Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tre trin til forebyggelse af forveksling ved billeddiagnostiske undersøgelser

 

Formål: Formålet med instruksen er at eliminere forekomsten af forvekslinger - patient, henvisning samt højre og venstre markering – ved billeddiagnostiske undersøgelser

 

  • • Det skal kontrolleres, at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til CPR-nummer og henvisningsnummer.

 

  • • Patienten skal udspørges for navn og CPR-nummer samt accept af undersøgelsen. Det dokumenteres med det fotograferende personales navn i RIS under ’registrering’, når undersøgelsen afsluttes.

Alle indlagte patienter skal være forsynet med ID-armbånd.

Alle ambulante patienter, som er bevidsthedsslørede, demente, konfuse eller af anden årsag ikke kan oplyse navn, CPR-nummer og hvilken region patienten skal have undersøgt, skal også være forsynet med ID-armbånd eller kunne identificeres via relevant ledsager.

 

  • • Billederne skal markeres med sidemarkering eller elektronisk markering. Proceduren må vurderes fra rum til rum.

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling