Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af døgnurinundersøgelser

Beskrivelse

Dunke af 2½ l 2 stk pr. døgn påsat mærkat til udfyldelse ad start/slut dato og tidspunkt, Id (Fx navn og CPR fra prøvetagningsblanketten eller label)

 

Tragt og opsamlingsbæger/Texashat til kvinder og ved behov til mænd.

 

Prøvetagningsblanketter. Fremdateres 1 måned, så der er tid til at få udført opsamlingen inden den forsvinder fra Labka.

Billede 1

Billede 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetagningssted Navn - ændres fra ”hotel” til ”UrAm(Aa)”

 

Prøvetagningsdato fremdateres 1 måned

 

Udskriv PTB – ændres til print nu

 

Udskrivningssted – ændres til ”PRSLABUA”

 

Billede 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremsøg analysen i den fulde analyseliste og vær opmærksom på hvilke analyser, der kan samles i en døgnurinopsamling og om der evt. skal anvendes mere end ´en bestillingsblanket.

 

Pjece ”Opsamling af døgnurin.” fra Laboratorievejledningen udleveres og der streges over i infoboksen nederst til højre om undgåelse af visse fødevarer, da det ikke vedrører den metaboliske stenudredning.

 

Information til patienten:

Patienten informeres om, at på det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin bortkastes. Man noterer starttidspunkt og dato på dunken, navn og CPR-nummer.

Mænd lader vandet direkte i plastikdunken evt. ved hjælp af en udleveret tragt.

Kvinder lader vandet i opsamlingsbægeret eller i en Texashat. Derefter hældes urinen over i plastdunken, evt. ved hjælp af en tragt

 

Herefter opsamles al urin i den udleverede dunk, der opbevares på køl eller ved stuetemperatur. Se Laboratorievejledningen for korrekt opbevaring ved den enkelte døgnurin.

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx

 

Nøjagtig 1 døgn (24 timer) efter starttidspunktet opsamler man den sidste urin i dunken. Sluttidspunkt og dato noteres på dunken.

 

Plastdunken rummer 2,5 l. Hvis døgnurinen overstiger dette, opsamles i dunk nr. 2 og dunkene nummereres henholdsvis 1 og 2

 

Skal der opsamles urin i flere på hinanden følgende døgn, fortsættes umiddelbart i ny dunk påført starttidspunkt = sluttidspunkt for det foregående døgn. Prøverne kan afleveres på Klinisk kemisk afdeling på nærmeste sygehus mellem kl 08.00 og 14.30 og skal afleveres for hvert opsamlingsdøgn. Er det op til weekend eller helligdage skal prøven afleveres om morgenen af hensyn til holdbarhed.

 

Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde eller urinen forurenes med afføring eller menstruationsblod, er det nødvendigt at begynde forfra med nye dunke, da analysen ellers vil give et fejlagtigt resultat.

Patienten får brevsvar på undersøgelsen med mindre andet er angivet. Nogle prøver sendes og analyseres 1-2 gange om måneden, så der er mere oftest længere svartid end der star I pjecen.

 

Bestilling af døgnuriner

Døgnurin for Citrat og Oxalat kan laves på samme døgnurin og kræver kun 1 prøvetagningsblanket

 

Døgnurin for Creatinin og Calcium og Cystin kan laves på samme døgnurin, men kræver to prøvetagningsblanketter. 1 for Creatinin og Calcium og 1 for Cystin

 

Prøvetagningsblanketterne medgives, men etiketterne sættes ikke på

 

Opbevaring af døgnurin

Prøverne skal opbevares i køleskab ( Dog ikke døgnurin for Urat, som skal opbevares ved 20-24° C ) og skal afleveres den dag den enkelte døgnurinopsamling slutter. Af hensyn til holdbarhed skal døgnurinen ikke afleveres op til weekender og helligdage.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal lave døgnurinopsamling

Referencer

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx