Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Aflysning af udeblevet patient

Beskrivelse

Henvisningen på en patient, som er udeblevet fra en undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling, skal aflyses. Udeblevne patienter aflyses efter 7 dage. Det bemærkes dog, at udeblevne patienter henvist fra Farsø O-kir ambulatorium først aflyses efter 14 dage.

Det skal altid sikres, at patienten ikke har fået en ny tid på samme henvisning. Det er ikke altid, at dette vil være slået igennem i RIS, hvis henvisningen har været åben i RIS samtidig med, at der er booket en ny tid i Bookplan.

Hvis undersøgelsen ønskes foretaget alligevel, skal fornyet henvisning sendes.

I RIS kan der kun ses udeblevne patienter 30 dage tilbage. Herefter ses de kun i Bookplan.

 

Det er meget vigtigt at tage begge disse lister:

  • Ikke fremmødte patienter i Bookplan.

  • Ej mødt (besøg ikke aflyst) for de sidste 30 dage i RIS.

Ikke fremmødte patienter – Bookplan

Gå i Bookplan.

Tryk på ”Afviklingslister” i værktøjslinjen.

Vælg ”Ikke fremmødte patienter 1 år”.

Der kan vælges ”Kriterier”, hvis man helt specifik søger efter f.eks. CT-skanninger.

Billede 10

Der dobbeltklikkes på de kategorier, man ikke ønsker, hvorefter disse kategorier lægger sig fra kolonnen ”Valgte” over i kolonnen ”Mulige”.

Den eller de kategorier, der står tilbage i kolonnen ”Valgte” er den kategori af undersøgelser, man vil få frem på sin liste over udeblevne.

Billede 15

Tryk OK.

 

Slå alle patienter op i RIS, inden de håndteres, da der godt kan stå patienter på listen, hvor undersøgelsen er udført.

Håndtering af patienter, som står som udeblevne i Bookplan, men udført i RIS

Bookplan

Dobbeltklik på den pågældende henvisning.

Tryk på ”Afviklet”.

Billede 1

Tryk på ”Ja”.

Billede 2

Mødetidspunktet kan ses i Bookplan.

Besøg start og besøg slut kan ses i RIS under registreringsfanen.

Husk at rette både dato og klokkeslæt.

Billede 4

Tryk på ”Skift status”.

Tryk på ”Gem og Luk”.

Håndtering af patienter, som står som udeblevne i Bookplan, og som ikke er udført i RIS

PAS

Gå i PAS i HE,HVF + Enter.

Find henvisningen – skal bruges senere, når patienten er aflyst i Bookplan og forsvinder fra listen i Bookplan.

RIS

Slå patienten op i RIS for at se, om der står nogle oplysninger i notefeltet.

Bookplan

Dobbeltklik på den pågældende henvisning.

Tryk på Aflyst.

Billede 20

Tryk ”Ok” (hvis der er flere undersøgelser på henvisningen, vil der komme en boks, hvor man bliver spurgt, om det er hele forløbet, der ønskes aflyst, og det er det).

Billede 6

I ”Årsag” vælges ”Patienten udeblevet”.

I fritekstsøgning skrives ”ude”, hvorefter der kommer et forslag med ZPP30 – Procedure aflyst pga. patientens udeblivelse, som vælges.

Tryk på ”Registrer årsag”.

PAS

Hvis det er en henvisning fra praksis, skal der påsættes en markør: AFV01X2 – Venteperiode afsluttet, patientens ønske. Datoen skal være undersøgelsesdatoen/udeblivelsesdatoen. Markøren må kun sættes på ved henvisninger fra praksis, hvor forløbslabelen er Billeddiagnostisk forløb og må ikke sættes på ved henvisninger fra sygehusafdelinger.

Hvis der er sat en AFV02L1-markør på (Ikke ventende, patientens ønske, start), skal der også sættes en AFV02L2-markør på (Ikke ventende, patientens ønske, slut). Datoen for AFV02L2 skal være undersøgelsesdatoen/udeblivelsesdatoen.

Billede 5

I Henv.status skrives AU.

På bemærkningslinjen skrives Udeblevet + KOR-notat/4-cifret kode.

Dato: Her skrives datoen, hvor patienten havde en tid.

Tryk Enter.

Billede 3

Herefter trykkes F1.

Der skal nu sendes et KOR-notat om udeblivelsen. Se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP).

Der er oprettet disse fraser, som kan bruges:

Billede 13

Eksempel:

Der udfyldes dato for modtagelse af henvisning.

Der udfyldes dato for, hvornår patienten skulle have været mødt op til undersøgelse.

Der påsættes egen 4-cifret kode (efter ”Billeddiagnostisk Afdeling”).

Billede 8

Ej mødt (besøg ikke aflyst) for de sidste 30 dage – RIS

RIS

Start med at gå ind under Undersøgelse.

Billede 11

Tryk på pilen markeret med gult for at få rullemenuen frem.

Vælg ”Ej mødt (besøg ikke aflyst) for de sidste 30 dage”.

Billede 12

Der kan afgrænses ved f.eks. at skrive ”RU” i kolonnen Undersøgelse eller ved at trykke på pilen markeret med gult, hvorefter der sorteres efter undersøgelsestype.

Billede 14

PAS

Gå i PAS i HE,HVF + Enter.

Find henvisningen – skal bruges senere, når patienten er aflyst i Bookplan og forsvinder fra listen i Bookplan.

Bookplan

Dobbeltklik på den pågældende henvisning.

Tryk på Aflyst.

Billede 21

Tryk ”Ok” (hvis det er flere undersøgelser på henvisningen, vil der komme en boks, hvor man bliver spurgt, om det er hele forløbet, der ønskes aflyst, og det er det).

Billede 17

I ”Årsag” vælges ”Patienten udeblevet”.

I fritekstsøgning skrives ”ude”, hvorefter der kommer et forslag med ZPP30 – Procedure aflyst pga. patientens udeblivelse, som vælges.

Tryk på ”Registrer årsag”.

PAS

I Henv.status skrives AU.

På bemærkningslinjen skrives Udeblevet + KOR-notat/4-cifret kode.

Dato: Her skrives dato for, hvornår patienten havde en tid.

 

Billede 18

Herefter trykkes F1.

Der skal nu sendes et KOR-notat om udeblivelsen. Se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP).

Der er oprettet disse fraser, som kan bruges:

Billede 19