Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Osteoporose

Udredning1

Behandling2

Tilskud3

Kontrol3

Reference3

 

Osteoporose identificeres ved lavenergifraktur og/eller DXA-skanning med T-score ≤-2,5 i ryg eller hofte.

 

Udredning

Personer med klinisk mistanke om osteoporose, rygsmerter, højdetab >4 cm, eller lavenergi fraktur udredes.

DXA skanning er indiceret hos peri-/postmenopausale kvinder og mænd over 45 år med 1 eller flere af følgende risikofaktorer:

 • • Arvelig disposition i lige linie, enten på moders eller faders side

 • • Alder over 80 år

 • • BMI <19 kg/cm2

 • • Lavenergi fraktur som voksen, sv.t. fx Colles, Columna, Collum femoris

 • • Menopause før 45 år

 • • Behandling med Prednison ≥5 mg i ≥3 måneder

 • • Behandling med aromatasehæmmer

 • • Ryger

 • • Stort alkoholforbrug

 • • Ældre med øget faldtendens

 • • Sygdomme, der disponerer til sekundær osteoporose

Sygdomme kan være reumatoid artritis, mb Bechterew, langvarig immobilisation, malabsorption, anorexia nervosa, organtransplantation, kronisk nyrerinsufficiens, primær hyperparathyroidisme, hyperthyreoidisme, mb Cushing, osteogenesis imperfekta.

 

Røntgen af columna er indiceret ved klinisk mistanke om fraktur på basis af f.eks.

 • • Rygsmerter

 • • Abnorm kyphose/lordose

 • • Højdetab >4 cm

Der anmodes om udmåling af frakturgrad.

 

Patienter uden multiple frakturer, der indicerer anabol behandling eller helt specielle tilfælde (alder < 40 år, svært nedsat eGFR eller lignende) behandles via almen praksis. Patienter modtages således ikke til opstart af alendronat, opstart af Prolia (se instruks) eller lignende.

Patienter med osteopeni og ukompliceret osteoporose (dvs. alt andet end Forsteo og Aclasta behandlede samt de nævnte komplicerede tilfælde) afsluttes til opfølgning via egen læge (DXA scanning via osteoporoseklinikken).
 

Laboratorieprøver for sekundær osteoporose inkluderer:

 • • Hgb, Leuc, Trc, Na, K, Mg, Ca, PTH, Basp, 25-vitamin D, TSH, SR

 • • Testosteron hos mænd

 • • M-komponent ved vertebrale frakturer

 

Behandling

Der startes behandling hos personer uden tegn til sekundær osteoporose, som har

 • • Røntgenverificeret lavenergifraktur

 • • T-score -4,0 eller lavere

 • • Risikofaktor og T-score -2,5 eller lavere

 

Ved behandling med systemisk steroid 5 mg dagligt i 3 måneder eller mere startes behandling ved

 • • T-score -1,0 eller lavere

 

Knoglevenlig livsstil:

 • • Calcium 800-1000 mg/dag

 • • D-vitamin tilskud 10-25 µg/dag, sv.t. 400-1000 IE

 • • Fysisk aktivitet

 • • Faldprofylakse

 • • Tilskyndes til rygestop

 • • Tilskyndes til alkoholstop

 

Medicinsk behandlingsvalg:

•       Førstevalg er ugetablet Alendronat 70 mg

•       Andet valg: Prolia, Optinate

•       Øvrige alternativer:, Bonviva, Evista

 

Bemærk:

 • • Vitamin D deficiens bør korrigeres før start på behandling

 • • Bisfosfonater tages fastende med et glas postevand, efterfulgt af minimum ½ times faste

 

Særlig behandling via Endokrinologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, inkluderer:

Indikation for anabol behandling med PTH-analog hos postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år

 • • Én vertebral fraktur på 25% højdereduktion eller mere opstået inden for seneste 3 år og T-score -3 eller lavere

 • • To eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år

 

Tilskud

Alendronat er generisk, og dermed billigt. Til de øvrige præparater søges enkelttilskud.

Reglerne for enkelttilskud findes på https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/individuelle-tilskud/enkelttilskud/vejledende-kriterier/osteoporose-bisfosfonater,-denosumab-og-raloxifen/#

For tilskud til Forsteo, se https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/individuelle-tilskud/enkelttilskud/vejledende-kriterier/osteoporose-forsteo/

 

Kontrol

DXA-skanning rekvireres mhp prognose og opfølgning tidligst efter 2 år efter behandlingsstart, derpå hvert 3.-5. år.

 

Reference

Supplerende vedrørende osteoporose henvises til behandlingsvejledning på Dansk Knoglemedicinsk Selskabs hjemmeside samt relevante NBV’ere:

www.dkms.dk

http://endocrinology.dk/index.php/3-calcium-og-knoglemetaboliske-sygdomme/3-osteoporose

http://endocrinology.dk/index.php/3-calcium-og-knoglemetaboliske-sygdomme/4-glukokortikoid-induceret-osteoporose

http://endocrinology.dk/index.php/3-calcium-og-knoglemetaboliske-sygdomme/nbv-endokrinologi-behandling-af-mandlig-osteoporose-sekundaer-osteoporose-mandlig-hypogonadisme-d-vitamin