Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i Lungemedicinsk Ambulatorium

 

 

 

Formål

 • • Få afdækket sværhedsgraden af sygdommen

 • • Undersøge behov for behandling/rehabilitating/Telecare Nord/ pallierende behandling

 • • Gennem undervisning/vejledning styrke patientens egenomsorg/livskvalitet

 

Metode

Ved konsultation i sygeplejeambulatoriet foretages undersøgelse med udgangspunkt i KOL undersøgelsesprogram/RKKP. Denne findes i NordEPJ under kliniske oversigter, medicinsk område, lungemedicinske områder under KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom

 

 • • Der udføres en spirometri (Lungefunktionsundersøgelse)

 • • Der måles saturation og blodtryk

 • • Der udføres evt. 6 min. Gangtest ved brug af VyntusWalk

 • • Der registreres antal af eksacerbationer igennem det sidste år, og der spørges ind til selvbehandlingsplan

 • • Purulent ekspektorat sendes til D+R (Vejledning i korrekt opsamling)

 • • Inhalationsteknik kontrolleres og korrigeres

 • • Der vejledes i mundhygiejne

 • • Der måles højde, vægt og udregnes BMI

 • • Der registreres rygeadfærd

 • • Der scores dyspnøegrad efter MRC-skala og CAT-score

 

Undervisning / Vejledning

Patienten undervises i sygdommen KOL. Der henvises til Lungeforeningens hjemmeside for yderligere informationsmateriale og skriftlige pjecer.

 

Patienten informeres mundtlig og skriftlig i

 • • Fysisk træning, og vigtigheden heraf

 • • Åndedrætsøvelser/ hosteteknik

 • • Inhalationsmedicinens virkning/bivirkning

 • • Ernæringsvejledning i forhold til BMI. Patienten medgives recept på P-drik ved behov for ernæringstilskud

 • • Influenzavaccination

 • • Rygestop

 

Individuelle behov

Ved sekretproblemer udleveres peep-fløjte samt instruktion i korrekt anvendelse af denne.

Ved behov for ilt iværksættes ilt behandling under monitorering. Patienten får taget en a-punktur efter 30. minutters behandling i hvile. Er patientens iltbehov efter blodprøven acceptabel, bestilles hjemme ilt til patienten gennem udbyder

 

Ved gentagne eksacerbationer kan patienten få udleveret en selvbehandlingsplan. Patienten undervises i anvendelse af denne. Vurderes det nødvendigt medgives ekspektorat dåse + rekvisition til mikrobiologerne + frankeret kuvert som indsendes efter instruktion

 

Der spørges ind til deltagelse i/ønske om Telecare Nord. Hvis patienten er kandidat til dette, sender KOL sekretær en henvisning hertil

 

Der tilbydes KOL rehabilitering, hvis dette er aktuelt. Ved moderat til svær KOL opfordres patienterne til at deltage i rehabilitering. Der udfærdiges en henvisning som sendes til det gældende rehabiliteringstilbud