Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fast vagt

 

Formål

At patienten ikke udsættes for unødig risiko i forbindelse med indlæggelsen.

 

Definition af begreber

Eksempler på unødig risiko kan være:

 • • Alvorlige respirationsproblemer

 • • Suicidalrisiko

 • • Konfusion medfølgende risiko for seponering af dræn og sonder, der kan føre til forlængelse og yderligere komplikationer til indlæggelsen

Ansvar

Beslutning om fast vagt i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling tages efter et læge eller sygeplejefagligt skøn. I hverdage tages beslutninger i samråd med nærmeste leder, i vagter med ansvarshavende sygeplejerske. Fast vagt skal ordineres i journal.

Beskrivelse

Der vil altid være tilknyttet en sygeplejerske med ansvar for patienten, samt en plejefaglige medarbejder, som kan være behjælpelig med plejen, som ellers forventes håndteret af den faste vagt.

Sygeplejersken holder den faste vagt orienteret om evt. ændringer i forhold til plejen af patienten.

 

Observationer og sygeplejehandlinger skal dokumenteres i den elektroniske patientjournal. Det aftales individuelt om den faste vagt får en vikarkode og selv dokumenterer, eller om observationer og sygeplejehandlinger videregives til sygeplejersken med ansvar for patienten.

 

Eksempler på plejeopgaver, som forventes varetaget af den faste vagt afhængig af kompetencer:

 

 • • Personlig hygiejne, sengebad eller brusebad, tandbørstning/mundpleje, kateterpleje, trakeostomipleje mm.

 • • Oprydning og udluftning på stuen

 • • Skift af forbindinger ved ukomplicerede sår

 • • Tilbyde patienten mad og drikke incl. mellemmåltider og proteindrikke. Hjælpe patienten med at spise ved behov.

 • • Observation af i.v. infusioner og sondemad, samt informere fast tilknyttet personale ved uregelmæssigheder

 • • Udføre C-PAP og trakealsugning efter ordination

 • • Udføre TOKS og blodsukkermåling efter ordination

 • • Observere urinproduktion

 • • Mobilisering/lejring af patienten - flere gange i vagten, evt. i samarbejde med fysioterapeut, herunder observere for begyndende decubitus

 • • Observation af patientens bevidsthedsniveau

 • • Udføre væskebalancer (udgift og indgift), hvilket bl.a. indebærer at notere alt, hvad patienten drikker på væskeskemaet. Kl. 14.00 udregnes en mellembalance. Alle udgifter/indgifter tælles/tømmes sammen til døgnbalancen kl. 06. Derudover laves mellembalance efter instruktion fra fast personale

 

Pauser aftales med plejepersonalet ved vagtens start (ca. hvornår, og hvem der afløser).