Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårtyper pleje og behandling

 

Indledning

Det er vigtigt at vælge sårplejemetode og sårplejeprodukter med omhu for at sikre den optimale sårheling. Formålet med denne instruks er at gøre det lettere for plejepersonalet at sikre, at sårplejen fungerer optimalt.

Sårhelingen begynder umiddelbart i forbindelse med, at såret opstår. Denne fase kaldes for inflammationsfasen og hoved aktiviteten i denne fase er hæmostase (kontrol af blødning) og oprensning (hvide blodlegemers fortæring af bakterier). Ved et akut opstået sår varer inflammationsfasen 3-4 dage. Ved et kronisk sår kan denne fase trække ud.

Herefter begynder granulationsfasen/ proliferationsfasen, som begynder, når sårbunden er ren. Målet med denne fase er genopbygning, og denne fortsætter, indtil såret er lukket.

Fibroblasterne udvikles og styrkes og danner grundlag for granulation og epithelisering.

Regenereringsfasen/Maturationsfasen begynder, når såret er lukket, og kan fortsætte op til 1 år eller længere.

Arvævet vil udvikle sig fra at være rødt og hævet til at blive fladere og blødere, men vil ikke altid forsvinde helt.

Der er mange lokale såvel som systemiske faktorer, der påvirker sårhelingsprocessen. Det er vigtig at være opmærksom på disse, da en eller flere kombinationer af faktorer kan bremse helingsprocessen. Mange patienter vil have en eller flere tilstande, som påvirker helingsprocessen.

 • • Systemiske faktorer:

fejlernæring, manglende ilttilførsel, visse lægemidler, visse sygdomme (fx diabetes og arteriosclerose), alder, rygning

 • • Lokale faktorer:

Dårlig blodcirkulation, sårinfektion, tør sårbund, ødem, nekrotisk væv, fremmedlegemer, fald i temperatur, smerte

I forbindelse med sårpleje er det vigtigt at tage hensyn til betydningen af oplevelsen af smerter. Smerten vil variere alt afhængig af, hvilken type sår der er tale om.

 

Rensning af akutte og kroniske sår

Formålet er, gennem korrekt rensning af akutte og kroniske sår, at:

 • • give sår optimale betingelser for heling

 • • såret heler hurtigst muligt

 • • risiko for sårinfektion minimeres

 • • risiko for bivirkninger ved sæbe, skyllevæske og skylletryk minimeres

 

Akutte og kroniske sår omfatter sår generelt, dog ikke følgende:

 • • peroperativ sårskylning

 • • sår, der kræver steril skiftning fx operationssår de første 24 timer

 • • suturerede sår

 • • sår med adgang til hulrum

 • • sår på slimhinder

 • • pinpleje (fx ved behandling af fraktur)

 • • vakuumbehandling

 

Anbefaling

 1. 1. Det kan ikke anbefales, at sæbe anvendes til rensning af akutte og kroniske sår

 2. 2. Vandhanevand bør anvendes til rensning af akutte og kroniske sår. Vandet skal have en kvalitet, så det kan drikkes. Hvis vandkvaliteten ikke er acceptabel, kan der anvendes isotonisk saltvand.

 

 1. 3. Akutte og kroniske sår, som er inflammeret og/eller præget af mere fastsiddende forurening som fx jordpartikler eller nekrotisk væv, bør renses med skyllevæske påført med et tryk på 8-15 PSI.

Billede 1

Røde, gule og sorte sår 

For at overskueliggøre de forskellige sårtyper, er de ofte inddelt i røde, gule eller sorte sår.

Røde sår

Røde sår er sår i ophelingsfasen og farven er svag lyserød til dyb rød. Væskeafgivelsen er minimal hvis overhovedet aktuel. De valgte produkter vil være produkter som opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø, beskytter det nydannede sarte væv, udfylder kaviteten, beskytter den omkringliggende hud og bibeholder konstant sårhelingstemperatur.

Røde sår kan skylles i badet eller skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen.

 • • Curapor kan anvendes hvis såret er meget lille

 • • Duoderm Extra Thin anvendes til beskyttelse af nydannet sart hud, som ikke har brug for en absorberende forbinding

 • • Biatain kan anvendes både til et tørt sår og et let væskende sår, da det opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø og beskytter det nydannede sarte væv samt den omkringliggende hud

 • • Er såret overfladisk, men har tendens til at udtørre og hænge i forbindingen, lægges først Nobacutis og dernæst Curapor, Duoderm Extra Thin eller Biatain.

 • • Er kaviteten er dyb og såret i profilerationsfasen ilægges Aquacel, da det bevarer et fugtigt sårmiljø. Aquacel klippes til, så det går ca. 1 cm ud over sårranden. Yderst pålægges Biatain

 

Gule sår

Gule sår indeholder fugtigt nekrotisk væv og/eller gul fibrin og kan afgive moderat til store mængder ekssudat. De valgte produkter vil være produkter, som absorberer, udfylder kaviteten, beskytter den omkringliggende hud og opretholder fugtigt sårhelingsmiljø.

Brug produkter der kan understøtte revideringsprocessen, så det sunde væv har mulighed for at komme frem, og det døde væv kan fjernes.

 

Let til moderat væskende sår

Er såret kontamineret skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Kan evt. skylles i forbindelse med bad. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen.

 • • I bunden af såret lægges Aquacel, som oprenser, opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Aquacel klippes til, så det går ca. 1 cm ud over sårranden. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med aquacel – dog uden at udtamponere såret

 • • Yderst lægges Biatain, som absorberer vævsvæske og opretholder et fugtigt sårmiljø. Eller Biatain skumbandage, som absorberer og beskytter, og evt. kan fixeres yderligere med Tegaderm, som er vandafvisende og åndbar. Tegaderm kan endvidere bruges til at følge sårets udvikling ved at markere sårrandene på den kvadrede del af filmen og indsætte denne i plejeplanen

 

Kraftigt væskende sår

Skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Kan skylles i forbindelse med bad. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen.

 • • I bunden af såret lægges Aquacel, som oprenser, opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Aquacel klippes til, så det går ca. 1 cm ud over sårranden. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med aquacel – dog uden at udtamponere såret

 • • Dernæst pålægges Mesorb, som er kraftigt sugende

 • • Mesorb fixeres enten med Tegaderm eller Mefix. Tegaderm er vandafvisende og kan derfor bruges i badet og forhindrer vævsvæske i at forurene omgivelserne. Mefix er nemt at arbejde med og kan nemt løsnes og fixeres igen

Sorte sår

Sorte sår indeholder tørre skorper eller andet hårdt nekrotisk væv (almindeligvis er såret sort men kan også være gult, gråt og brunt). Skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Kan evt. skylles under bad. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen. Brug produkter der kan understøtte revideringsprocessen, så det sunde væv har mulighed for at komme frem, og det døde væv kan fjernes.

 • • I bunden af såret lægges Aquacel, som oprenser, opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Aquacel klippes til, så det går ca. 1 cm ud over sårranden. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med aquacel – dog uden at udtamponere såret

 • • Yderst pålægges Duoderm Extra Thin, hvis såret ikke væsker. Væsker såret lidt, pålægges Biatain

Decubitus

Der dannes tryksår, når det bløde væv i en længere periode trykkes sammen mellem et knoglefremspring og en ekstern overflade. De opstår hyppigst hos personer, der er immobile, svækkede, dårligt ernærede og med ringe følesans. Når vævet udsættes for et for stort tryk, modtager cellerne ikke ilt nok. Cellerne nærmest ved knoglen begynder at dø, og såret spreder sig til hudoverfladen. Friktion og gnidning kan også forårsage tryksår.

Behandling af tryksår - Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 

Hudlæsioner

En hudlæsion forekommer ofte på prednisonhud eller anden skrøbelig hud. En hudlæsion er et traume påført udefra f.eks. ved et fald.Overfladisk hudlæsion, ikke eller sparsomt væskende

Kan også være skrøbelig hud som skal beskyttes mod traume.

 • • Curapor kan anvendes hvis såret er meget lille

 • • Duoderm extra thin understøtter sårets opheling, beskytter udsat hud mod traume og tilpasser sig kroppens konturer

Hudlæsion, let til moderat væskende

Skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Kan evt. skylles i forbindelse med bad. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen.

 • • Biatain absorberer vævsvæske og mindsker risiko for yderligere traume. Opretholder et fugtigt sårmiljø, som sikrer optimal sårheling.

 • • Biatain skumbandage absorberer og beskytter og kan evt. fixeres yderligere med Tegaderm eller Mefix. Tegaderm er vandafvisende åndbart. Det kan bruges i badet og forhindrer vævsvæske i at forurene omgivelserne. Tegaderm kan endvidere bruges til at følge sårets udvikling ved at markere sårrandene på den kvadrede del af filmen og indsætte denne i plejeplanen. Mefix er nemt at arbejde med og kan nemt løsnes og fixeres igen.

Hudlæsion, meget væskende

Skylles med lunkent sterilt vand eller saltvand. Kan skylles i forbindelse med bad. Undgå altid unødvendig nedkøling af såret, da det forlænger ophelingsprocessen.

 • • Inderst pålægges Nobacutis, som forhindrer yderforbindingen i at klæbe til såret og bevarer et fugtigt sårmiljø. Trænger såret til at blive oprenset anvendes i stedet aquacel, som oprenser og opretholder et fugtig sårmiljø. Aquacel klippes til, så det går ca. 1 cm ud over sårranden.

 • • Dernæst pålægges Mesorb, som er kraftigt sugende.

 • • Mesorb fixeres med Tegaderm eller Mefix. Tegaderm er vandafvisende og kan derfor bruges i badet og forhindrer vævsvæske i at forurene omgivelserne. Mefix er nemt at arbejde med og kan nemt løsnes og fixeres igen.

 

Erysipelassår

Erysipelas er en akut streptokokinfektion i bindevævet i underhuden. Bakterierne trænger ind gennem huden og infektionen opstår. Ved nedsat kredsløbsfunktion er der forhøjet risiko for udvikling af en erysipelasinfektion.

Erysipelas (rn.dk)

Fodsår

Ca. 90 % af alle bensår er venøst betingede og kræver kompressionsforbinding, som skal lægeordineres, da andre årsager først skal udelukkes. Ved arterielle bensår er kompressionsforbinding kontraindiceret. Nogle gange vil blandingssår forekomme, og så må der i den enkelte situation vurderes, hvad der er sårets primære behov. Der skal altid lægges vægt på, at sårhelingen sker i et fugtigt miljø med høj sårtemperatur. Såret skal have mest mulig ro til helingsprocessen.

Hvis der forekommer tvivl om, hvilken type bensår og dermed behandlingen af såret, bør der konfereres med en læge.

Sygepleje til patienter med diabetiske fodsår (rn.dk)

Diabetisk fodinfektion (rn.dk)

 

Cikatricer og kaviteter

En cikatrice er det væv, der fremkommer ved et sårs heling. Lange cikatricer ses efter kirurgi. En kavitet er et åbent kirurgisk sår.

Efter opheling af sårene er det vigtigt med en god behandling af arret. Daglige indsmøringer med Decubal Creme vil have en god effekt på arvævet.

Anlæggelse af forbinding (rn.dk)

 

Cancersår

Cancersår er akutte eller kroniske sår, som opstår på baggrund af malignitet eller som følge af cytostatika eller strålebehandling. Det kan også opstå som følge af kirurgi eller som konsekvens af AIDS – kaldet Kaposis sarcom. Der ses ofte store fibrinbelægninger i cancersår. Et cancersår bløder ofte, fordi blodpladerne mangler i tumors vævsopsætning og er oftest nekrotisk og inficeret.

Se instruks for sårplejen under røde, gule eller sorte sår.

 

Brandsår

Vævstab efter en skade fra ild, ætsende væsker, friktion, elektricitet eller stråling, ekstrem varme eller kulde. Ved overfladiske skader ses et lokalt ødem og ved større skader universelt ødem. Sårets udseende kan gå fra et rødt erytem over rødme og bullae til hvidlige/brunlige forandringer. Jo mere overfladisk et brandsår er, jo mere væsker det.

Brandsårsbehandling i akutmodtagelsen (rn.dk)

 

Referencer

Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.

Moderne sårbehandling

Viden om SÅR - DSFS (saar.dk)