Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omgang med medicin i TV-anæstesi

Lægemiddeldispensering1

Opbevaring af lægemidler1

Akutmedicin1

Akutkasse1

Optrukket medicin1

I ampuller1

Blødningskasse2

Referencer2

Herværende instruks er et lokalt supplement til regionalt udgivne dokumenter vedr. lægemidler – se disse under referencer.

Lægemiddeldispensering

Procedure vedrørende kontrol af medicin, der er blandet efter afdelingens standarder eller efter patientens vægt:

 1. 1. Sygeplejersken, der blander medicin efter afdelingens procedure, udfylder den grønne medicinblandingsetikette og skriver egne initialer først på sidste linje (signaturlinjen).

 2. 2. Sygeplejersken/lægen der kontrollerer medicinblandingsetiketten kontrollerer, at det, der er skrevet på etiketten stemmer overens med den aktuelle patients blandingsskema og/eller afdelingens standarder for blandinger af medicin.

 3. 3. Kontrollanten skriver egne initialer som nummer to på sidste linje af medicinblandingsetiketten (signaturlinjen).

Der skal skrives initialer på al optrukken medicin.

Al optrukken medicin der har været på OP-stuer kastes.

Opbevaring af lægemidler

 • • medicinbakker opbevares på den dertil indrettede plads i medicinskabet

 • • når køleskabsmedicin lægges i medicinbakken påføres dato

 • • den daglige bruger af medicinbakken har ansvaret for at chekke, at køleskabsmedicinen ikke er udløbet

 • • bakkerne fyldes op ifølge indholdsfortegnelse i medicinskabslågen

 • • medicinbakkernes medicin tjekkes x 4 årligt af medicinansvarlige sygeplejersker. Dokumenteres på logskema (i apotekmappe)

Akutmedicin

I henhold til klinisk retningslinie fra Infektionshygiejnen nr. 5.1.8 må: ”Engangssprøjter ikke anvendes til opbevaring af medicin pga. risiko for interaktion mellem emballage og medicin”. ”Lægemidler optrukket i engangssprøjter skal anvendes umiddelbart efter optrækning”. ”Hvis afsnittet har procedurer, hvor optrækning i sprøjter synes hensigtsmæssigt, er det væsentligt, at lægemidlet ligger optrukket i engangssprøjte i kortest mulig tid før brug. ”Anbrudt medicin har ifølge lægemiddelrekommendationen en holdbarhed på 24 timer".

Akutkasse

Optrukket medicin

 • • Propofol 10 mg/ml, 20 ml

 • • Midazolam 1 mg/ml, 5 ml

 • • Fentanyl 50 µg/ml, 10 ml

 • • Rapifen 0,5 mg/ml, 2 ml

 • • Suxa 20 mg/ml, 5 ml

 • • Efedrin 50 mg/ml, 1 ml

 • • ”Adrenalinbombe”, Adrenalin 0,5 ml i 49,5 ml Glucose

 • • ”Noradrenalinbombe”, Noradrenalin 0,5 ml i 49,5 ml Glucose

I ampuller

 • • Rapifen 0,5mg/ml 2mlx5

 • • Propofol 10mg/ml 20mlx1

 • • Esmeron 10mg/mlx1

 • • Atropin 1mg/ml 1mlx1

 • • Sprøjter 20ml, 5ml, 1mlx1

 • • Kanyler og proper

 • • Elevatorkort

Medicinen trækkes op x 1 daglig, hver morgen af 547 (og efter brug). Det kontrolleres samtidigt at den uoptrukne medicin ikke har overskredet udløbsdato. Medicinkassen opbevares på den dertil indrettede plads i medicinskabet. Dette dokumenteres på logskema med initialer, dato og klokkeslæt.

Blødningskasse

 • • Adrenalin 1 mg/ml, 10 ml

 • • Noradrenalin 1 mg/ml, 10 ml

 • • Natriumhydrogencarbonat 84 g/l, 100 ml x 4

 • • Atropin 1 mg/ml, 1 ml x 2

 • • Sedler til ROTEM: Laboratoriehenvisning + typeseddel

Medicinens udløbsdato tjekkes x 1 mdr., dette dokumenteres på logskema.

Referencer

Medicinering – Lægemiddelordination – regional retningslinie - klinisk

Medicinering – Lægemiddeldispensering – regional retningslinie - klinisk

Medicinering – Lægemiddeladministration – regional retningslinie - klinisk

Medicinering – Medicinafstemning ved indlæggelse, udskrivning og overflytning – regional retningslinie - klinisk

Medicinering – Opbevaring af lægemidler – regional retningslinie - klinisk

Medicinering – Lægemidler til akutte situationer – regional retningslinie - klinisk