Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Aflysning af udeblevet patient + KOR-notat

 

Man skal først sikre sig, at der ikke er givet en ny tid på samme henvisning. Det er ikke altid, det slår igennem over i RIS, hvis man har haft henvisningen til at stå åben i RIS samtidig med, at der bookes en ny tid i bookplan.

OBS!! Ifølge IT-kunderelationer gemmes udeblevne patienter kun i 30 dage i RIS. Derefter kan de kun ses i afviklingslister – ”Ikke fremmødte patienter 1 år” i bookplan.

Man bliver nødt til at tage begge lister, da der kan forekomme at stå patienter på den ene liste, som ikke står på den anden.

 • • ”ikke fremmødte patienter” fra Bookplan

 • • ”Ej mødt (besøg ikke aflyst) for de sidste 30 dage” i RIS

 • Her kan fx stå ptt., som har været åben i RIS, mens man har aflyst i Bookplan . Beskeden går ikke videre til RIS. Henvisningen skal evt. ophæves i DIA. Slet AU og afslutningsdato i HVF. Gå ud af pt. i PAS. Beskeden skal genstartes fra bookplan i patientens aftaler – punktum i angående – gem og luk. Henvisningen skal opdateres med AU i HVF og afslutningsdato og evt. lukkes med N i DIA igen.

 

Åbn ”ikke fremmødte patienter-listen” under afviklingslister i bookplan. Listen er sat op til at gå 1 år tilbage fra datoen i går.

 1. 1. Slå pt. op i RIS, for at tjekke om undersøgelsen er lavet.

 

   • ▪ Hvis undersøgelsen ER LAVET….

    • • Dobbeltklik på undersøgelsen på listen i Bookplan – tryk på afviklet – ja

   • ▪ Hvis undersøgelsen IKKE er lavet….

 

Slå patienten op i PAS – HE, HVF – skal bruges senere.

 

Dobbeltklik på patienten på ikke fremmødte patienter-listen – slå pt. op i RIS i kiggeadgang for at se, om der står nogle oplysninger i notefeltet.

Klik på ”Aflyst” og tryk derefter på ”OK” hvis det er enkelt undersøgelse eller aflys hele forløbet, hvis det er en ad hoc-booking.
Vælg ”patienten udeblevet” i ”årsag” og vælg aflysningskode ZPP30 (proceduren aflyst pga. pt.s udeblivelse) + OK + OK igen.

Pt. er nu forsvundet fra listen.


Gå over i HVF-billedet.
Skriv AU i henv. status. (AU = afsluttet uden behandling)
Skriv ”Pt. ej mødt/initialer” + KOR-notat afsendt på bemærkningslinjen.
I datofeltet skrives den dato, hvor patienten skulle have været til undersøgelse + enter.
F1

 

Gå i PAS – AM, NOT + F10.
Tryk F5.
I type skrives KOR + dags dato + klokkeslæt + enter.
Indsæt tekst således:
Tryk F6.
Skriv 230 på linjen alleryderst til venstre + enter.
Ret dato + navn i teksten.
Enter + F1.
Slet RT + Enter.

Til egen læge/speciallæge:
Skriv L ud for linjen med KOR-notatet + enter.
Sæt ? i linjen under teksten ”overskrift: Vælg med? på linjen…..” + Enter.
Sæt x i lægekorrespondance + enter.
Sæt J i VIA EDIFACT + enter.

Til sygehusafdelinger:

Skriv J ud for linjen med KOR-notatet + enter
Skriv J ud for den afdeling der skal have svaret + enter

(find eventuelt selv afdelingskoden på henvisningen i RIS – står under afsender)

Billede 1

Tjek i RIS, at undersøgelsen skifter status til aflyst/afbrudt.

Billede 4

Aflysning af udeblevet patient til åbent amb.

Henvisningen afsluttes, hvis man ikke er mødt op indenfor ca. 3 uger.

Søg pt. frem i AM, TID for at tjekke om undersøgelsen er foretaget på anden henvisning.

 

Hvis den er lavet:

Dobbeltklik på pt. i RIS

Afvis

Skriv på linjen ” undersøgelsen er foretaget på anden henvisning” samt initialer

OK

Søg henvisningen frem i HE, HVF

Kontroller shift+F9 – udfyldes, hvis det mangler med ”J + 999 + henvisningsdato” + enter

AU + dato + enter

 

Hvis den ikke er lavet:

Dobbeltklik på pt. i RIS

Afvis

Skriv på linjen ”udeblevet + KOR-notat” samt initialer

OK

Søg henvisningen frem i HE, HVF

Kontroller shift+F9 – udfyldes, hvis det mangler med ”J + 999 + henvisningsdato” + enter

AU + dato + enter

Lav et KOR-notat til egen læge – se ovenfor

”Udeblevet” konstanstest

Cpr.nr 010101-0XX1 Røntgen Røntgensen

Åbn ikke fremmødte patienter-listen under afviklingslister i bookplan. Listen er sat op til at gå 1 år tilbage fra datoen i går.

 

Dobbeltklik på en ”patient” fra ikke fremmødte patienter-listen for at finde henvisningsdatoen.

Billede 1

 

Slå pt. op i HE, HVF i PAS. ***

Find det rigtige accessionnummer – vælg henvisningen. Når den er kommet frem på skærmen, så tryk en gang til på enter, så henvisningen bliver ”inaktiv”, mens den aflyses i bookplan.

 

Gå tilbage til billedet med patientens aftaler i bookplan.

Klik på ”Aflyst” og tryk derefter på ”OK”
Vælg ”andet” i ”årsag” og vælg aflysningskode ZPP38 (proceduren aflyst af andre årsager) i ”…” + OK + OK igen.

Pt. er nu forsvundet fra listen.

 

Gå tilbage til den inaktive henvisning i PAS og tryk enter.

Skriv AU i henv. status.
I datofeltet skrives den dato, hvor testen skulle have været til lavet + enter.

 

 

*** hvis man bliver mødt at dette billede, skal man følge proceduren nedenunder.

Billede 7

 

 

Slå pt. op i HE, HED i PAS.

Indtast DZ016 i henvisningsdiagnose.

Indtast henvisningsdatoen i Henvist i perioden.

Indtast U i afsluttet/uafsluttet.

Billede 4

 

Enter.

Nu kommer en liste over alle åbne henvisninger og ved at skrive H ud for hver enkelt, kommer I ind i HVF, hvor der kan afsluttes. Desværre kan I ikke se henvisningsnummeret på listen.

Hvis der er mange på listen, kan man skrive H udfor alle henvisninger – trykke enter og derefter F1 indtil man kommer til det rigtige henvisningsnummer.

Find det rigtige accessionnummer – vælg henvisningen. Når den er kommet frem på skærmen, så tryk en gang til på enter, så henvisningen bliver ”inaktiv”, mens den aflyses i bookplan.

 

Billede 7

 

 

Gå tilbage til billedet med patientens aftaler i bookplan.

Klik på ”Aflyst” og tryk derefter på ”OK”
Vælg ”andet” i ”årsag” og vælg aflysningskode ZPP38 (proceduren aflyst af andre årsager) i ”…” + OK + OK igen.

Pt. er nu forsvundet fra listen.

 

Gå tilbage til den inaktive henvisning i PAS og tryk enter.

Skriv AU i henv. status.
I datofeltet skrives den dato, hvor testen skulle have været til lavet + enter.

 

 

 

 

 

 

”Udeblevet” service

 

Cpr.nr 020202-0XX2 Røntgen Røntgensen

Åbn ikke fremmødte patienter-listen under afviklingslister i bookplan. Listen er sat op til at gå 1 år tilbage fra datoen i går.

 

Søg patienten frem i RIS – læg mærke til accessionnummer.

Dobbeltklik på undersøgelsen i RIS.

Start undersøgelsen og kør undersøgelsen igennem på den rigtige dato og rum samt tidsrum. Oplysningerne står i henvisningsteksten.

Opdater listen i Bookplan og henvisningen forsvinder fra listen.