Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af døgnurinundersøgelser

Beskrivelse

Dunke af 2½ l 2 stk pr. døgn påsat mærkat til udfyldelse af start/slut dato og tidspunkt, Id (Fx navn og CPR fra prøvetagningsblanketten eller label). Vær opmærksom på om dunkene skal være med eller uden svovlsyre.

 

Tragt og opsamlingsbæger/Texashat til kvinder og ved behov til mænd.

 

Prøvetagningsblanketter.

Billede 1

Billede 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetagningssted Navn - ændres fra ”hotel” til ”UrAm(Aa)”

 

Prøvetagningsdato fremdateres 1 måned

 

Udskriv PTB – ændres til print nu

 

Udskrivningssted – ændres til ”PRSLABUA”

 

Billede 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremsøg analysen i den fulde analyseliste og søg i Komponent på prøvenavnet fx citrat og vælg Du-Citrat for døgnurin Citrat. Ved Kreatinin og Calcium er det mU- Krea/Ca. Vær opmærksom på hvilke analyser, der kan samles i en døgnurinopsamling og om der evt. skal anvendes mere end ´en bestillingsblanket.

 

Information til patienten:

Pjece ”Opsamling af døgnurin.” fra Laboratorievejledningen udleveres. Der afkrydses om urinen skal opbevares ”køligt” eller ”ved stuetemperatur.” Der afkrydses i ”du kan spise som du plejer” og infoboksen om undgåelse af visse fødevarer streges over, da det ikke er relevant ved den metaboliske stenudredning.

 

Patienten informeres om, at på det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet i toilettet. Man noterer starttidspunkt og dato på dunken og sikrer at der også er navn og CPR-nummer på. Anvendes der mere end en dunk pr døgn skal der angives hvilken dunk der er nummer 1 og 2.

 

Mænd lader vandet direkte i plastikdunken evt. ved hjælp af en udleveret tragt. Kvinder lader vandet i opsamlingsbægeret eller i en Texashat. Derefter hældes urinen over i plastdunken, evt. ved hjælp af en tragt.

 

Al urin opsamles i den udleverede dunk. Plastdunken rummer 2,5 l. Hvis døgnurinen overstiger dette, opsamles i dunk nr. 2 og dunkene nummereres henholdsvis 1 og 2

 

Se Laboratorievejledningen for korrekt opbevaring ved den enkelte døgnurin. https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx

 

Nøjagtig 24 timer efter starttidspunktet opsamler man den sidste urin i dunken. Sluttidspunkt og dato noteres på dunken.

 

Skal der opsamles urin flere på hinanden følgende døgn, fortsættes umiddelbart i ny dunk påført starttidspunkt = sluttidspunkt for det foregående døgn.

Prøverne kan afleveres på Klinisk kemisk afdeling på det nærmeste sygehus, mandag til torsdag (dog ikke dagen inden en helligdag) mellem kl. 08.00 og 14.30 af patienten selv. Tidsbestilling er ikke nødvendigt. OBS den meget korte holdbarhed for Du-Cystin.

 

Skal der opsamles døgnurin, hvor der både skal opsamles i dunke med og uden svovlsyre, skal patienten informeres om at opsamle i dunkene med svovlsyre først, hvis de opsamler 2-3 på hinanden følgende døgn. Hermed kan alle dunke afleveres samtidig.

 

Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde eller urinen forurenes med afføring eller menstruationsblod, er det nødvendigt at begynde forfra med nye dunke, da analysen ellers vil give et fejlagtigt resultat.

 

Patienten får brevsvar på undersøgelsen med mindre andet er angivet. Nogle prøver skal sendes og analyseres kun 1-2 gange om måneden, så der er oftest længere svartid end hvad de står i pjecen.

 

Bestilling af døgnuriner

Døgnurin for Creatinin og Calcium kan laves på samme døgnurin i dunk uden svovlsyre og kræver 1 prøvetagningsblanket.

 

Døgnurin for Citrat og Oxalat kan laves på samme døgnurin og opsamles i dunk med svovlsyre og kræver kun 1 prøvetagningsblanket.

 

Døgnurin for Urat opsamles i dunk uden svovlsyre og kræver 1 prøvetagningsblanket. Urinen er kun holdbar i 4 dage efter endt opsamling. Den sendes til Århus til undersøgelse.

 

Døgnurin for Cystin opsamles i dunk med svovlsyre og kræver 1 prøvetagningsblanket. Den surgjorte urin er kun holdbar i en uge efter endt opsamling. Den sendes til Århus til undersøgelse. Vær derfor opmærksom i fht til information om rækkefølgen af de enkelte opsamlinger.

 

Prøvetagningsblanketterne medgives, men etiketterne sættes ikke på. Det er en fordel at pakke sæt med dunke påsat labels og mærkat med dato/start/slut, prøvetagningsblanketter til de enkelte dage og skrive døgn 1,2 osv på poserne og skriv om det skal være i køleskab eller stuetemperatur.

 

Opbevaring af døgnurin

Opsamling til kreatinin og calcium skal opbevares i køleskab.

Opsamlingtil Urat skal opbevares ved 20-24° C og skal afleveres den dag den enkelte døgnurin opsamlet i dunke uden svovlsyre slutter.

Opsamling til Citrat, Oxalat og Cystin skal opbevares ved 20-24 grader, men ikke på et varmt badeværelsesgulv. Skal der opsamles i dunke med og uden svovlsyre opsamles der i dunkene med svovlsyre først og afsluttes med den uden, da de hermed kan afleveres samlet, hvis de er opsamlet på hinanden følgende dage og afleveres på sidste slutdato.

 

Ex. A

1. døgn Citrat/Oxalat

2. døgn Creatinin/Calcium

 

Ex. B

1. døgn Citrat/Oxalat

2. døgn Cystin

3. døgn Creatinin/Calcium

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal lave døgnurinopsamling mhp. at undersøge hvilken slags urinvejssten patienten danner og på den baggrund konkludere hvorvidt der kan gives profylaktisk medicin herfor.

Referencer

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx