienten informeres om:

 • Blødning den første uge svarende til menstruation herefter aftagende, du kan plet bløde op til næste menstruation

 • Ingen brug af tamponer, ingen svømmehal, hav bad. Eller samleje så længe du bløder (brug af kondom hvis samleje ønskes)

 • Der tilrådes sygemelding i en 2-3 dage efter indgrebet eller efter behov ift psykisk påvirkning

 • Ved smerter anbefales Tbl. Pinex (max 2 stk,4 gange daglig) evt suppleret med tbl Ipren (Max 2 x 200 mg, 4 gange dgl.)

 • At der søges læge hvis: Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, pt får feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller ildelugtende udflåd. Læge kontaktes også ved fortsat blødning efter 30 dage.

 • Kvinden opfordres til at tale med andre om hændelsen.

 • Patienten udskrives i Bookingmodulet

 

Formål

Ensrettet og kvalitetssikret pleje. Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Pjece

 • • ”Udskrabning fra livmoderen efter abort” ID-nr.: KBUA01-116

 

Udskrivningsinformation

 • • Udskrivningssamtale efter udskrabning” ID-nr.:80010860TA09

 • • ”Tanker og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med tab af foster tidligt i graviditeten” ID.nr: KBUA01-417